Skip to main content

Stark avslutning på verksamhetsåret

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2016 08:00 CEST

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 11,0 procent under kvartalet till 1 952 miljoner kronor (1 759).
 • Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 10,2 procent (5,6).
 • Bruttomarginalen ökade till 15,3 procent (14,2).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 81 miljoner kronor (67).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 65 miljoner kronor (46).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till - miljoner kronor (-5).
 • Periodens resultat uppgick till 25 miljoner kronor (30).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 0,33 kronor (0,39).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -75 miljoner kronor (-23).

September 2015–augusti 2016

 • Nettoomsättningen ökade med 4,6 procent under perioden till 8 301 miljoner kronor (7 934).
 • Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 4,4 procent (5,7).
 • Bruttomarginalen ökade till 15,0 procent (14,1).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 390 miljoner kronor (354).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 324 miljoner kronor (218).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -5 miljoner kronor (-69).
 • Periodens resultat uppgick till 225 miljoner kronor (125).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 2,95 kronor (1,75).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 447 miljoner kronor (59).
 • Nettoskulden i relation till justerat EBITDA uppgick till 2,1 (2,6).
 • Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 2,40 kronor (1,70), tillika 183 miljoner kronor (129).

Läs hela rapporten här

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2016 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy