Skip to main content

Nu öppnar E-legitimationsnämnden för nya e-legitimationer i svenska e-tjänster

Nyhet   •   Jul 27, 2017 12:27 CEST


E-legitimationsnämnden erbjuder nu ett nytt valfrihetssystem: 2017 E-legitimering. Valfrihetssystemet gör det möjligt för nya kvalitetsgranskade svenska e-legitimationer att bli valbara alternativ i svenska offentliga digitala tjänster.

E-legitimationsnämnden har regeringens uppdrag att erbjuda avtal om e-legitimering genom valfrihetssystem. Myndigheter och kommuner kommer genom valfrihetssystemet 2017 E-legitimering ges möjlighet att få tillgång till e-legitimering med följande översiktliga villkor:

  • Transaktionspriset för en e-legitimering: 17 öre
  • Vi granskar leverantörerna som ansöker till oss mot minst tillitsnivå 3 enligt Tillitsramverket för Svensk e-legitimation
  • Identitetsintygen ska levereras i SAML 2.0 enligt E-legitimationsnämndens tekniska ramverk

Ni som är leverantörer är välkomna att ansöka och bli granskade av E-legitimationsnämnden. Efter nämndens godkännande tecknas avtal.

För er som är upphandlande myndigheter är avtalet enkelt att teckna. Vi behöver få veta den upphandlande myndighetens:

  • Namn
  • Organisationsnummer
  • Avtalets behöriga undertecknare, namn
  • Kontaktperson, mejladress

Mejla uppgifterna till E-legitimationsnämndens kanslibrevlåda: kansliet@elegnamnden.se. Vi skickar tillbaka ett förberett avtal till er kontaktperson för underskrift.

.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera