Me43yv3lcxvucagjjij5

Ny kommunikationschef på eHälsomyndigheten

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 11:28 CET

Erika Burlin Hellman är ny kommunikationschef på eHälsomyndigheten. Erika har sedan 2015 varit pressansvarig på myndigheten och under de senaste månaderna fungerat som tillförordnad chef på kommunikationsavdelningen.

Irsgomfxthazpdtoy59c

Enklare att kontrollera utökad förskrivarbehörighet på apoteken

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 13:04 CET

​eHälsomyndigheten har tagit fram ett nytt it-stöd som gör det enklare och säkrare för farmaceuterna på apoteken att expediera recept där det krävs utökad förskrivningsrätt. Det nya it-stödet kallas RIF, Registret för individuella förskrivarbehörigheter.

Ef3mt0ppztkeknvy0gsy

Susann Bard ny avdelningschef på eHälsomyndigheten

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 09:51 CET

Den 1 december tillträder Susann Bard som chef för avdelningen verksamhetsstöd på eHälsomyndigheten.

J8ehmtudkcvdkwqu3uep

Nu öppnar anmälan till Nationella e-hälsodagen

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 11:04 CET

​Den 21 februari 2018 går Nationella e-hälsodagen av stapeln för tionde gången. Arrangemanget äger rum på Waterfront Congress Centre i centrala Stockholm. Anmälan öppnar den 14 november.

Zbhwsmuqwgl7hgsivugt
Me43yv3lcxvucagjjij5

​eHälsomyndigheten positiv till utökad användning av kunskapsstöd

Nyheter   •   Jul 10, 2017 11:40 CEST

Fokus i apoteksmarknadsutredningen [SOU 2017:15] har varit att höja kvaliteten och patientsäkerheten på apoteksmarknaden. Ett sätt är att använda kunskapsstöd som Elektroniskt expertstöd (EES) i större utsträckning. Under hösten 2017 lanserar eHälsomyndigheten en ny webbutbildning för farmaceuter som ska hjälpa dem att använda EES på bästa sätt.

Media no image
Me43yv3lcxvucagjjij5

eHälsomyndigheten välkomnar förslag om ny digitaliseringsmyndighet

Nyheter   •   Jun 28, 2017 10:33 CEST

I statens utredning SOU 2017:23, digitalförvaltning.nu föreslås bland annat att digitaliseringen i offentlig sektor ska stärkas med hjälp av en digitaliseringsmyndighet. eHälsomyndigheten välkomnar förslaget. eHälsomyndigheten anser att en specifik styrmyndighet är ett positivt led i arbetet för att stärka digitaliseringen i Sverige. Förslaget kring styrmyndigheten behöver dock förstärkas, framförallt dess styrande roll gentemot andra myndigheter.

I utredningen föreslås att Ekonomistyrningsverket blir förvaltningsmyndighet. Ett alternativt förslag är E-legitimationsnämnden.

eHälsomyndigheten ser dock en risk för att ekonomistyrningsperspektivet tar överhanden om uppdraget läggs hos Ekonomistyrningsverket.

Vår uppfattning är därför att det bör inrättas en ny myndighet som får ansvaret både för digitaliseringen och för E-legitimationsnämndens nuvarande uppgifter. Det andra alternativet är att E-legitimationsnämnden utvecklas till att bli den nya digitaliseringsmyndigheten.

Ett annat förslag i utredningen är att utvidga tjänsten Mina meddelanden. Det tycker vi är positivt. Dock anser vi att det bör utredas om tjänsten ska bli obligatorisk för alla myndigheter inom en viss tidsram, eftersom alla myndigheter inte har omfattande kommunikation med enskilda invånare.

eHälsomyndigheten välkomnar förslaget till en ny digitaliseringsmyndighet i statens utredning SOU 2017:23 Digitalförvaltning.nu. eHälsomyndigheten anser att en specifik styrmyndighet är ett positivt led i arbetet för att stärka digitaliseringen i Sverige. Förslaget kring styrmyndigheten behöver dock förstärkas, framförallt dess styrande roll gentemot andra myndigheter.

Läs vidare »
Media no image

Peter Alvinsson ny chef för e-hälsotjänster

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2017 16:45 CET

Från och med den 1 november är Peter Alvinsson chef på avdelningen för e‑hälsotjänster på eHälsomyndigheten. Peter bor i Mönsterås och är placerad på eHälsomyndigheten i Kalmar.

Peter har under övervägande delen av sitt yrkesliv arbetat med it-frågor med inriktning mot hälso- och sjukvård samt ledning och styrning.

