Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

​Ny film ska locka nyckelkompetenser till eHälsomyndigheten

​Ny film ska locka nyckelkompetenser till eHälsomyndigheten

Nyheter   •   Maj 19, 2016 12:40 CEST

I en ny film berättar två medarbetare om varför de valt att arbeta på eHälsomyndigheten. Robert Sjunnesson och Lisa Hagberg låter kameran följa med dem under en vanlig dag. Tittaren får veta vad de gör och varför de upplever att de har meningsfulla arbeten. eHälsomyndigheten söker fler duktiga medarbetare som vill vara med och påverka utvecklingen inom hälsa vård och omsorg.

​Ny webb med förbättrad invånarservice om recept

​Ny webb med förbättrad invånarservice om recept

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2016 10:59 CEST

eHälsomyndigheten öppnar en ny webbplats som ska underlätta för apotekskunder, vård-, omsorgs- och apoteksprofessioner, detaljhandel och läkemedelsföretag. En av nyheterna är e-tjänsten Läkemedelskollen som erbjuder digital åtkomst till uppgifter i eHälsomyndighetens register, till exempel om dina recept, vilka läkemedel du hämtat ut och hur mycket som återstår i högkostnadsskyddet.

Niklas Eklöf är ny digital strateg på eHälsomyndigheten

Niklas Eklöf är ny digital strateg på eHälsomyndigheten

Nyheter   •   Maj 10, 2016 09:30 CEST

eHälsomyndigheten har anställt Niklas Eklöf som digital strateg. Niklas ska arbeta utåtriktat både nationellt och internationellt med frågor som rör standardisering inom hälsoinformatik. Närmast kommer Niklas Eklöf från Socialstyrelsen och uppdraget som förvaltningsledare för den nationella informationsstrukturen.

​Detaljhandel med läkemedel 2015

​Detaljhandel med läkemedel 2015

Nyheter   •   Maj 04, 2016 15:00 CEST

eHälsomyndigheten har publicerat sin årsrapport över läkemedelsförsäljningen i Sverige under 2015. Den visar att kostnadsökningen för läkemedel som inleddes 2014 tydligt accentuerades under förra året. Gränsen fyrtio miljarder kronor för läkemedel till människor passerades. Säkerligen har nya innovativa läkemedel, mot till exempel hepatit C, bidragit till kostnadsutvecklingen.

​E-recept över gränserna kan bli verklighet i hela Europa till 2020

​E-recept över gränserna kan bli verklighet i hela Europa till 2020

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2016 10:45 CEST

eHälsomyndigheten har lämnat in en ansökan om finansiering för e-hälsa inom EU-kommissionens infrastruktursatsning. Utöver Sverige har 20 andra länder ansökt om att delta i programmet. Detta är ett första steg – fler länder kan komma att ansluta vid ett senare skede. Syftet är att förverkliga tjänster för gränsöverskridande utbyte av patientöversikt och/eller e-recept under perioden 2017-2020.

​Carl Jarnling är ny enhetschef för Invånartjänster

​Carl Jarnling är ny enhetschef för Invånartjänster

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2016 10:30 CEST

eHälsomyndigheten har rekryterat Carl Jarnling som chef för den nya enheten Invånartjänster med ansvar för Hälsa för mig och Läkemedelskollen, två nya e-tjänster riktade mot invånare. Carl Jarnling har lång erfarenhet från utveckling av digitala invånar- och patienttjänster, såväl inom offentlig som privat sektor. Carl ska leda enheten Invånartjänster som ingår i avdelningen E-hälsotjänster.

Nationella e-hälsodagen äger rum 9 november 2016

Nationella e-hälsodagen äger rum 9 november 2016

Nyheter   •   Apr 20, 2016 09:00 CEST

Nu är det dags att boka in nästa stora händelse för alla som verkar på e-hälsoarenan i kommuner, landsting, myndigheter, organisationer, företag samt universitet och högskolor. Nationella e-hälsodagen arrangeras 9 november i Aula Medica på Karolinska Institutet i Solna. Fokus är hur Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa 2025. Som värd står eHälsomyndigheten.

E-recepttjänsterna åter tillgängliga

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2016 21:45 CEST

​Det går nu att expediera e-recept. Samtliga eHälsomyndighetens tjänster är tillgängliga. Men vi kommer att behöva genomföra serviceåtgärder, vilket kan påverka tillgängligheten under natten. ​Vi kommer nu i samarbete med vår it-driftsleverantör att fokusera på att grundligt analysera det inträffade. Vi beklagar återigen de problem som uppstått.

​Helene Richardsson är ny affärsutvecklare för Hälsa för mig

​Helene Richardsson är ny affärsutvecklare för Hälsa för mig

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2016 09:30 CEST

Helene Richardsson är eHälsomyndighetens nya affärsutvecklare. Hon ska arbeta med Hälsa för mig – det personliga hälsokontot – som ska öppnas under 2016. Utmaningen är att kombinera affärsmässighet med nytta för Sveriges invånare. Hälsa för mig ska stimulera till ett ökat engagemang i den egna hälsan, stärka patientmedverkan i vården och skapa förutsättningar för nya användbara tjänster och appar.

​Så blir e-hälsovisionen verkstad – eHälsomyndigheten på Vitalis

​Så blir e-hälsovisionen verkstad – eHälsomyndigheten på Vitalis

Nyheter   •   Mar 31, 2016 09:30 CEST

eHälsomyndigheten medverkar på Vitalis på Svenska mässan i Göteborg den 5-7 april 2016. Vi deltar med flera föreläsningar i konferensprogrammet, till exempel i ett samtal om det fortsatta e-hälsoarbetet samt ett föredrag om Hälsa för mig. Vi erbjuder också ett intressant program i vår monter (B05:21) tillsammans med flera andra myndigheter och Sveriges kommuner och landsting (SKL). ​

Ökad digital samverkan när eSam växer - eHälsomyndigheten ny medlem

Ökad digital samverkan när eSam växer - eHälsomyndigheten ny medlem

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2016 10:00 CEST

​eHälsomyndigheten är ny medlem i eSam, e-samverkansprogrammet. Med hjälp av digitala lösningar vill eSam göra vardagen enklare, öppnare och effektivare för privatpersoner och företag. Genom eSam stärker eHälsomyndigheten sin position som en samlande och ledande kraft inom e-hälsa. eSam är ett samarbete för digital samverkan mellan myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

​Första steget taget för enhetlig information om verksamheter och utbud

​Första steget taget för enhetlig information om verksamheter och utbud

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2016 10:00 CET

Fyra myndigheter har enats om att gemensamt ta fram en ändamålsenlig och säker hantering av information om verksamheter inom vård, apotek och omsorg. Syftet är att skapa förutsättningar som leder till nytta för såväl individer som verksamheter och huvudmän. En förutsättning för hög kvalitet inom vård, omsorg och apotek är att alla som behöver har tillgång till rätt och korrekt information.

​Holländsk delegation besöker eHälsomyndigheten

Nyheter   •   Mar 16, 2016 10:06 CET

Den 17 mars tar eHälsomyndigheten emot en delegation bestående av ett trettiotal företrädare för hälso- och sjukvården, omsorgen och politiken i Holland.

Närmare nya e-hälsovisionen med gemensam informationsstruktur

Närmare nya e-hälsovisionen med gemensam informationsstruktur

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2016 09:55 CET

​eHälsomyndigheten har beslutat att införa Socialstyrelsens gemensamma informationsstruktur i sin verksamhet. Beslutet ligger i linje med Vision e-hälsa 2025 som premiärvisades på eHälsomyndigheten den 14 mars. – Gemensam informationsstruktur underlättar interoperabilitet och samverkan mellan olika aktörer, säger gd Torsten Håkansta. Se filmen från frukostseminariet http://bit.ly/1QUiv4j

​Tre nya chefer ska lyfta avdelningen för Digitalisering

​Tre nya chefer ska lyfta avdelningen för Digitalisering

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2016 09:59 CET

eHälsomyndighetens avdelning för Digitalisering ansvarar för att skapa förutsättningar för myndigheten att lyckas med digitaliseringens utmaningar. Sedan i våras, då Fredrik Frimodig började som CIO på eHälsomyndigheten, har avdelningen stöpts om och en ny ledningsgrupp har tillsatts. Therese Hulting, Krister Johansson och Stefan Leonardsson är alla nyanställda på eHälsomyndigheten.

​Standardisering ska leda till bättre vård och omsorg

Nyheter   •   Feb 15, 2016 14:43 CET

eHälsomyndigheten deltar i ett Vinnova-projekt som ska ta fram standarder för så kallad teknisk interoperabilitet inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Standarder gör det möjligt för olika IT-system att fungera ihop, så kallad interoperabilitet. Standardisering är en förutsättning för bl a effektivare arbetsprocesser för medarbetarna, säkrare patientflöden och ökad delaktighet för patienterna.

​Expertkoll på apotek kan minska skador av läkemedel

​Expertkoll på apotek kan minska skador av läkemedel

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2016 10:10 CET

Med hjälp av en enkel knapptryckning på apotek kan felaktig medicinering undvikas. Användningen av det elektroniska expertstödet EES ökade kraftigt under förra året. Många skadas av läkemedel varje år och denna service på apotek har därmed potential att utvecklas ytterligare. Nu uppmanas apotekskunderna att be om en extra kontroll med EES när de hämtar ut sina läkemedel.

Ökad patientsäkerhet när vård och apotek har samma information

Ökad patientsäkerhet när vård och apotek har samma information

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2015 09:00 CET

​Effektiva beslutsstöd är avgörande för en patientsäker och jämlik läkemedelsbehandling. Nu pågår ett samverkansprojekt mellan eHälsomyndigheten, SLL och apoteksaktörerna för att hela vårdkedjan ska ha tillgång till samma information om interaktioner.

Bodil Lidström talar om äldres hälsa och digitalisering på KTH

Bodil Lidström talar om äldres hälsa och digitalisering på KTH

Nyheter   •   Dec 03, 2015 15:00 CET

Vår medarbetare Bodil Lidström, som nyligen utsågs till Årets apotekare av Sveriges farmaceuter, medverkar som talare på KTHs workshop Frontiers in Life Science Technology - technologies for ageing and well-being. Bodil talar om möjligheter och utmaningar för äldre i den digitala världen.

Redovisning av uppdrag kring vår statistikverksamhet

Redovisning av uppdrag kring vår statistikverksamhet

Nyheter   •   Dec 03, 2015 09:00 CET

​eHälsomyndigheten ska enligt regleringsbrevet för 2015 redovisa en lägesrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2015. Återrapporteringen avser förslagen i rapporten ”En översyn av svensk läkemedelsstatistik”, samt annat utvecklingsarbete kring vår läkemedelsstatistik.