Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Tydligare identitet för eHälsomyndigheten

Tydligare identitet för eHälsomyndigheten

Nyheter   •   Nov 30, 2015 15:00 CET

​Med två år på nacken är eHälsomyndigheten i full färd med att bygga upp sin verksamhet. En del i arbetet är att tydliggöra myndighetens roll och ansvar, till exempel i form av mission, vision och värdeord, och att låta dessa komma till utryck i den visuella identiteten.

eHälsomyndigheten förstärker pressarbetet

eHälsomyndigheten förstärker pressarbetet

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2015 14:25 CET

Erika Burlin Hellman är ny pressansvarig på eHälsomyndigheten. Erika har lång erfarenhet av hälsokommunikation och medierelationer, och kommer närmast från Apotek Hjärtat.

23 myndigheter och organisationer arbetar för att skydda antibiotikan

Nyheter   •   Nov 18, 2015 16:01 CET

​Antibiotikaresistensen ökar men vi kan alla bidra till att vi ska kunna använda antibiotika även i framtiden. eHälsomyndigheten deltar i initiativet som 23 samhällsaktörer står bakom.

Tomas Lithner tar över Hälsa för mig efter Eva Leach Elfgren

Nyheter   •   Nov 18, 2015 15:59 CET

​Enligt planen ska de tekniska förutsättningarna för det personliga hälsokontot Hälsa för mig finnas på plats i början av 2016. Utvecklingen går då in i nästa fas, etableringsfasen, där plattformen öppnas upp för samarbeten med tredjepartsutvecklare. I samband med det övergår ansvaret för Hälsa för mig till Tomas Lithner, avdelningschef på eHälsomyndigheten.

eHälsomyndigheten deltar i regeringens råd för digitalisering av det offentliga Sverige

Nyheter   •   Nov 03, 2015 16:23 CET

​IT-minister Mehmet Kaplan har tagit initiativ till ett särskilt råd för digitalisering. Rådet består av statliga, regionala och kommunala företrädare och syftar till att sätta fokus på strategiskt viktiga frågor som det offentliga Sverige står inför.

Våra elektroniska tjänster kommer inte vara tillgängliga den 14 november 22:30-07:00

Nyheter   •   Okt 28, 2015 16:00 CET

​eHälsomyndigheten har upphandlat en ny driftleverantör och kommer därför att flytta driften av sina tjänster från Tieto till Evry One. Vid förra helgens planerade arbete uppstod ett problem som gjorde att myndigheten bedömde att tiden för servicefönstret inte skulle räcka till. Av den anledningen beslutade vi att avbryta flytten.

eHälsomyndigheten redo att axla ansvar för nationell styrning och samordning på e-hälsoområdet

Nyheter   •   Okt 27, 2015 16:38 CET

​eHälsomyndigheten värdesätter regeringens initiativ att tillsätta utredningen ”Nästa fas i e-hälsoarbetet” (SOU 2015:32), och har med intresse tagit del av utredningens förslag. En mer ändamålsenlig och säker informationshantering i hälso- och sjukvård, på öppenvårdsapotek och i socialtjänsten är av största vikt ur såväl ett patient- och brukarsäkerhetsperspektiv som ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Bodil Lidström är Årets farmaceut

Nyheter   •   Sep 25, 2015 16:53 CEST

​Bodil Lidström, apotekare verksam inom enheten Kunskaps- och beslutsstöd på eHälsomyndigheten, prisas av Sveriges Farmaceuter för sitt arbete med att utveckla stöd och metoder för att optimera läkemedelsanvändning.

Webbutbildning skapar grundläggande kunskap om e-hälsa

Nyheter   •   Sep 01, 2015 16:56 CEST

​”E-hälsa och välfärdsteknologi inom socialtjänsten” är en ny webbutbildning som syftar till att stödja och underlätta arbetet för dig som är verksam inom omsorgens område.

Pressinbjudan till seminarium i Almedalen: E-hälsa ett verktyg för jämlik vård

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2015 14:26 CEST

​En jämlik hälso- och sjukvård innebär att vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla. Hur kan vårdmyndigheter samverka med kommuner och landsting för att använda e-hälsa som ett verktyg för en jämlik vård? Var står vi idag och vad vill vi åstadkomma? Detta kommer vi att diskutera med folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström och flera berörda myndighetschefer.

E-hälsa - ett verktyg för jämlik vård

Nyheter   •   Jun 18, 2015 13:21 CEST

​En jämlik vård, där resurser och möjligheter fördelas på lika villkor, är en viktig och prioriterad fråga. Hur kan e-hälsa hjälpa oss att uppnå det? Vilka verktyg och insatser finns idag och vilken inriktning har politiken?

Förtydligande kring personligt hälsokonto

Nyheter   •   Jun 17, 2015 13:21 CEST

​HälsaFörMig är ett personligt hälsokonto som under 2016 kommer att erbjudas den enskilde för att kunna överblicka och lagra sin egen hälsoinformation. Målsättningen är att det är individens eget intresse för sin hälsa som ska styra vad HälsaFörMig ska innehålla och hur informationen används.

Komplettering av substansinformation: Nyheter från VARA

Nyheter   •   Jun 12, 2015 13:24 CEST

​Innehåll av vissa utvalda hjälpämnen i läkemedel är nu tillgänglig i informationssystem för läkemedel

Ökad använding av EES

Nyheter   •   Jun 12, 2015 13:23 CEST

​Fler farmaceuter granskar apotekskundernas läkemedel med hjälp av EES (elektroniskt expertstöd). Alla större apotekskedjor har idag tillgång till beslutsstödet och vi ser att användingen tredubblades under perioden januari-maj 2015. Kurvan fortsätter att peka uppåt.

Förklaring till avbrott i e-recepthanteringen

Nyheter   •   Maj 29, 2015 13:28 CEST

En effektiv och stabil nationell e-recepthantering förutsätter att vi säkrar den tekniska infrastruktur och de tjänster som vi ansvarar för. Den 19 maj genomfördes ett byte av batterier för en maskin i myndighetens tekniska produktionsmiljö. Ett nödvändigt rutinarbete som godkänts i förväg och som utförts många gånger tidigare i vår redundanta produktionsmiljö.

Vi utreder gårdagens driftstopp

Nyheter   •   Maj 20, 2015 13:29 CEST

​eHälsomyndigheten drabbades igår, den 19 maj 2015, av ett tekniskt fel i samband med ett planerat servicearbete. Under två timmar (klockan 10:30-12:25) låg myndighetens tjänster nere. Det medförde bland annat att vården och apoteken inte kunde använda eller expediera e-recept. Kunder på apotek fick avvakta med att hämta ut sina mediciner.

Etableringen av personliga hälsokonton påbörjas - eHälsomyndigheten har tecknat avtal med Capgemini

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2015 14:34 CEST

eHälsomyndigheten har fått i uppdrag att tillhandahålla en elektronisk tjänst som ger invånarna möjlighet att i ett personligt hälsokonto kostnadsfritt lagra uppgifter om sin hälsa. Tjänsten kommer att kallas HälsaFörMig. Den tekniska plattformen för tjänsten är upphandlad; idag har avtal tecknats med vinnande leverantör, Capgemini Sverige AB, och etableringen kan börja inom kort.

Nationella eHälsodagen 2015: eHälsa i Sverige

Nyheter   •   Maj 04, 2015 13:30 CEST

​Nationell eHälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster.

Beslut om HälsaFörMig

Nyheter   •   Apr 24, 2015 13:35 CEST

​Idag har Kammarrätten meddelat att de inte ger prövningstillstånd gällande upphandlingen av HälsaFörMig.

Intresserad av e-hälsa? Följ oss på Twitter

Nyheter   •   Apr 24, 2015 13:32 CEST

​Att vara öppen, tillgänglig och skapa engagemang kring de frågor som ingår i vårt uppdrag är viktigt för oss. Av den anledningen finns vi nu på Twitter.