Ja till Livet

Socialstyrelsens informationsbrev till kliniker med tillstånd att utföra aborter

Dokument   •   Feb 26, 2010 12:34 CET

Ur brevet: "De aborter som den nya statistiken avser är aborter där kvinnan själv betalar för vården i samband med aborten och som inte tidigare hade laglig rätt att få abort utförd i Sverige". Kvinnor som har rätt att få abort utan kostnad, för att de arbetar i Sverige, är registrerade som arbetssökande eller där sjukförsäkringen i hemlandet ersätter abortkostnaden, verkar inte omfattas.
Licens All rights reserved (?)