Ja till Livet

Socialstyrelsens första brev till kliniker i december 2008

Dokument   •   Feb 26, 2010 15:05 CET

Regeringen gav Socialstyrelsen uppdraget att begära in statistik över utländska kvinnors aborter för 2009. I det första brevet till klinikerna i december 2008 efterfrågas endast aborter där kvinnan själv betalar: "De aborter som den nya statistiken avser är aborter där kvinnan själv betalar för vården i samband med aborten och som inte tidigare hade laglig rätt att få abort utförd i Sverige"
Licens All rights reserved (?)