Skip to main content

Nu annonseras ytterligare ett valfrihetssystem för e-legitimering i offentlig sektor

Nyhet   •   Apr 16, 2018 10:18 CEST

Nu annonserar E-legitimationsnämnden ytterligare ett valfrihetssystem, 2018 E-legitimering för att täcka behovet av e-legitimering i offentlig sektor. Avtalet ersätter valfrihetssystem eID 2016 Övergångstjänst som löper ut vid årets slut. I och med denna annons finns nu två valfrihetssystem som täcker försörjningen av e-legitimering i offentlig sektor på den säkerhetsnivå som är vanligast idag.

Priset är detsamma i båda valfrihetssystemen: 17 öre, men kraven skiljer sig åt. I 2017 E-legitimering ställs krav på att e-legitimationsutfärdaren når upp till minst tillitsnivå 3 enligt tillitsramverket för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Den tekniska metoden är SAML 2.0 enligt nämndens tekniska ramverk. I 2018 E-legitimering ska e-legitimationsutfärdaren ha minst 500 000 utfärdade e-legitimationer och vara allmänt betrodd på marknaden. Den tekniska metoden i 2018 E-legitimering är BankID Relying Party API eller OCSP.

E-legitimationsnämnden rekommenderar upphandlande myndigheter att gå med i både valfrihetssystem 2017 E-legitimering och i 2018 E-legitimering. Genom att göra det uppmuntras e-legitimationsutfärdare i båda avtalen att ansöka om att få leverera e-legitimering till offentlig sektor. Det breddar utbudet av e-legitimationer och underlättar digitaliseringen av Sveriges offentliga tjänster.

Läs mer om båda annonserna på E-legitimationsnämndens webbplats elegnamnden.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera