Skip to main content

Fyra grundprinciper nu fastlagda för stabilare avtal mellan köpare och säljare av e-legitimation

Nyhet   •   Maj 15, 2018 12:37 CEST

För att offentlig sektor ska kunna fortsätta digitalisera och ge likvärdig samhällsservice till alla, behövs fler e-legitimationer i samhällets e-tjänster. E-legitimationerna kan ha olika teknik, säkerhets- och tillitsnivåer. Därför erbjuder E-legitimationsnämnden olika avtal, sk valfrihetssystem, där fler parter kan ingå över tid, både myndigheter med e-tjänster och leverantörer av e-legitimation, och där villkor och prisbild är stabila.

E-legitimationsnämnden, som har regeringens uppdrag att upprätta dessa valfrihetssystem har idag den 15 maj beslutat om fyra grundprinciper för dessa avtal.

Följande inriktning för valfrihetssystem ska gälla:

  • Varje valfrihetssystem ska motsvara en kravbild, t.ex. en tillitsnivå eller en teknisk metod
  • Om det finns flera valfrihetssystem är en grundinställning: samma ersättningsnivå för samma tillitsnivå
  • Ju högre krav på tillitsnivå på e-legitimationen, desto högre ersättning per transaktion - och tvärtom
  • Stabilitet eftersträvas och ersättningen ska inte ändras under de första åren, därefter kan det vara motiverat med en översyn vid en väsentlig volymförändring

De flesta myndigheter med e-tjänster behöver normalt sett gå med i flera av E-legitimationsnämndens valfrihetssystem. Än så länge erbjuder vi två valfrihetssystem: 2017 E-legitimering och 2018 E-legitimering. Transaktionspriset är 17 öre i båda. Den tekniska metoden skiljer sig åt och det finns även andra krav på e-legitimationsutfärdarna som skiljer sig åt.

Tillsammans täcker de valfrihetssystemen offentlig sektors behov av e-legitimering på tillitsnivå 3 (nivå ”väsentlig” enligt eIDAS). Utöver dessa behöver myndigheter och kommuner även avtal med E-legitimationsnämnden om utländska e-legitimationer (eIDAS). Detta avtal är på gång. Vi strävar efter att alla säkra e-legitimationer ska finnas med i våra avtal. Därför ser vi över och tar fram fler valfrihetssystem när så behövs.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera