Media no image

E-legitimationsnämndens uppdrag förs över till en ny samlad digitaliseringsmyndighet

Nyheter   •   Sep 22, 2017 14:37 CEST

Regeringen inrättar en ny myndighet under 2018 med uppgift att ansvara för de förvaltningsövergripande digitaliseringsfrågorna. I och med inrättandet av den nya myndigheten kommer E-legitimationsnämnden att läggas ner och verksamheten flyttas till den nya myndigheten. Det fastställde regeringen i budgetpropositionen för 2018 som offentliggjordes onsdagen den 20 september.

Den nya myndigheten kommer att stödja och samordna offentlig sektors digitalisering och ta ansvar för den nationella digitala infrastrukturen. E-legitimationsnämndens nuvarande uppdrag att stödja och samordna offentlig sektor i frågor som rör säker e-legitimering och e-underskrift nationellt och internationellt kommer att vara en central komponent i den nya myndighetens verksamhet. Därmed kommer E-legitimationsnämndens arbete med standarder och avtal samt med granskningen av e-legitimationer för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation att fortgå som tidigare men i en samlad och mer hållbar ”kostym”. Detsamma gäller uppdraget som Sveriges kontaktpunkt och företrädare enligt EU-förordningen eIDAS (nr 910/2014) samt ansvaret för den svenska noden för elektronisk identifiering över landsgränsen.

Läs mer i budgetpropositionen om inriktningen och målen på sidorna 93 – 100 i utgiftsområde 2, kapitel 6 ”Digitalisering och it inom offentlig sektor”.

Läs även om regeringens stora satsning på digitalisering av offentlig sektor

Mer om E-legitimationsnämnden uppdrag och verksamhet här www.elegnamnden.se

Regeringen inrättar en ny myndighet under 2018 med uppgift att ansvara för den förvaltningsövergripande digitaliseringen. I och med inrättandet av den nya myndigheten kommer E-legitimationsnämnden att läggas ner och verksamheten flyttas till den nya myndigheten. Det fastställde regeringen i budgetpropositionen för 2018 som offentliggjordes onsdagen den 20 september.

Läs vidare »
Media no image

Nu kan ni teckna E-legitimationsnämndens nya avtal som öppnar för fler e-legitimationer

Nyheter   •   Aug 31, 2017 09:31 CEST

Nu finns avtalet 2017 E-legitimering framme som gör det möjligt för nya kvalitetsgranskade e-legitimationer att bli valbara alternativ i svenska offentliga e-tjänster. I veckan har nämnden skickat ut ett extra nyhetsbrev med mer information kring avtalet. Både myndigheter och kommuner med e-tjänster och leverantörer av e-legitimering kan gå med. Leverantören måste dock ha en kvalitetsgodkänd e-legitimation motsvarande de säkerhetskrav som ställs för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation för att få leverera i avtalet.

Genom att teckna 2017 E-legitimering kan myndigheter med e-tjänster anpassa sina inloggningssidor och ta emot fler e-legitimationer utöver bankernas och Telias. Det gör att fler kan skaffa e-legitimation och få tillgång till myndigheternas digitala service.

Avtalet är ett valfrihetssystem där fler aktörer kan ingå och komma till. Betalningen för transaktionen styrs av vilken e-legitimation personen som e-legitimerar sig väljer att använda sig av för att komma in i myndighetens e-tjänst.   

Redan nu har en stor myndighet skrivit på och fler myndigheter och kommuner är på gång. Inom kort hoppas vi på att en första kvalitetsgodkänd leverantör ska komma med. 

Läs mer om den nya avtalet på www.elegnamnden.se och i vårt extra nyhetsbrev för augusti 2017.

​Nu finns avtalet 2017 E-legitimering framme som gör det möjligt för nya kvalitetsgranskade e-legitimationer att bli valbara alternativ i svenska offentliga e-tjänster. I veckan har nämnden skickat ut ett extra nyhetsbrev med mer information kring avtalet. Både myndigheter och kommuner med e-tjänster och leverantörer av e-legitimering kan gå med.

Läs vidare »
Media no image

E-legitimationsnämnden säger ja till en samlad digitaliseringsmyndighet och önskar Glad sommar

Nyheter   •   Jun 16, 2017 17:10 CEST

E-legitimationsnämnden har nu lämnat in sitt remissvar till delbetänkandet Digitalforvaltning.nu i utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster. Nämnden säger ja till att det blir en samlad digitaliseringsmyndighet. Läs mer om vårt svar på vår hemsida.

Ta också del av vår presentation från Offentliga rummet i Sundsvall den 1 juni.

Glad sommar!

E-legitimationsnämnden har nu lämnat in sitt remissvar till delbetänkandet Digitalforvaltning.nu i utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster. Nämnden säger ja till en samlad digitaliseringsmyndighet.

