Media no image

E-legitimationsnämndens uppdrag förs över till en ny samlad digitaliseringsmyndighet

Nyheter   •   Sep 22, 2017 14:37 CEST

Regeringen inrättar en ny myndighet under 2018 med uppgift att ansvara för de förvaltningsövergripande digitaliseringsfrågorna. I och med inrättandet av den nya myndigheten kommer E-legitimationsnämnden att läggas ner och verksamheten flyttas till den nya myndigheten. Det fastställde regeringen i budgetpropositionen för 2018 som offentliggjordes onsdagen den 20 september.

Den nya myndigheten kommer att stödja och samordna offentlig sektors digitalisering och ta ansvar för den nationella digitala infrastrukturen. E-legitimationsnämndens nuvarande uppdrag att stödja och samordna offentlig sektor i frågor som rör säker e-legitimering och e-underskrift nationellt och internationellt kommer att vara en central komponent i den nya myndighetens verksamhet. Därmed kommer E-legitimationsnämndens arbete med standarder och avtal samt med granskningen av e-legitimationer för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation att fortgå som tidigare men i en samlad och mer hållbar ”kostym”. Detsamma gäller uppdraget som Sveriges kontaktpunkt och företrädare enligt EU-förordningen eIDAS (nr 910/2014) samt ansvaret för den svenska noden för elektronisk identifiering över landsgränsen.

Läs mer i budgetpropositionen om inriktningen och målen på sidorna 93 – 100 i utgiftsområde 2, kapitel 6 ”Digitalisering och it inom offentlig sektor”.

Läs även om regeringens stora satsning på digitalisering av offentlig sektor

Mer om E-legitimationsnämnden uppdrag och verksamhet här www.elegnamnden.se

Regeringen inrättar en ny myndighet under 2018 med uppgift att ansvara för den förvaltningsövergripande digitaliseringen. I och med inrättandet av den nya myndigheten kommer E-legitimationsnämnden att läggas ner och verksamheten flyttas till den nya myndigheten. Det fastställde regeringen i budgetpropositionen för 2018 som offentliggjordes onsdagen den 20 september.

Läs vidare »
Media no image

Nu kan ni teckna E-legitimationsnämndens nya avtal som öppnar för fler e-legitimationer

Nyheter   •   Aug 31, 2017 09:31 CEST

Nu finns avtalet 2017 E-legitimering framme som gör det möjligt för nya kvalitetsgranskade e-legitimationer att bli valbara alternativ i svenska offentliga e-tjänster. I veckan har nämnden skickat ut ett extra nyhetsbrev med mer information kring avtalet. Både myndigheter och kommuner med e-tjänster och leverantörer av e-legitimering kan gå med. Leverantören måste dock ha en kvalitetsgodkänd e-legitimation motsvarande de säkerhetskrav som ställs för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation för att få leverera i avtalet.

Genom att teckna 2017 E-legitimering kan myndigheter med e-tjänster anpassa sina inloggningssidor och ta emot fler e-legitimationer utöver bankernas och Telias. Det gör att fler kan skaffa e-legitimation och få tillgång till myndigheternas digitala service.

Avtalet är ett valfrihetssystem där fler aktörer kan ingå och komma till. Betalningen för transaktionen styrs av vilken e-legitimation personen som e-legitimerar sig väljer att använda sig av för att komma in i myndighetens e-tjänst.   

Redan nu har en stor myndighet skrivit på och fler myndigheter och kommuner är på gång. Inom kort hoppas vi på att en första kvalitetsgodkänd leverantör ska komma med. 

Läs mer om den nya avtalet på www.elegnamnden.se och i vårt extra nyhetsbrev för augusti 2017.

​Nu finns avtalet 2017 E-legitimering framme som gör det möjligt för nya kvalitetsgranskade e-legitimationer att bli valbara alternativ i svenska offentliga e-tjänster. I veckan har nämnden skickat ut ett extra nyhetsbrev med mer information kring avtalet. Både myndigheter och kommuner med e-tjänster och leverantörer av e-legitimering kan gå med.

Läs vidare »
Media no image

E-legitimationsnämnden säger ja till en samlad digitaliseringsmyndighet och önskar Glad sommar

Nyheter   •   Jun 16, 2017 17:10 CEST

E-legitimationsnämnden har nu lämnat in sitt remissvar till delbetänkandet Digitalforvaltning.nu i utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster. Nämnden säger ja till att det blir en samlad digitaliseringsmyndighet. Läs mer om vårt svar på vår hemsida.

Ta också del av vår presentation från Offentliga rummet i Sundsvall den 1 juni.

Glad sommar!

E-legitimationsnämnden har nu lämnat in sitt remissvar till delbetänkandet Digitalforvaltning.nu i utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster. Nämnden säger ja till en samlad digitaliseringsmyndighet.

