Skip to main content

Rättelse av upphandling avseende HälsaFörMig

Nyhet   •   Maj 26, 2014 14:50 CEST

Kammarrätten har i sin dom den 15 april 2014 funnit att upphandlingen har genomförts i strid med LOU och att ett förnyat beslut att bjuda in till förhandlingar borde ha fattats efter nollställningen. Baserat på kammarrättens dom har eHälsomyndigheten vidtagit rättelse och återupptagit upphandlingen vid den punkt där nollställning genomfördes.

Upphandlingsförfarande

Då Infogo Softs nya pris framstod som onormalt lågt begärde eHälsomyndigheten skriftligen en förklaring till det låga priset, se del 1/bilaga 2. Efter att ha tagit del av Infogo Softs svar, se bilaga 3, konstaterade eHälsomyndigheten att svaret inte var tillfredsställande. I enlighet med 12 kap. 3 § LOU gav eHälsomyndigheten Infogo Soft tillfälle att yttra sig över ett utkast till beslut att förkasta anbudet samt skälen för detta, se del 2/bilaga 4. Infogo Softs yttrande bifogas, se del 2/bilaga 5.

Eftersom den förklaring som Infogo Soft lämnat inte är tillfredställande har eHälsomyndigheten beslutat att förkasta Infogo Softs anbud, se del 2/bilaga 6.

Då Infogo Softs anbud förkastats återstår fyra anbudsgivare som valts ut till förhandlingar och som förhandlingar redan genomförts med. En ny utvärdering av anbudsgivares anbud har genomförts, se del 2/bilaga 7 och bilaga 8, i vilka skälen för eHälsomyndighetens nya tilldelningsbeslut redovisas.

Tilldelningsbeslut

eHälsomyndigheten beslutar att tilldela kontraktet till CapGemini Sverige AB. Avtalsspärr gäller till och med 2014-06-05.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.