Skip to main content

Stadig ökning av digitala transaktioner då allt fler vill ha sin samhällsservice digitalt

Nyhet   •   Sep 15, 2017 13:54 CEST

Allt fler väljer den digitala vägen i sin kontakt med myndigheterna. Offentlig sektors transaktionsvolym för e-legitimering och e-underskrift ökar stadigt, från 148 miljoner 2016 till 178 miljoner 2017. Det visar E-legitimationsnämndens åriga enkät som nu finns att läsa på elegnamnden.se. Skatteverket och Försäkringskassan har de klart största transaktionsvolymerna. Men fler myndigheter står för stora volymer och över hälften av kommunerna och myndigheterna har idag tjänster där man identifierar sig med hjälp av e-legitimation.

Allt fler myndigheter och kommuner förstår också behovet av att ha en fristående underskriftstjänst kopplat till e-tjänsten då e-legitimationer i framtiden inte alltid har e-underskrift integrerad. Det blir ett faktum den 29 september 2018 då det blir obligatoriskt att tillåta utländska e-legitimationer i de offentliga e-tjänsterna, enligt lagkravet eIDAS.

E-legitimationsnämnden är en statlig myndighet som stödjer och samordnar offentlig sektor i frågor som rör säker e-legitimering och e-underskrift. Som en del av det uppdraget görs en årlig enkät som mäter offentlig sektors digitala tjänsteutveckling och behov av e-legitimering och e-underskrift. Enkäterna finns publicerade på E-legitimationsnämndens hemsida www.elegnamnden.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy