Skip to main content

Kommunikation av Doros kvartalsbokslut för kvartal 1 januari - mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 09:23 CEST

1. Publikation av kvartalsbokslut tisdag 25 april kl 08.30
Doro publicerar sin rapport för första kvartalet 2006 tisdag den 25 april klockan 08.30.


2. Inbjudan till telefonkonferens tisdag 25 april kl 10.00
En telefonkonferens anordnas samma dag med början klockan 10.00. Rune Torbjörnsen, CEO, Ingvar Karlsson, CFO, presenterar rapporten och svarar därefter på frågor.

För att deltaga i telefonkonferensen,
* Vänligen ring på telefonnummer 08-600 53 80
* Din möteskod är 17 56 54

Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på www.doro.com/corporate/media från klockan 09.00 tisdag den 25 april.

Moderator Urban Ekelund, Redeye.Doro AB (publ


Om Doro
Doro utvecklar, designar och marknadsför produkter för kommunikation i hemmet och på arbetsplatsen. Doro är verksam inom fem områden: Telephony, IP-Communications, Accessories, Consumer Devices och Care Electronics. Erfarenhet och kvalitetstänkande, med fokus på användarvänlighet och design kännetecknar Doro. Via dotterbolaget UpGrade Communication tillhandahåller Doro även bredbandslösningar och IP-telefoni. 2005 omsatte bolaget 621 MSEK. Koncernens huvudkontor finns i Lund, Sverige. Doro har dotterbolag i sju europeiska länder samt i Australien. Doro-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Läs mer om Doro på www.doro.com.