Region Gävleborg

Yttrande över Trafikverkets förslag på transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder till 2025, och med utblick mot 2050

Dokument   •   Mar 23, 2012 15:26 CET

Kapacitetsutredningen ger en bra helhetsbild av kapacitetssituationen. Problemen är störst i järnvägssystemet. Det råder svår kapacitetsbrist på järnväg genom Gävleborgs län. Utredningens förslag medför oundvikligen att transporterna på väg kommer att öka kraftigt, med negativa effekter som följd både för samhällsutveckling, tillväxt och miljö.
Licens Creative Commons erkännande (?)