Läs vidare »
Xd2iy3rzvkltun8v4w7s

Lyckad demo med den svenska eIDAS-noden på mobilmässan Mobile World Congress i Barcelona

Nyheter   •   Feb 28, 2018 13:27 CET

Den svenska eIDAS-noden som utvecklats av E-legitimationsnämnden har nu testats skarpt, med mycket lyckat resultat. Testet gjordes härom dagen under en pilotdemonstration på mobiltelefonimässan Mobile World Congress 2018 i Barcelona.

Dznwfjlgyj6dyeygi7fs

Publikrekord på sista E-legdagen. eIDAS-noden i internationell pilotdemo - nyhetsbrevet för februari ute nu

Nyheter   •   Feb 26, 2018 14:25 CET

Februari månads nyhetsbrev berättar mer om E-legitimationsdagen liksom om den svenska eIDAS-noden som vecka 9 presenteras i ett pilottest på Mobile World Congress i Barcelona. Läs också om nämndens nya regeringsuppdrag att kommunicera e-legitimation till privatpersoner.

Media no image

Följ E-legitimationsdagen 2018 direkt på webben den 1 och 2 februari

Nyheter   •   Jan 31, 2018 12:29 CET

Nu är det dags. På torsdag och fredag denna vecka, den 1 och 2 februari, går årets
E-legitimationsdag 2018 av stapeln. Konferensen är för dig som driver digitalisering i offentlig sektor. Vi webbsänder direkt från båda dagarna och bjuder på ett fullspäckat program med både föreläsningar och seminarier inom e-legitimationsområdet.

Webbsändningen sker direkt båda dagarna med start klockan 09.30 den 1 februari. Program och länk till direktsändningen hittar du här. Välkommen att följa oss live!

Nu är det dags. På torsdag och fredag denna vecka, den 1 och 2 februari, går årets E-legitimationsdag 2018 av stapeln. Konferensen är för dig som driver digitalisering i offentlig sektor. Vi webbsänder direkt från båda dagarna och bjuder på ett fullspäckat program med både föreläsningar och seminarier inom e-legitimationsområdet.

Läs vidare »
Media no image

Freja eID+ första mobila e-legitimationen med kvalitetsmärket Svensk e-legitimation

Nyheter   •   Jan 17, 2018 12:07 CET

E-legitimationsnämnden har nu godkänt Freja eID+ som den första mobila e-legitimationen med rätt att använda kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Märket visar att en e-legitimation granskats av staten och går att lita på för såväl den enskilde användaren som för de offentliga och privata aktörer som erbjuder olika e-tjänster som kräver inloggning med e-legitimation.

Hittills har Huddinge kommun och AB Svenska Pass granskats och godkänts med rätt till kvalitetsmärket Svensk e-legitimation i sin information och marknadsföring. Nu har även den mobila e-legitimationen Freja eID+ blivit godkänd på tillitsnivå 3.

- Med kvalitetsmärket i ryggen kan vi på allvar påbörja arbetet att göra Freja eID+ till nyckeln för miljoner svenskars digitala liv, säger Johan Henrikson, VD på Verisec som utfärdar Freja eID

Fler behöver få tillgång till den samhällsservice som erbjuds digitalt. Därför behövs fler säkra e-legitimationer.

- E-legitimationer som är kvalitetsmärkta med Svensk e-legitimation gör valet enkelt och säkert för allmänheten när man ska använda en digital tjänst som kräver säker inloggning, säger Annika Bränström, kanslichef och nämndledamot i E-legitimationsnämnden.

Intresserade e-legitimationsutfärdare är välkomna att ansöka om kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Efter godkännande skrivs ett kostnadsfritt licensavtal som ger utfärdaren rätt att använda kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

- E-legitimationsnämnden ser fram emot fler ansökningar, avslutar Annika Bränström.

Läs om tillitsramverket och om hur man ansöker här.

För kontakt, skriv till kansliet@elegnamnden.se

E-legitimationsnämnden har nu godkänt Freja eID+ som den första mobila e-legitimationen med rätt att använda kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Märket visar att en e-legitimation granskats av staten och går att lita på för såväl den enskilde användaren som för de offentliga och privata aktörer som erbjuder olika e-tjänster som kräver inloggning med e-legitimation.

Läs vidare »
Media no image

Dags för statlig e-legitimation säger utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster

Nyheter   •   Jan 10, 2018 11:48 CET

Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster föreslår en statlig e-legitimation, obligatorisk anslutning till valfrihetssystem och ny lagstiftning för säkrare eID-trafik i sitt betänkande idag till regeringen.

Utredaren Hans-Eric Holmqvist lämnade idag sitt slutbetänkande till civilminister Ardalan Shekarabi. Bland förslagen för att stärka den digitala styrningen utmärker sig

  • En statligt utfärdad e-legitimation till svenska medborgare och folkbokförda
  • Lagstiftning om digital infrastruktur inom eID-området
  • Obligatorisk anslutning för myndigheter till valfrihetssystem och till den svenska eIDAS-noden

Användarna ska få ökade rättigheter och bättre tillgång till offentlig sektors e-tjänster genom att det ska bli obligatoriskt för myndigheter, landsting och kommuner att tillåta inloggning med den statliga e-legitimationen, enligt utredningens förslag. 

Den nationella digitala infrastrukturen för elektronisk identifiering ska regleras i lag. Det gör eID-trafiken säkrare och förenklar för myndigheter med e-tjänster, eID-utfärdare och underleverantörer. Lagen omfattar även anslutningen till den svenska eIDAS-noden.

Valfrihetssystem som avtalsform är också den långsiktigt mest hållbara lösningen för att kunna inkludera alternativa eID:n som inloggningssätt till offentliga e-tjänster. Utredningen vill därför gå ett steg längre i styrningen och göra det obligatoriskt för myndigheter, landsting och kommuner att ansluta sig till valfrihetssystem.

Nästa steg är att Finansdepartementet skickar ut betänkandet på remiss.

Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster föreslår en statlig e-legitimation, obligatorisk anslutning till valfrihetssystem och ny lagstiftning för säkrare eID-trafik i sitt betänkande idag till regeringen.

Läs vidare »
Media no image

E-legitimationsdagen 2018, den nya myndigheten mm i december månads nyhetsbrev

Nyheter   •   Dec 18, 2017 17:58 CET

Årets sista nyhetsbrev är ute nu. Där berättar vi mer om eIDAS, var du som verksamhetsutvecklare, jurist eller IT-strateg hittar information, om E-legitimationsdagen 2018 och om den nya myndigheten för digitalisering av offentlig sektor bland mycket annat.

Vi lämnar ett händelserikt 2017 och går in i ett lika fullmatat 2018; Offentlig sektor ska tillåta utländska e-legitimationer i sina svenska e-tjänster som kräver inloggning med e-legitimation, senast den 29 september 2018, den nya myndigheten ska bildas och dra igång sin verksamhet i Sundsvall den 1 september 2018.

Men först kommer E-legitimationsdagen den 1 februari 2018. Denna gång förstärkt med en extra fördjupningsdag den 2 februari. Anmälningssidan är öppen och platserna fylls snabbt. Anmäl dig därför nu innan jul så att du vet att du kommer med.

Mer om E-legitimationsdagen 2018 och hur du anmäler dig finns här.

Inpå 2018, i januari kommer också en ny version av webbplatsen elegnamnden.se att sjösättas. Vi hoppas den ska bli ett ännu bättre stöd till alla myndigheter och kommuner i sina val och beslut kring e-legitimering och e-underskriftsfrågor. Men innan dess vill vi önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År 2018!

​Årets sista nyhetsbrev är ute nu. Där berättar vi mer om eIDAS, var du som verksamhetsutvecklare, jurist eller IT-strateg hittar information, om E-legitimationsdagen 2018 och om den nya myndigheten för digitalisering av offentlig sektor bland mycket annat.

Läs vidare »
Media no image

Lantmäteriets GD Bengt Kjellson leder inrättandet av den nya myndigheten för digitalisering av offentlig sektor

Nyheter   •   Dec 06, 2017 17:23 CET

Regeringen har tillsatt en organisationskommitté under ledning av Bengt Kjellson, generaldirektör för Lantmäteriet för att inrätta den nya myndigheten för digitalisering av offentlig sektor som blir placerad i Sundsvall. Organisationskommittén ska föreslå och vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 september 2018.

Myndigheten kommer bland annat att ha en stödjande och samordnande roll och verka för standardisering och innovation. E-legitimationsnämndens samtliga uppgifter kommer att överföras till den nya myndigheten liksom vissa uppgifter och uppdrag som har utförts av Skatteverket, Ekonomistyrningsverket, Expertgruppen för digitala investeringar, Riksarkivet, Tillväxtverket och Post- och telestyrelsen

Beslut om kommittédirektiv för inrättandet av den nya myndigheten sker på regeringssammanträdet 7 december.

Regeringen har tillsatt en organisationskommitté under ledning av Bengt Kjellson, generaldirektör för Lantmäteriet för att inrätta den nya myndigheten för digitalisering av offentlig sektor som blir placerad i Sundsvall.

Läs vidare »

Om E-legitimationsnämnden

Vi arbetar med frågor kring e-legitimering och e-underskrift så att samhällets digitala tjänster kan bli nåbara för alla.

E-legitimationsnämnden är en statlig myndighet under Finansdepartementet i frågor som rör e-legitimering och e-underskrift, nationellt och internationellt. Vi erbjuder även kvalitetstöd för e-underskrifttjänster och granskar och godkänner svenska e-legitimationer för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation

Adress

  • E-legitimationsnämnden
  • Korta gatan 10
  • 171 94 Solna
  • Sverige
  • Vår hemsida