Media-no-image

East Capital lanserar fond för investeringar i kinesiska a-aktier

Pressmeddelanden   •   2014-01-15 09:00 CET

East Capital har lanserat Kina-fonden East Capital China A-Shares Fund. East Capital är den första nordiska fondförvaltaren som har fått en tilldelning av den kinesiska myndigheten State Administration of Foreign Exchange (SAFE) och kvalificerar sig därmed för att vara en del av programmet för utländska investerare – Qualified Foreign Institutional Investor programme (QFII).

East Capital China A-shares Fund investerar i A-aktier som handlas på börserna i Shanghai och Shenzhen och som är noterade i den kinesiska valutan Renminbi. Fonden, som är baserad i Luxemburg, är redan fullinvesterad. Att få tillgång till aktiemarknaderna på det kinesiska fastlandet öppnar för intressanta investeringsmöjligheter med betydande avkastningspotential parallellt med en god riskspridning. Historiskt har den här typen av investeringar uppvisat en låg korrelation med utvecklingen för andra aktiemarknader.

– Marknaden för A-aktier erbjuder en djupare och bredare exponering mot den kinesiska ekonomin och de investeringsmöjligheter som till exempel den kinesiska urbaniseringen, tillväxten i vårdsektorn och den ökande inhemska konsumtionen av konsumentvaror kopplat till stigande inkomster, säger Karine Hirn, partner i East Capital och en av företagets grundare, ansvarig för den asiatiska verksamheten sedan starten 2010 och fortsätter:

  – Vi tror också att reformerna i den kinesiska finanssektorn liksom en snar sannolik omviktning av internationella investerares portföljer till förmån för kinesiska aktier kan utlösa en omvärdering på marknaden. Historiskt låga värderingar och hög ekonomisk tillväxttakt relativt andra stora länders ekonomier innebär att A-aktier kan ge en betydande avkastning.

Kontaktinformation:

Vesna Lucca, kommunikationschef East Capital, 070-601 92 20 vesna.lucca@eastcapital.com


Om East Capital
East Capital är specialist på tillväxtmarknader. Bolaget, som grundades 1997, baserar investeringsstrategin på ingående kunskap om marknaden, fundamental analys och täta företagsbesök av investeringsteamen. East Capital förvaltar aktivt 31 miljarder SEK i noterade och onoterade aktier, samt fastigheter. Bolaget har huvudkontor i Stockholm, samt kontor i Hongkong, Kiev, Luxemburg, Moskva, Oslo, Paris och Tallinn.
www.eastcapital.se

Läs vidare »
Media-no-image

East Capital Financials Fund säljer innehavet i ukrainska Platinum Bank

Pressmeddelanden   •   2013-11-19 11:00 CET

Igår sålde East Capital Financials Fund (Fonden) sin andel på 23,7 procent i PT Platinum Ltd, Cyprus, ägarbolaget som äger 100 procent av Platinum Bank i Ukraina. Köpare av Fondens andel var en grupp av investerare inklusive European Infrastructure Investment Company i Luxemburg. Försäljningen innebar en total avkastning på 28,5 procent på investerat kontant belopp mätt i euro för fonden.

Platinum Bank grundades 2005 och fokuserade före finanskrisen primärt på bolån. De senaste åren har banken ändrat fokus och har breddats till en av de fem ledande aktörerna inom banktjänster inriktade mot privatkunder i Ukraina. 2011 erhöll Platinum rankingen som ”Bästa privatkundbank” i ”Ukrainian Banker Awards 2011” (Investgazeta) och i maj 2013 blev banken utsedd till ett av de tre mest socialt ansvarstagande företagen i Ukraina. Trots en svår marknadssituation i Ukraina senaste året levererade Platinum Bank 23 procent i avkastning på eget kapital (IFRS-reviderat resultat). Helårsresultatet för 2013 väntas ligga på samma nivå och därmed är Platinum Bank en av de mest lönsamma bankerna på den ukrainska marknaden.

”Vi är mycket imponerade av utvecklingen för Platinum Bank. Inte minst med tanke på de stora utmaningarna för banker på den ukrainska marknaden. Bankens ledning har levererat starkare tillväxt och finansiella resultat än samtliga konkurrenter på marknaden och man har samtidigt stuckit ut när det gäller kundservice, integritet och transparens. Då Fonden håller på att avvecklas är tiden inne för Fonden att sälja detta innehav, men vi är övertygade om att ledningen kommer att fortsätta utveckla banken under kommande år”, säger Kestutis Sasnauskas, VD för East Capital Private Equity.

East Capital Financials Fund är en private equity-fond som startades 2006 med en livslängd på sju år, plus tre möjliga ett-års-förlängningar. Då fondens första förlängningsperiod redan har påbörjats fokuserar fondens team på avyttringar.

