Miljöstyrningsrådet

Substitutionslistan för ersättning av hälso- och miljöfarliga kemikalier inom sjukvården

Dokument   •   Feb 16, 2010 16:40 CET

Inom hälso- och sjukvården används många artiklar som innehåller olika ämnen som kan påverka människors hälsa och miljö negativt. Denna substitutionslista är till för att informera upphandlare och beställare om vilka hälso- och miljöanpassade alternativ som finns på marknaden. Listan kommer att uppdateras löpande med avseende på ny kunskap, se nyaste versionen på www.msr.se/substitutionsgruppen.
Licens Creative Commons erkännande (?)