STIK - Stockholms Innovatörskrets

UTM - Prospekt

Dokument   •   Sep 26, 2014 16:32 CEST

UTM skapar ett gränssnitt mellan innovatörer/uppfinnare och företagen. På så vis kan mikro-, små och medelstora företag tillföras kontinuerlig FoU, resulterande i löpande produktutveckling. Modellens bas är att själva upplåtelserna av produktlicenser är kostnadsfria för företaget. Ersättning till uppfinnaren utgår i form av royalty först när produkten omsätts på marknaden.
Licens All rights reserved (?)