Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

SBUF Informerar, nr. 11-15 Takkonstruktioner med stora spännvidder

Dokument   •   Okt 11, 2012 13:06 CEST

Under vintern 2010 rasade ett stort antal tak i samband med kraftiga snöfall. Försäkringsbolagen anger att man fått in skadeanmälningar från över 3000 byggnader. SP har etablerat en databas med 180 rasade eller skadade tak. Det framgår att det är övervägande stål- och träkonstruktioner som har rasat. De dominerande rasorsakerna är dimensioneringsfel och utförandefel.
Licens Creative Commons erkännande (?)