Skip to main content

E-legitimationsnämnden positiv till det mesta - men inte till allt i sitt remissvar på reboot-betänkadet

Nyhet   •   Apr 19, 2018 15:53 CEST

Nyligen skickade E-legitimationsnämnden in remissvar på slutbetänkandet ”reboot” (SOU 2017:114) till regeringen. E-legitimationsnämnden tillstyrker i stort betänkandets kapitel 10 till och med 20, som ligger inom nämndens ansvarsområde, dock inte allt. 

De viktigaste synpunkterna i korthet:

  • Nämnden ställer sig bakom förslaget om statlig e-legitimation och anser dessutom att förslaget brådskar
  • Begreppen ”e-legitimation” och ”logga in” bör fortsätta att användas. Kvalitetsmärket bör även i fortsättningen benämnas "Svensk e-legitimation”.
  • Nämnden instämmer i att valfrihetssystem är ändamålsenligt. Enligt den återkoppling som E-legitimationsnämnden får från de privata utfärdarna är det inte intressant att ansluta sig till valfrihetssystem om det inte finns en uttalad riktning från statens sida att valfrihetssystem är den enda modell som man avser att använda sig av. Mot bakgrund av detta är ett obligatorium för myndigheterna nödvändigt, precis som utredningen kommer fram till.
  • Den föreslagna ersättningsmodellen är mycket efterfrågad.
  • E-legitimationsnämnden avstyrker lagreglering av ”modell för dialogrutor”, men tillstyrker att ge Myndigheten för digital förvaltning i uppdrag att ta fram en modell och att arbeta främjande.
  • E-legitimationsnämnden menar att utredningen går för långt i sin bedömning att arbetstagare inte ska, i meningen får, använda sina privata e-legitimationer i tjänsten. Frågan om e-legitimation för arbetstagare bör utredas ur ett bredare perspektiv.
  • För att den svenska eIDAS-noden, och svenska myndigheters anslutning till den, ska fungera i tid till den 29 september 2018, är det av vikt att föreskriftsrätt för detta ges så snart det är möjligt.
  • Det finns idag svenska e-legitimationsutfärdare som uppgett att de vill bli anmälda till eIDAS. Tyskland har redan anmält e-legitimationer och inom EU har man aviserat att ytterligare fem länder kommer att ha genomgått anmälningsprocessen i juli i år. För att Sverige inte ska halka efter behöver förutsättningarna för att anmäla svenska e-legitimationer vara på plats snarast.

Läs hela remissvaret här

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera