Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

SBUF Informerar, nr. 12-21 Massundanträngning vid pålslagning

Dokument   •   Okt 12, 2012 08:45 CEST

I detta projekt har testats en nyligen utvecklad metodik för prognostisering av markrörelserna utanför pålningsområdet vid pålslagning i lera. Jämfört med tidigare studier har responsen under mer komplexa förhållanden mätts och analyserats.
Licens Creative Commons erkännande (?)