Skip to main content

Finansiell ID-Teknik vill leverera BankID i nämndens nya valfrihetssystem 2018 E-legitimering

Nyhet   •   Jun 01, 2018 11:42 CEST

Styrelsen för Finansiell ID-Teknik beslutade den 29 maj 2018 om att ansöka med BankID i E-legitimationsnämndens avtal Valfrihetssystem 2018 E-legitimering. Ansökan kommer att lämnas in inom kort med målet att BankID-tjänsten ansluts till valfrihetssystemet senast vid årsskiftet 2018-2019. Därmed tryggas försörjningen av e-legitimering för offentlig sektor 2019 och framåt då dagens avtal eID 2016 Övergångstjänst löper ut, årsskiftet 2018-2019.

”Vi ser fram emot ansökan från Finansiell ID-Teknik och välkomnar myndigheter och kommuner att gå med både i detta valfrihetssystem och i vårt andra valfrihetssystem 2017 E-legitimering. Tillsammans ger de en heltäckande försörjning av säker e-legitimering i samhällets digitala tjänster”, säger Annika Bränström, kanslichef på E-legitimationsnämnden.

Här presenteras likheter och skillnader mellan de två valfrihetssystemen

Korta fakta om Valfrihetssystem 2018 E-legitimering:

  • 17 öre för e-legitimering/direkt e-underskrift
  • Teknisk metod: BankID RP API och OCSP
  • Marknadstäckning om minst 500 000 utfärdade e-leg i Sverige och allmän tillit (samma krav som i eID 2016 Övergångstjänst)

Korta fakta om Valfrihetssystem 2017 E-legitimering:

  • 17 öre för e-legitimering (fristående underskriftstjänst krävs vid e-underskrift, precis som för utländska e-legitimationer)
  • Teknisk metod: SAML 2.0 enligt vårt tekniska ramverk (identitetsintyg direkt från e-legutfärdarens IdP)
  • Tillitsnivå 3 enligt Tillitsramverket för Svensk e-legitimation

Valfrihetssystem gör det enkelt för myndigheter att få tillgång till de e-legitimationer som är säkra och etablerade på marknaden. Tack vare avtalen slipper myndigheter och kommuner att teckna individuella avtal med var och en av e-legitimationsutfärdarna.

Gör så här, mejla följande uppgifter till kansliet@elegnamnden.se:

  • Upphandlande myndighetens namn
  • Organisationsnummer
  • Avtalets behöriga undertecknare, namn
  • Kontaktperson, mejladress

Nämnden gör i ordning avtalsdokument för både 2018 E-legitimering och 2017 E-legitimering och återkopplar till kontaktpersonens mejladress. Därefter väljer ni vilka avtal ni vill underteckna och återsänder dessa till oss.

Valfrihetssystem ger tillgång till e-legitimering och ersätter mellanhänder (återförsäljare) för identitetskontroll. Tekniska anpassningar av e-tjänster och övriga behov av systemintegration upphandlas genom vanlig upphandling.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy