Skip to main content

Verisec AB ansöker om att få leverera Freja eID+ i nämndens valfrihetssystem 2017 E-legitimering

Nyhet   •   Jun 01, 2018 16:43 CEST

Idag den 1 juni 2018 tog E-legitimationsnämnden emot en ansökan från Verisec AB om att få leverera e-legitimering genom Freja eID+ i valfrihetssystemet eID 2017 E-legitimering. Verisec med Freja eID+ är en ny e-legitimation som riktar till privatpersoner och är sedan tidigare dessutom godkänd enligt kvalitetsmärket Svensk e-legitimation på tillitsnivå 3. Genom Freja eID+ finns nu fler säkra e-legitimationer att välja bland för allmänheten.  

”Vi ser fram emot att granska ansökan från Verisec med Freja eID+ och att myndigheter och kommuner på det här sättet kommer att kunna erbjuda fler säkra e-legitimationer i sina e-tjänster utöver de redan etablerade", säger Annika Bränström, kanslichef på E-legitimationsnämnden.

E-legitimationsnämnden annonserar två valfrihetssystem: Valfrihetssystem 2017 E-legitimering och Valfrihetssystem 2018 E-legitimering. Genom Verisecs ansökan om att få leverera i Valfrihetssystem eID 2017 E-legitimering finns nu möjlighet till en heltäckande försörjning av säker e-legitimering i offentlig sektors digitala tjänster.

Vilka likheter och skillnader finns mellan de två valfrihetssystemen?

I Valfrihetssystem 2017 E-legitimering är villkoren:

  • 17 öre för e-legitimering (fristående underskriftstjänst krävs vid e-underskrift, precis som för utländska e-legitimationer)
  • Teknisk metod: SAML 2.0 enligt vårt tekniska ramverk (identitetsintyg direkt från e-legutfärdarens IdP)
  • Tillitsnivå 3 enligt Tillitsramverket för Svensk e-legitimation

I Valfrihetssystem 2018 E-legitimering är villkoren:

  • 17 öre för e-legitimering/direkt e-underskrift
  • Teknisk metod: BankID RP API och OCSP
  • Marknadstäckning om minst 500 000 utfärdade e-leg i Sverige och allmän tillit (samma krav som i eID 2016 Övergångstjänst)

Valfrihetssystem gör det enkelt för myndigheter att få tillgång till de e-legitimationer som är kvalitetsgranskade och etablerade på marknaden. Myndigheter och kommuner slipper på så sätt att själva teckna individuella avtal med var och en av e-legitimationsutfärdarna.

Gör så här, mejla följande uppgifter till kansliet@elegnamnden.se:

  • Upphandlande myndighetens namn
  • Organisationsnummer
  • Avtalets behöriga undertecknare, namn
  • Kontaktperson, mejladress

Nämnden gör i ordning avtalsdokument för både 2017 E-legitimering och 2018 E-legitimering och återkopplar till kontaktpersonens mejladress. Därefter väljer ni vilka avtal ni vill underteckna och återsänder dessa till oss.

Valfrihetssystem ger tillgång till e-legitimering och ersätter mellanhänder (återförsäljare) för identitetskontroll. Tekniska anpassningar av e-tjänster och övriga behov av systemintegration upphandlas genom vanlig upphandling.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy