Skip to main content

E-legitimationsnämnden rekryterar senior kommunikatör

Nyhet   •   Nov 02, 2017 15:46 CET

E-legitimationsnämnden behöver omgående förstärka med en kvalificerad kommunikatör för visstidsanställning till kansliet i Solna. Läs mer och ansök på Skatteverkets webbplats.

E-legitimationsnämnden är en statlig myndighet med uppgift att stödja och samordna e-legitimeringar och e-underskrifter i den offentliga sektorns e-tjänster nationellt och internationellt. Nämnden leds av sex ledamöter som är utsedda av regeringen. Det löpande arbetet genomförs av ett kansli om sex medarbetare med placering i Solna.

Frågorna är komplexa och omfattande och ligger i framkant vilket präglar arbetet.

Vi söker nu omgående en skicklig kommunikatör med kundfokus som både strategiskt och operativt vill och kan arbeta med målgruppsanpassad kommunikation. Anställningen är heltid med start den 1 december 2017 och löper i 9 månader från tillträdesdatum.

Skatteverket som är E-legitimationsnämndens värdmyndighet, handhar rekryteringen. Läs mer och ansök senast den 10 november på Skatteverkets webbplats.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera