Skip to main content

Taggar

Inbjudan till e-hälsodueller i Almedalen

Inbjudan till e-hälsodueller i Almedalen

Dokument   •   2018-06-14 09:35 CEST

Har individen tillräcklig kunskap för att äga sina hälsodata i en AI-värld? Är innovation inom e-hälsa en privat eller offentlig fråga? Många olika aktörer och insatser behövs för att förverkliga Vision e-hälsa 2025. eHälsomyndigheten bjuder därför in till debatt om aktuella e-hälsofrågor i Almedalen. Vi lyfter ämnen som rör etik, integritet och säkerhet och har bjudit in aktörer att duellera.

E-hälsan i ambulanssjukvården

E-hälsan i ambulanssjukvården

Dokument   •   2016-10-11 10:05 CEST

eHälsomyndigheten har tillsammans med Vårdförbundet, Riksföreningen för ambulans-sjuksköterskor och Karolinska Institutet, genomfört en webbenkät bland sjuksköterskor inom den svenska ambulansvården. Baserat på svaren har nu en rankningslista tagits fram som jämför ambulanssjukvården utifrån tillgång till information och beslutsstöd.

Nationella e-hälsodagen, program stora scenen

Årets stora händelse för alla som verkar på e-hälsoarenan i kommuner, landsting, myndigheter, organisationer, företag samt universitet och högskolor. Som värd för arrangemanget står eHälsomyndigheten. Det blir en fullmatad seminariedag omhur Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa. Programmet tar avstamp i de tre insatsområdena i Vision e-hälsa 2025. Moderator är Gabriella Ahlström

Vanliga frågor om Hälsa för mig

Vanliga frågor om Hälsa för mig

Dokument   •   2016-06-27 10:12 CEST

Hälsa för mig är ett personligt hälsokonto som hjälper dig att hålla koll på din hälsa. Här kan du långsiktigt spara, överblicka och dela din hälsoinformation från olika tidpunkter och källor. På Hälsa för mig kan företag också erbjuda hälsoappar. Hälsa för mig drivs av eHälsomyndigheten på uppdrag av regeringen. Tanken är att ge alla ökad möjlighet att delta i sin egen vård och hälsa.

Resan till e-hälsolandet - program i Almedalen 2016

När Sverige ska bli världsbäst på e-hälsa till 2025 krävs både tydligt ledarskap och bred samverkan. eHälsomyndigheten bjuder in in till seminarium 5 juli om e-hälsovisionen med aktuella studier, analyser, pågående initiativ och framtidsperspektiv. Dessutom en e-hälsoduell mellan Gabriel Wikström (S) folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister och Emma Henriksson (KD) socialutskottets ordförande.

Detaljhandel med läkemedel 2015, årsrapport

eHälsomyndigheten har publicerat sin årsrapport över läkemedelsförsäljningen i Sverige under 2015. Den visar att kostnadsökningen för läkemedel som inleddes 2014 tydligt accentuerades under förra året. Gränsen fyrtio miljarder kronor för läkemedel till människor passerades. Säkerligen har nya innovativa läkemedel, mot till exempel hepatit C, bidragit till kostnadsutvecklingen.

Fakta om Hälsa för mig

Fakta om Hälsa för mig

Dokument   •   2016-04-28 10:30 CEST

I dag använder många s k appar för att följa upp sina värden och det finns behov av en lagringsplats för informationen. Hälsa för mig är ett personligt hälsokonto som under 2016 kommer att finnas tillgängligt för alla som vill kunna samla, överblicka och dela sin hälsoinformation. Hälsa för mig kan användas i dator, läsplatta eller mobiltelefon. Tjänsten drivs av eHälsomyndigheten.

Fakta om e-recept, i Sverige och över gränserna

Varje månad expedieras cirka 9 miljoner recept i Sverige, ungefär 98 procent av dessa är e-recept. eHälsomyndigheten lagrar och förmedlar elektroniska recept utfärdade i Sverige. Det är i våra register som e-receptet lagras när en förskrivare, till exempel läkare, sjuksköterska eller veterinär, skickar det från sin dator. Samtliga apotek i Sverige kan sedan expediera receptet.

eHälsomyndigheten på Vitalis 2016 – från vision till verkstad

eHälsomyndigheten medverkar på Vitalis på Svenska mässan i Göteborg den 5-7 april 2016. Vi deltar dels med flera föreläsningar i konferensprogrammet, dels erbjuder vi ett intressant program i vår monter (B05:21) tillsammans med flera andra myndigheter och SKL. En höjdpunkt är Från vision till verkstad – fyra direktörer samtalar om e-hälsoarbetet, däribland gd Torsten Håkansta, eHälsomyndigheten.

Studie om EES, fler läkemedel ökade risken för läkemedelsrelaterade problem

I en svensk studie undersöktes vilka potentiella läkemedelsrelaterade problem som kunde identifieras med hjälp av EES, elektroniskt expertstöd, för patienter med dosförpackade läkemedel. Resultatet visar ett samband mellan ålder, kön och antal läkemedel. Antalet läkemedel var den starkaste indikatorn för läkemedelsrelaterade problem – ju fler läkemedel desto större risk för sådana problem.

Fakta om eHälsomyndigheten

Fakta om eHälsomyndigheten

Dokument   •   2016-02-02 10:10 CET

Vi tror på en framtid där hälso- och sjukvården samt omsorgen fullt ut använder möjligheterna med ny teknik. En framtid där alla har möjlighet att överblicka sin hälsoutveckling och följa upp sin friskvård. Vi ska genom att arbeta med utvecklingen av nationell e-hälsa bidra till en bättre vård, omsorg och hälsa.

Fakta om EES

Fakta om EES

Dokument   •   2016-02-02 10:10 CET

EES, elektroniskt expertstöd, från eHälsomyndigheten används av apotekspersonal för att se hur ett aktuellt recept passar med kundens övriga läkemedel. Krockar läkemedlen med varandra, gör läkemedlen samma sak, är doseringen för hög eller är läkemedlen olämpliga med tanke på din ålder? EES kompletterar apotekens expertis, förbättrar läkemedelsanvändningen och ökar säkerheten för individen.

Signaler i EES är kliniskt relevanta och kan leda till att läkare  ändrar läkemedelsbehandling

I en svensk studie av beslutsstödet EES fick 15 läkare bedöma relevansen i signaler vid läkemedelsgenomgångar med EES. Resultatet visar att läkarna ansåg att majoriteten av signalerna i EES är kliniskt relevanta och att några av signalerna också ledde till att patienterna fick ändrad läkemedelslista. Studien är publicerad 2014 i International Journal of Clinical Pharmacy.

Mer fakta om EES - Bosse, 80 år, berättar

Mer fakta om EES - Bosse, 80 år, berättar

Dokument   •   2016-02-02 10:10 CET

När Bosses fru gick bort blev livet mycket tomt och ensamt. ”Jag mådde inte bra, fick svårt att sova och ingenting kändes kul längre.” Av sin doktor fick Bosse fick ett läkemedel att sova på och ett annat för att livet skulle kännas lite lättare. Sedan trillade Bosse och skadade axeln. Efter en natt på sjukhus fick han åka hem med ett recept på värkmedicin. Vad hände sedan på hans apotek?

Fakta om e-hälsa

Fakta om e-hälsa

Dokument   •   2016-02-02 10:10 CET

Begreppet e-hälsa har utvecklats från att enbart fokusera på digitalisering till att även handla om verksamhetsutveckling i hälso- och sjukvården och omsorgen. För eHälsomyndigheten handlar e-hälsa om att skapa ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Rätt information på rätt plats i rätt tid ger människor goda möjligheter att engagera sig i sin hälsa.

En översyn av svensk läkemedelsstatistik

En översyn av svensk läkemedelsstatistik

Dokument   •   2014-10-15 15:23 CEST

Läs rapporten "En översyn av svensk läkemedelsstatistik".

Läkemedelsförsäljning i Sverige 2014 - en fördjupningsrapport
Läkemedelsprisindex februari 2015

Läkemedelsprisindex februari 2015

Dokument   •   2015-02-10 15:11 CET

Remissvar, SOU 2013:75

Remissvar, SOU 2013:75

Dokument   •   2014-03-04 14:35 CET

Konsekvensutredning

Konsekvensutredning

Dokument   •   2014-03-04 14:35 CET