Ernst & Young

Transaktionsrapport för Q4 2009 samt helår 2009

Dokument   •   Feb 16, 2010 08:08 CET

Studien Corporate Transaction Trends – Transactions by large Swedish companies kartlägger förvärv och försäljningar som genomförts av de omkring 100 största svenska företagen. Studien, som publiceras en gång i kvartalet, visar att transaktionsaktiviteten under Q4 2009 vänder upp efter en tids nedgång, men att 2009 totalt sett blev ett svagt år.
Licens All rights reserved (?)