Defendor AB

UK Home Office Police Scientific Development Branch "PSDB Evaluation of Taser Devices" (2002)

Dokument   •   Jul 06, 2013 13:11 CEST

Rapport från utvärdering av olika elpistoler utförd av brittiska Home Office avdelning för vetenskapliga studier och metodutveckling för polisen. Denna rapport var tidigare hemlig, men publicerades efter att de brittiska fältförsöken avslutats. Det bör noteras att produkterna som diskuteras i många fall utgått och ersatts av effektivare och säkrare modeller.
Licens All rights reserved (?)