Läs vidare »
Media no image

Lantmäteriets GD Bengt Kjellson leder inrättandet av den nya myndigheten för digitalisering av offentlig sektor

Nyheter   •   Dec 06, 2017 17:23 CET

Regeringen har tillsatt en organisationskommitté under ledning av Bengt Kjellson, generaldirektör för Lantmäteriet för att inrätta den nya myndigheten för digitalisering av offentlig sektor som blir placerad i Sundsvall. Organisationskommittén ska föreslå och vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 september 2018.

Myndigheten kommer bland annat att ha en stödjande och samordnande roll och verka för standardisering och innovation. E-legitimationsnämndens samtliga uppgifter kommer att överföras till den nya myndigheten liksom vissa uppgifter och uppdrag som har utförts av Skatteverket, Ekonomistyrningsverket, Expertgruppen för digitala investeringar, Riksarkivet, Tillväxtverket och Post- och telestyrelsen

Beslut om kommittédirektiv för inrättandet av den nya myndigheten sker på regeringssammanträdet 7 december.

Regeringen har tillsatt en organisationskommitté under ledning av Bengt Kjellson, generaldirektör för Lantmäteriet för att inrätta den nya myndigheten för digitalisering av offentlig sektor som blir placerad i Sundsvall.

Läs vidare »
Media no image

Den nya myndigheten för digitalisering av offentlig sektor lokaliseras till Sundsvall

Nyheter   •   Dec 05, 2017 16:41 CET

Regeringen fattar på torsdagen beslut om att lokalisera den nya myndigheten för digitalisering av offentlig sektor till Sundsvall. Beslutet är en del av regeringens ambition att öka den statliga närvaron i hela landet.

- Hela Sverige ska leva och landet ska hålla ihop. Därför driver vi ett omfattande arbete för att fler myndigheter ska finnas i hela landet. Det gläder mig att nya statliga jobb nu kommer till Västernorrland, säger statsminister Stefan Löfven i regeringens pressmeddelande idag.

I och med inrättandet av den nya myndigheten kommer E-legitimationsnämndens verksamhet flyttas över till den nya myndigheten och E-legitimationsnämnden läggas ner. Det fastställde regeringen i budgetpropositionen för 2018 som offentliggjordes den 20 september. 

Den nya myndigheten kommer att stödja och samordna offentlig sektors digitalisering och ta ansvar för den nationella digitala infrastrukturen. E-legitimationsnämndens uppdrag att stödja och samordna säker e-legitimering och e-underskrift nationellt och internationellt blir därmed centrala komponenter även i den nya myndighetens verksamhet.

Regeringen fattar på torsdagen beslut om att lokalisera den nya myndigheten för digitalisering av offentlig sektor till Sundsvall. Beslutet är en del av regeringens ambition att öka den statliga närvaron i hela landet

Läs vidare »
Media no image

Är du en erfaren jurist som drivs av digitaliserig och samhällsfrågor? - Här är jobbet för dig!

Nyheter   •   Dec 01, 2017 15:12 CET

Vi söker en erfaren jurist som vill förmedla kunskaper och bidra till rättsutvecklingen inom E-legitimationsnämndens verksamhetsområde. Ansök redan idag eller senast den 14 december.

Du bör ha en bred digital erfarenhet, vara utvecklingsintresserad, tycka om att arbeta både strategiskt och operativt och ha en god förmåga att skapa samarbeten såväl internt som externt. Du blir en del av ett litet team med kompletterande kompetens som drivs av att arbeta i framkant med frågor inom digitalisering och samhällsutveckling.

Tjänsten är en visstidsanställning och är placerad i vårt kansli i Solna. Snabbt tillträde är önskvärt.

Skatteverket hjälper oss med rekryteringen. Läs mer om tjänsten och sök jobbet här  

Kvalificerad jurist för visstidsanställning till E-legitimationsnämndens kansli i Solna.

Ref: 14107-203 474248-17

Välkommen med din ansökan senast den 14 december!

Vi söker en erfaren jurist som vill förmedla kunskaper och bidra till rättsutvecklingen inom E-legitimationsnämndens verksamhetsområde. Ansök redan idag eller senast den 14 december.

Läs vidare »
Media no image

Informationsmötet kring eIDAS webbsänds från elegnamnden.se den 23 november kl 12.00 - 16.00

Nyheter   •   Nov 21, 2017 15:57 CET

Denna veckas informationsträffar kring eIDAS-förordningen blev snabbt fulltecknade när inbjudan gick i ut i oktober till myndigheter, kommuner och landsting. ALLA i offentlig sektor berörs. Många myndigheter och kommuner har inte påbörjat anpassningen än. Därför har E-legitimationsnämnden valt att webbsända informationstillfället - den 23 november kl 12.00 - 16.00.

eIDAS-förordningen berör ALLA i offentlig sektor. Många myndigheter och kommuner har inte påbörjat anpassningen än. Därför har E-legitimationsnämnden valt att webbsända informationstillfället - den 23 november kl 12.00 - 16.00.

Läs vidare »
Media no image

Temperaturen stiger kring e-IDAS och fler vill få kvalitetmärket Svensk e-legitimation - senaste nyhetbrevet ute nu

Blogginlägg   •   Nov 10, 2017 17:35 CET

Nu är nyhetsbrevet för oktober/november äntligen ute med information kring nämndens webbsändning av eIDAS-mötet den 23 november och om det växande intresset för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. 

Nästa år ska EU-förordningen eIDAS verkställas. ALLA i offentlig sektor berörs. Många myndigheter och kommuner har inte påbörjat anpassningen än. Platserna till E-legitimationsnämndens informationsträffar den 22 och 23 november blev snabbt fullbokade. Därför kommer mötet den 23 november även webbsändas på www.elegnamnden.se

Läs mer om det och det allt större intresset från e-legitimationsutfärdare att bli granskade för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Vårt senaste nyhetsbrev för oktober/november som ligger ute nu. 

Nu är nyhetsbrevet för oktober/november äntligen ute med information kring nämndens webbsändning av eIDAS-mötet den 23 november och om det växande intresset för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

Läs vidare »
Media no image

E-legitimationsnämnden rekryterar senior kommunikatör

Nyheter   •   Nov 02, 2017 15:46 CET

E-legitimationsnämnden behöver omgående förstärka med en kvalificerad kommunikatör för visstidsanställning till kansliet i Solna. Läs mer och ansök på Skatteverkets webbplats.

E-legitimationsnämnden är en statlig myndighet med uppgift att stödja och samordna e-legitimeringar och e-underskrifter i den offentliga sektorns e-tjänster nationellt och internationellt. Nämnden leds av sex ledamöter som är utsedda av regeringen. Det löpande arbetet genomförs av ett kansli om sex medarbetare med placering i Solna.

Frågorna är komplexa och omfattande och ligger i framkant vilket präglar arbetet.

Vi söker nu omgående en skicklig kommunikatör med kundfokus som både strategiskt och operativt vill och kan arbeta med målgruppsanpassad kommunikation. Anställningen är heltid med start den 1 december 2017 och löper i 9 månader från tillträdesdatum.

Skatteverket som är E-legitimationsnämndens värdmyndighet, handhar rekryteringen. Läs mer och ansök senast den 10 november på Skatteverkets webbplats.

E-legitimationsnämnden behöver omgående förstärka med en kvalificerad kommunikatör för visstidsanställning till kansliet i Solna. Läs mer och ansök på Skatteverkets webbplats.

Läs vidare »
Media no image

Nytt regeringsuppdrag för ökad användning av e-legitimationer i offentlig sektors digitala tjänster

Nyheter   •   Okt 27, 2017 11:59 CEST

E-legitimationsnämnden fick i går ett uppdrag av regeringen att verka för en ökad och breddad användning av elektronisk identifiering i offentlig sektors digitala tjänster.

E-legitimationer är en grundläggande förutsättning för digitalisering. Den offentliga sektorn är beroende av att det finns e-legitimationer som är enkla och säkra. Regeringen vill att fler använder e-legitimationer och att lösningar som kvalitetsgranskats och tilldelats E-legitimationsnämndens kvalitetsmärke Svensk e-legitimation ska erbjudas som inloggning i offentlig sektors digitala tjänster.

E-legitimationsnämnden har därför fått regeringens uppdrag att ta fram åtgärder för att stödja, förbättra och samordna information om e-legitimering och e-underskrift riktad till användare.

Uppdraget ska utföras i samarbete med eSamverkansprogrammet, eSam.

Läs mer på regeringens webbplats:

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/10/okad-och-breddad-anvandning-av-e-legitimationer/

E-legitimationsnämnden fick i går ett uppdrag av regeringen att verka för en ökad och breddad användning av elektronisk identifiering i offentlig sektors digitala tjänster.

Läs vidare »

Om E-legitimationsnämnden

Vi arbetar med frågor kring e-legitimering och e-underskrift så att samhällets digitala tjänster kan bli nåbara för alla.

E-legitimationsnämnden är en statlig myndighet under Finansdepartementet i frågor som rör e-legitimering och e-underskrift, nationellt och internationellt. Vi erbjuder även kvalitetstöd för e-underskrifttjänster och granskar och godkänner svenska e-legitimationer för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation

Adress

  • E-legitimationsnämnden
  • Korta gatan 10
  • 171 94 Solna
  • Sverige
  • Vår hemsida