KONKURRENSLYFTET Strategisk kompetens-försörjning för tillväxt

Småföretagsbarometern Hösten 2010 Västernorrland

Dokument   •  Nov 16, 2010 11:40 CET

Småföretagskonjunkturen i Västernorrland har förbättrats något sedan vårens mätning. Uppgången har dock varit betydligt svagare än i riket som helhet.
Licens Creative Commons erkännande

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.