Skip to main content

Q1: Positiv inledning av verksamhetsåret

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2018 08:00 CET

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 13,5 procent till 2 592 miljoner kronor (2 284). Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 8,8 procent (4,4).
  • Bruttomarginalen ökade till 15,6 procent (14,9).
  • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 131 miljoner kronor (116).
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 108 miljoner kronor (98), inklusive jämförelsestörande poster om -3 miljoner kronor (-2).
  • Kvartalets resultat uppgick till 76 miljoner kronor (68).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,00 kronor (0,89).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 453 miljoner kronor (305).
  • Nettoskulden i relation till justerat EBITDA under den senaste 12-månadersperioden var 2,0 (1,4).

Läs hela rapporten här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, 070 510 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2018 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har cirka 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.