Skip to main content

Nytt samordningskansli till eHälsomyndigheten

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2017 15:08 CET

Eva-Britt Gustafsson, tf. generaldirektör på eHälsomyndigheten.

Regeringen gav torsdag den 9 februari eHälsomyndigheten i uppdrag att inrätta ett särskilt samordningskansli för samverkan inom e-hälsofrågorna. Bakgrunden är den ”handlingsplan för samverkan vid genomförande av Vision e-hälsa 2025” som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kom överens om i januari.

– Det är glädjande att vi på eHälsomyndigheten får en central roll när det nya samordningskansliet för e-hälsa skapas. På så sätt kommer vår myndighets kompetens inom e-hälsa till nytta på ett nationellt plan även i detta sammanhang. Kansliet sätts upp hos oss, men jag vill understryka att det blir en fristående funktion som består av resurser från staten och SKL, säger Eva-Britt Gustafsson, tf. generaldirektör på eHälsomyndigheten.

Den handlingsplan som regeringen och SKL nu tagit fram konkretiserar hur arbetet mot Vision e-hälsa 2025 ska bedrivas under perioden 2017–2019. Av handlingsplanen framgår att e-hälsoarbetet kräver insatser, delaktighet och engagemang från många aktörer.

Samordningskansliet ska stödja utveckling av den nationella styr- och samverkansorganisationen för e-hälsa. Exempelvis ska kansliet bidra till att arbetet drivs framåt enligt årliga samordningsplaner och samordna utvecklingen av uppföljning inom området e-hälsa. Kansliet ska också ansvara för en webbplats, vars syfte är att skapa transparens kring det nationella e-hälsoarbetet och underlätta samordningen.

”Vision e-hälsa 2025” är en gemensam vision för e-hälsoarbetet som regeringen och SKL står bakom. Visionen går ut på att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på e‑hälsa.

För mer information kontakta

Lars Kämpe, t.f. pressansvarig, eHälsomyndigheten, 010-458 63 82, 076-144 40 82 eller lars.kampe@ehalsomyndigheten.se.

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster till professionerna och privatpersoner. Enkelt uttryckt: med hjälp av e-hälsa kan vi få ett friskare och jämlikare Sverige.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.