Ja till Livet

Utländska kvinnors aborter i Storbritannien visar att abortresor över gränser leder till sena aborter

Dokument   •   Feb 26, 2010 14:45 CET

SOU 2005:90 klargjorde att Europeiska abortresor i första hand gick till England och Nederländerna. Statistik från 2008 visar att 6862 kvinnor reste till England och Wales för att göra abort 2008; av dessa var alla utom 792 från Irland, Nordirland och Skottland. Av de återstående 792 aborterna utfördes 180 mellan graviditetsvecka 13 och 19 och hela 127 från vecka 20 och senare. (Tabeller 12a-c)
Licens All rights reserved (?)