Skip to main content

Doros årsstämma

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 08:40 CET

Under Doros årsstämma den 15 mars meddelade företagets VD Rune Torbjörnsen att prognosen för första kvartalet är ett resultat bättre än föregående år men med en omsättning som är lägre än kvartal 1 2005. Doro kommer att ha en mycket hög takt av lanseringar av nya produkter speciellt utanför telefoni under 2006. Doro avstår att lämna forecast för helåret. Doro är en av de första med årsstämma i Sverige av börsbolagen.

VD Rune Torbjörnsen bedömde att första kvartalet 2006 kommer att ha en omsättning som blir lägre än förra årets (138 MKr). Resultatet kommer dock att bli bättre än förra året (-8 Mkr). Resultatet har påverkats positivt av kraftigt sänkta kostnader, något bättre marginaler men negativt av den fallande omsättningen.
Doro kommer att fortsätta att inte ge någon helårsprognos.

Bedömning av affärsläget
Rune Torbjörnsen gav i sitt stämmoanförande en bedömning av affärsläget och presenterade framstegen inom Doro. Den nya Business Unit organisationen uppbyggd kring Key Account Managers (KAM) kommer att ge ytterligare fokus på nya produktområden samt de större kunderna.
Rune Torbjörnsen presenterade en rad nya produkter som kommer att lanseras under 2006. Inom Dect-telefoner kommer två nya serier och en rad nya tillbehör kommer inom Flexus sortimentet. Vidare kommer Doro med en rad nya produkter för IP-kommunikation.
- Vi har arbetat med två huvudspår för att återställa lönsamheten. Förra året sänkte vi kostnaderna, vilket nu får genomslag och i år kommer effekterna av lanseringarna av de nya produkter, sade Torbjörnsen.

Val av styrelse
Till styrelse omvaldes: Anders Bülow, Kerstin Häregård, Ulf Körner, Joen Magnusson, Thomas Persson, Rune Torbjörnsen och Magnus Yngen.

Stämman utsåg Anders Bülow till ordförande (omval). Styrelsens arvode fastställdes till oförändrat 550.000 kronor (därav 200.000 till styrelsens ordförande).

Utdelning eller inlösen av aktier
Ingen utdelning lämnas eller inlösen av aktier görs.

Nästa rapport
Kvartal ett: 25 april

Mera information
Rune Torbjörnsens tal och mera information om Doro kan hämtas på: www.doro.com.

För frågor var vänlig kontakta:
CEO Rune Torbjörnsen 046-280 50 60 eller
CFO Ingvar Karlsson 046-280 50 62Om Doro
Doro utvecklar, designar och marknadsför produkter för kommunikation i hemmet och på arbetsplatsen. Doro är verksam inom fem områden: Telephony, IP-Communications, Accessories, Consumer Devices och Care Electronics. Erfarenhet och kvalitetstänkande, med fokus på användarvänlighet och design kännetecknar Doro. Via dotterbolaget UpGrade Communication tillhandahåller Doro även bredbandslösningar och IP-telefoni. 2005 omsatte bolaget 621 MSEK. Koncernens huvudkontor finns i Lund, Sverige. Doro har dotterbolag i sju europeiska länder samt i Australien. Doro-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Läs mer om Doro på www.doro.com.