Skip to main content

Lantmäteriets GD Bengt Kjellson leder inrättandet av den nya myndigheten för digitalisering av offentlig sektor

Nyhet   •   Dec 06, 2017 17:23 CET

Regeringen har tillsatt en organisationskommitté under ledning av Bengt Kjellson, generaldirektör för Lantmäteriet för att inrätta den nya myndigheten för digitalisering av offentlig sektor som blir placerad i Sundsvall. Organisationskommittén ska föreslå och vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 september 2018.

Myndigheten kommer bland annat att ha en stödjande och samordnande roll och verka för standardisering och innovation. E-legitimationsnämndens samtliga uppgifter kommer att överföras till den nya myndigheten liksom vissa uppgifter och uppdrag som har utförts av Skatteverket, Ekonomistyrningsverket, Expertgruppen för digitala investeringar, Riksarkivet, Tillväxtverket och Post- och telestyrelsen

Beslut om kommittédirektiv för inrättandet av den nya myndigheten sker på regeringssammanträdet 7 december.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera