Skip to main content

E-legitimationsnämndens uppdrag förs över till en ny samlad digitaliseringsmyndighet

Nyhet   •   Sep 22, 2017 14:37 CEST

Regeringen inrättar en ny myndighet under 2018 med uppgift att ansvara för de förvaltningsövergripande digitaliseringsfrågorna. I och med inrättandet av den nya myndigheten kommer E-legitimationsnämnden att läggas ner och verksamheten flyttas till den nya myndigheten. Det fastställde regeringen i budgetpropositionen för 2018 som offentliggjordes onsdagen den 20 september.

Den nya myndigheten kommer att stödja och samordna offentlig sektors digitalisering och ta ansvar för den nationella digitala infrastrukturen. E-legitimationsnämndens nuvarande uppdrag att stödja och samordna offentlig sektor i frågor som rör säker e-legitimering och e-underskrift nationellt och internationellt kommer att vara en central komponent i den nya myndighetens verksamhet. Därmed kommer E-legitimationsnämndens arbete med standarder och avtal samt med granskningen av e-legitimationer för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation att fortgå som tidigare men i en samlad och mer hållbar ”kostym”. Detsamma gäller uppdraget som Sveriges kontaktpunkt och företrädare enligt EU-förordningen eIDAS (nr 910/2014) samt ansvaret för den svenska noden för elektronisk identifiering över landsgränsen.

Läs mer i budgetpropositionen om inriktningen och målen på sidorna 93 – 100 i utgiftsområde 2, kapitel 6 ”Digitalisering och it inom offentlig sektor”.

Läs även om regeringens stora satsning på digitalisering av offentlig sektor

Mer om E-legitimationsnämnden uppdrag och verksamhet här www.elegnamnden.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy