Skip to main content

Taggar

Medarbetare på vårdcentraler utformar e-hälsotjänst tillsammans med myndigheter

Medarbetare på vårdcentraler utformar e-hälsotjänst tillsammans med myndigheter

Nyheter   •   Jun 28, 2018 10:15 CEST

”Förståelse för primärvården är A och O, ge oss inga fler kanaler och hjälp oss att sålla bland all kunskap”. Det är tre viktiga insikter att ta fasta på när myndigheter gör kunskapsstöd riktade till primärvården. Nu presenteras rapporten från en digital pilot som genomförts på uppdrag av Rådet för styrning med kunskap (RSK).

eHälsomyndigheten på Vitalis 24–26 april 2018

eHälsomyndigheten på Vitalis 24–26 april 2018

Nyheter   •   Apr 23, 2018 13:36 CEST

Under Vitalis, Nordens största mötesplats inom e-hälsa, är eHälsomyndigheten på plats i montern E-hälsotorget tillsammans med Socialstyrelsen, Inera och Sveriges kommuner och landsting, SKL

​eHälsomyndigheten positiv till utökad användning av kunskapsstöd

​eHälsomyndigheten positiv till utökad användning av kunskapsstöd

Nyheter   •   Jul 10, 2017 11:40 CEST

Fokus i apoteksmarknadsutredningen [SOU 2017:15] har varit att höja kvaliteten och patientsäkerheten på apoteksmarknaden. Ett sätt är att använda kunskapsstöd som Elektroniskt expertstöd (EES) i större utsträckning. Under hösten 2017 lanserar eHälsomyndigheten en ny webbutbildning för farmaceuter som ska hjälpa dem att använda EES på bästa sätt.

eHälsomyndigheten välkomnar förslag om ny digitaliseringsmyndighet

Nyheter   •   Jun 28, 2017 10:33 CEST

eHälsomyndigheten välkomnar förslaget till en ny digitaliseringsmyndighet i statens utredning SOU 2017:23 Digitalförvaltning.nu. eHälsomyndigheten anser att en specifik styrmyndighet är ett positivt led i arbetet för att stärka digitaliseringen i Sverige. Förslaget kring styrmyndigheten behöver dock förstärkas, framförallt dess styrande roll gentemot andra myndigheter.

Pressinbjudan: Är e-hälsa lösningen på de nya folksjukdomarna?

Pressinbjudan: Är e-hälsa lösningen på de nya folksjukdomarna?

Nyheter   •   Jun 20, 2017 12:42 CEST

eHälsomyndigheten bjuder in till seminarium i Almedalen. I år diskuterar vi hur e-hälsa kan bidra till att förbättra för multisjuka patienter och brukare med allt mer komplexa behov? Hur ser e-hälsan ut i Sverige i dag? Och hur når vi målet i Vision e-hälsa 2025? eHälsomyndighetens nya generaldirektör Janna Valik medverkar liksom statssekreterare Agneta Karlsson. Moderator är Hanna Brodda.

Eva-Britt Gustafsson utsedd till vikarierande generaldirektör

Eva-Britt Gustafsson utsedd till vikarierande generaldirektör

Nyheter   •   Jan 10, 2017 14:23 CET

Regeringen har fattat beslut om att utse Eva-Britt Gustafsson till vikarierande generaldirektör för eHälsomyndigheten. Hon tillträdde den 9 januari 2017.

Theo nyanställd i Kalmar njuter av samhällsnyttiga IT-system

Theo nyanställd i Kalmar njuter av samhällsnyttiga IT-system

Nyheter   •   Dec 20, 2016 08:49 CET

Just nu genomför eHälsomyndigheten en bred kampanj för att rekrytera nya medarbetare till Kalmar. Redan under hösten mjukstartade dock arbetet med att bemanna den nya organisationen. Theoharis Nalmpantidis sökte en tjänst som mjukvaruarkitekt och är en av tio helt nya medarbetare som nu har anställts på eHälsomyndigheten i Kalmar.

​Kunderna frågar om EES – användningen ökar

​Kunderna frågar om EES – användningen ökar

Nyheter   •   Okt 26, 2016 10:53 CEST

Efter tv-inslaget om expertkollen EES, Elektroniskt expertstöd på apotek, härom veckan har allmänheten hört av sig till eHälsomyndigheten med frågor. Dessutom uppger farmaceuter att apotekskunder hänvisar till tv och frågar efter EES i samband med att de hämtar ut läkemedel på recept. Nu visar också myndighetens statistik att fler EES-körningar än någonsin gjordes förra veckan.

​eHälsomyndigheten tar över produktregistret för läkemedelsinformation

Nyheter   •   Okt 25, 2016 17:21 CEST

eHälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta över ansvaret för sammanställning och förvaltning av läkemedelsleverantörernas läkemedelsinformation från Läkemedelsverket. eHälsomyndigheten kommer 21 november 2016 att öppna LiiV (Leverantörernas information i VARA) för att samla in den information som idag hanteras i NPL (Nationellt Produktregister för Läkemedel).

​Arbete med att hitta ny generaldirektör för eHälsomyndigheten påbörjas

Nyheter   •   Okt 19, 2016 16:40 CEST

Regeringen har i dag annonserat att man söker en ny generaldirektör för eHälsomyndigheten. Nuvarande generaldirektör Torsten Håkansta kvarstår dock tills en ny generaldirektör har tillträtt. – Jag rekryterades för att bygga upp en ny, modern myndighet och är stolt över det mina medarbetare och jag har lyckats bygga upp de här första åren på eHälsomyndigheten.

Kunden kan fråga på apoteket om läkemedlen passar ihop

Kunden kan fråga på apoteket om läkemedlen passar ihop

Nyheter   •   Okt 14, 2016 10:46 CEST

​EES, elektroniskt expertstöd på apotek, uppmärksammas i många medier fredag 14 oktober. EES är ett it-stöd som apoteken kan använda för att göra en extra kontroll när de lämnar ut läkemedel på recept. Användningen av EES ökar starkt men fortfarande är det endast några få procent av alla receptkunder på apotek som erbjuds denna extrakontroll. Apotekskunden kan själv be om EES på apoteket.

​Den världsledande e-recepthanteringen kommer till Kalmar

​Den världsledande e-recepthanteringen kommer till Kalmar

Nyheter   •   Sep 30, 2016 09:30 CEST

eHälsomyndigheten arbetar för fullt med omlokaliseringen till Kalmar. Hit flyttas bland annat den del som ansvarar för e-recepten i Sverige. Nu har rekryteringen av nya medarbetare inletts. Det som i huvudsak kommer att efterfrågas framöver är kvalificerad it- och farmacikompetens. Exakt vilka befattningar och hur många blir klart efter den arbetsrättsliga processen som nu pågår.

​Visionärt program på Nationella e-hälsodagen 2016

​Visionärt program på Nationella e-hälsodagen 2016

Nyheter   •   Sep 21, 2016 15:00 CEST

Nu är programmet klart för Nationella e-hälsodagen 9 november. Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström talar om Vision e-hälsa 2025 – den röda tråden för hela dagen. En lång rad profiler inom hälso- och sjukvård, omsorg och digitalisering ska dela med sig av kunskap och erfarenheter. Alltsammans direktsänds på eHälsomyndighetens webbplats för att alla ska kunna ta del av programmet.

Så visar vi vägen i Europa

Så visar vi vägen i Europa

Nyheter   •   Sep 05, 2016 10:15 CEST

eHälsomyndighetens experter inom internationell e-hälsa, Lisa Hagberg och Annika Ohlson, presenterar myndighetens EU-arbete vid ett seminarium i anslutning till fackmässan Apotek & Egenvård den 8 september på Kistamässan. Sverige är ett av länderna i EU som har kommit längst med införandet av hälsotjänster, till exempel e-recept. Samtidigt finns mycket att lära av arbetet som pågår inom EU.

Medarbetarna anställda tills Kalmar-flytten är klar

Nyheter   •   Aug 16, 2016 16:45 CEST

I mitten av juni kom beskedet att delar av eHälsomyndighetens verksamhet ska omlokaliseras till Kalmar. Omlokaliseringen till Kalmar ska vara genomförd den 1 maj 2018. Samtliga tillsvidareanställda medarbetare behåller sin anställning till och med dagen före, den 30 april 2018.

​Nytt regeringsuppdrag om standardisering

​Nytt regeringsuppdrag om standardisering

Nyheter   •   Jul 08, 2016 13:10 CEST

Standarder är ett av insatsområdena i Vision e-hälsa 2025. Regeringen har gett Vinnova i uppdrag att genomföra nästa steg i satsningen på forskning och innovation inom digital hälsa. Tillsammans med eHälsomyndigheten ska Vinnova ta fram en plan för utvecklingen av ramverk för öppna standarder. Uppdraget syftar till att underlätta den fortsatta digitaliseringen av hälsa, vård och omsorg.

Delar av eHälsomyndigheten omlokaliseras till Kalmar

Delar av eHälsomyndigheten omlokaliseras till Kalmar

Nyheter   •   Jun 16, 2016 15:22 CEST

Regeringen har i dag beslutat att eHälsomyndighetens säte och delar av myndighetens verksamhet ska omlokaliseras till Kalmar. Nu startar eHälsomyndigheten omställningsarbetet. - Verksamheten innehåller flera system som är mycket viktiga och verksamhetskritiska för apotek och vård bland annat för e-recepthantering, säger eHälsomyndighetens styrelseordförande Lena Lundgren.

​eHälsomyndigheten ska göra e-hälsovisionen känd

​eHälsomyndigheten ska göra e-hälsovisionen känd

Nyheter   •   Jun 09, 2016 12:00 CEST

eHälsomyndighetens regleringsbrev har uppdaterats med ett nytt uppdrag. Vi ska med utgångspunkt i den nya e-hälsovisionen genomföra olika kommunikationsinsatser för att sprida kännedom om visionen och dess innebörd. E-hälsovisionen är en överenskommelse mellan regeringen och SKL från mars i år som innebär att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa till år 2025.

eHälsomyndighetens remissvar på Effektiv vård – Göran Stiernsteds utredning

eHälsomyndighetens remissvar på Effektiv vård – Göran Stiernsteds utredning

Nyheter   •   Jun 03, 2016 14:41 CEST

eHälsomyndigheten stödjer utredningens övergripande slutsatser och förslag. Flera förslag strävar mot en mer sammanhållen hälso- och sjukvård och socialtjänst med ökat fokus på den enskilde patienten/brukaren. Effektivt informationsutbyte inom och mellan vård och omsorg är en förutsättning för att skapa bättre resultat för den enskilda patienten och effektivare användning av samhällets resurser.

​E-hälsoutbyte pågår med Nederländerna, ordförandeland i EU

​E-hälsoutbyte pågår med Nederländerna, ordförandeland i EU

Nyheter   •   Jun 02, 2016 10:00 CEST

Nederländerna är ordförande i EU detta halvår och därför äger årets eHealth week rum i Amsterdam den 8-10 juni. Nederländerna har en hög digital mognad i hälso- och sjukvården och omsorgen. Elva sjukhus i Nederländerna graderas på högsta eller näst högsta nivån i HIMSS utvärderingar av IT-användning. Nu ska svenska e-hälsorepresentanter lära sig mer på plats.