Efter studier vid Högskolan i Jönköping i mitten av nittiotalet började Peter på landstinget i Kalmar län. I landstinget hade han en rad olika uppdrag i ledande befattningar, bland annat som it-strateg och chef för landstingets it-stab.

De senaste åren har Peter arbetat som konsult inom e-hälsa och som avdelningschef för infrastruktur på Inera samt i det egna familjeföretaget.

– Peter Alvinsson får en viktig roll i eHälsomyndighetens nya organisation. Jag värdesätter särskilt hans breda it-erfarenhet från hälso- och sjukvårdssektorn, säger Janna Valik, generaldirektör på eHälsomyndigheten.

Medarbetare både i Kalmar och Stockholm

Förra året beslutade regeringen att flytta eHälsomyndighetens säte och merparten av verksamheten från Stockholm till Kalmar. När den nya organisationen är fullt bemannad ska myndigheten ha drygt 100 anställda i Kalmar och ett 50-tal i Stockholm. Hittills har 88 nya medarbetare rekryterats till eHälsomyndigheten i Kalmar.

Avdelningen för e-hälsotjänster har medarbetare i både Kalmar och Stockholm. Enheterna invånartjänster samt kundsamverkan och anslutning är placerade i Stockholm, medan övriga är placerade i Kalmar.

För mer information kontakta

Lars Kämpe, tf. pressansvarig, eHälsomyndigheten, 010-458 63 57, 076-144 40 57 eller lars.kampe@ehalsomyndigheten.se

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster till professionerna och privatpersoner. Enkelt uttryckt: med hjälp av e-hälsa kan vi få ett friskare och jämlikare Sverige.

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster till professionerna och privatpersoner. Enkelt uttryckt: med hjälp av e-hälsa kan vi få ett friskare och jämlikare Sverige.

Från och med den 1 november är Peter Alvinsson chef på avdelningen för e-hälsotjänster på eHälsomyndigheten. De senaste åren har Peter arbetat som konsult inom e-hälsa och som avdelningschef för infrastruktur på Inera samt i det egna familjeföretaget. Avdelningen för e-hälsotjänster på eHälsomyndigheten har medarbetare i både Kalmar och Stockholm.

Läs vidare »
Pk5j3eqsngg8r1xycs6p

Nationell läkemedelslista kan finnas på plats inom fem år

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 13:01 CEST

​Inom fem år skulle alla vård- och apoteksaktörer kunna ha tillgång till en nationell läkemedelslista. Det visar en förstudie som eHälsomyndigheten har gjort på uppdrag av regeringen. Förstudien behandlar bland annat hur myndighetens tekniska lösning skulle kunna se ut, en tidsplan för införande och en beräkning av myndighetens kostnader.

Jhc44bidc7nncnc4z6hn

Pressinbjudan: Är e-hälsa lösningen på de nya folksjukdomarna?

Nyheter   •   Jun 20, 2017 12:42 CEST

eHälsomyndigheten bjuder in till seminarium i Almedalen. I år diskuterar vi hur e-hälsa kan bidra till att förbättra för multisjuka patienter och brukare med allt mer komplexa behov? Hur ser e-hälsan ut i Sverige i dag? Och hur når vi målet i Vision e-hälsa 2025? eHälsomyndighetens nya generaldirektör Janna Valik medverkar liksom statssekreterare Agneta Karlsson. Moderator är Hanna Brodda.

Njbwuqoh9eerpibanx3j

Södra Långgatan 60 blir eHälsomyndighetens nya adress

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 16:00 CEST

eHälsomyndigheten flyttar in på Södra Långgatan 60 i Kalmar. Det står klart sedan ett hyreskontrakt har tecknats med fastighetsägaren LW Fastigheter. Inflyttningen sker i etapper med början den 15 september. När flytten är genomförd under hösten lämnar eHälsomyndigheten sina tillfälliga lokaler på Borgmästaregatan 5. Avgörande var läget, kommunikationer, lokalernas ändamålsenlighet och kostnaden.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Tf. pressansvarig
 • Medieförfrågningar
 • lars.kampe@ehalsomyndigheten.se
 • 010-458 63 57

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • rferzdflika.buxatabmrleginagup.hkabnsoxkeldllman@ejihawpizlsomuuyndihbghkxetdryjenxqld.se
 • 010-458 63 56
 • 076-144 40 56

Om eHälsomyndigheten

e-hälsa för ett friskare och jämlikare Sverige

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster till professionerna och privatpersoner. Enkelt uttryckt: med hjälp av e-hälsa kan vi få ett friskare och jämlikare Sverige.

Adress

 • eHälsomyndigheten
 • Sankt Eriksgatan 117
 • 113 43 Stockholm