Kontaktinformation:

Kestutis Sasnauskas, VD East Capital Private Equity

Tel +46 8 505 88 520 

private.equity@eastcapital.com

Vesna Lucca, Kommunikationschef

Tel +46 8 505 88 693

Mob +46 70 601 92 20

vesna.lucca@eastcapital.com

East Capital är specialist på tillväxtmarknader. Bolaget, som grundades 1997, baserar investeringsstrategin på ingående kunskap om marknaden, fundamental analys och täta företagsbesök av investeringsteamen. East Capital förvaltar aktivt 31 miljarder SEK i noterade och onoterade aktier, samt fastigheter. Bolaget har huvudkontor i Stockholm, samt kontor i Hongkong, Kiev, Luxemburg, Moskva, Oslo, Paris och Tallinn

East Capital Financials Fund är en private equity-fond med 500 miljoner euro under förvaltning som investerar i företag inom den finansiella sektorn i Östeuropa.

www.eastcapital.se

Läs vidare »
Media-no-image

Årets East Capital Awards går till Yandex, Kcell, M.video and NIS

Pressmeddelanden   •   2013-11-07 08:30 CET

Bolagen Yandex, Kcell, M.video och NIS är vinnare av tionde upplagan av East Capital Awards, som delas ut av East Capital som är specialist på tillväxtmarknader. Bolagen får sina utmärkelser vid en ceremoni i Stockholm i dag.  

Detta är tionde året som East Capital Awards uppmärksammar framstående bolag inom East Capitals investeringsregioner. De olika kategorierna är Best Growth, Best IPO, Discovery of the Year och den nya kategorin Best Corporate Governance. 

– Varje år besöker och analyserar East Capital en stor mängd bolag i våra tillväxtmarknader – många av dessa är mycket framgångsrika och har stor potential. Därför uppmärksammar vi årligen de bästa av dessa bolag genom East Capital Awards, säger Peter Elam Håkansson, ordförande i East Capital.

Utmärkelsen Best Growth Award går till Yandex, som är den största sökmotorn i Ryssland med en marknadsandel på 62 procent. Bolaget är ett lysande exempel på förstklassig rysk innovationsförmåga, entreprenörsskap och ingenjörskunskap. Från 2010 till 2012 uppnådde företaget en genomsnittlig tillväxt i omsättning och EBITDA-resultat på 50% respektive 42%. Under andra kvartalet i år redovisade Yandex ett mycket imponerande resultat med en EBITDA-marginal på 48,6% och höjde sin prognos för omsättningstillväxten till intervallet 34-38%. Yandex aktiekurs har skjutit i höjden med 74.9 % (per
1 november), vilket gör bolaget till en av de som utvecklats bäst på den ryska marknaden under 2013. 

Kcell – Kazakstans största mobiloperatör – tilldelas utnämningen Best IPO Award (bästa börsintroduktion). Bolaget är känt för sin skickliga ledning och för att vara ett av de telekombolag i världen med högst aktieutdelning. Kcell har lyckats behålla en marknadsandel på 50%, trots att bolaget verkar på en mycket konkurrensutsatt marknad där antalet nytecknade abonnemang minskar och uppsägningskostnaderna är högre. Sedan börsintroduktionen i december 2012 har aktien avkastat 67% (USD). 

NIS – en av de största vertikalt integrerade oljebolagen i sydöstra Europa – har fått utnämningen Discovery of the Year Award. Bolaget har genomgått en betydande utveckling sedan bolaget privatiserades 2008. Moderniseringar, införandet av nya teknologier och förbättrade affärsprocesser har bidragit till att vända bolaget från stora förluster till en vinst på närmare 500 MUSD 2012. Även NIS bolagsstyrning har förbättrats avsevärt. NIS har genom tydlig kommunikation, transparens och utdelningspolicy, etablerat en hög standard på sin  bolagsstyrning i förhållande till övriga serbiska bolag.

Den nya utmärkelsen Best Corporate Governance Award (bäst bolagsstyrning)går till M.video, Rysslands omsättningsmässigt största elektronikkedja. Med en bolagsstyrning som närmar sig internationellt sett en hög nivå, visar M.video på en betydande ambition vad gäller att skapa värden för samtliga aktieägare. Detta omfattar bland annat respekt för minoritetsägares intressen, en stabil utdelningspolicy och tydlig kommunikation gentemot externa intressentgrupper. M.videos ledning och professionella styrelse, som till största delen utgörs av oberoende ledamöter, har framgångsrikt utvecklat M.videos verksamhet till att i dag omfatta 316 butiker i 140 ryska städer.

Bakgrundsinformation
East Capital Awards infördes 2004 för att sätta strålkastarljuset på framstående bolag i Östeuropa. Årets vinnare får sina utmärkelser vid en galamiddag på Grand Hotel (Vinterträdgården) i Stockholm 7 november 2013.

Utmärkelsen för Best Growth går till ett företag som uppvisat enastående tillväxt i fråga om försäljning, marknadsandel och vinstmarginal under senare år. Best IPO går till det företag som genomfört den mest framgångsrika börsnoteringen i regionen. Discovery of the Year tilldelas ett företag som identifierats av vårt investeringsteam  och som bedöms vara mycket intressant att investera i. Utnämningen Best Corporate Governance går till ett bolag med en mycket hög nivå på sin bolagsstyrning.

För mer information besök respektive bolags hemsida: 

Best Growth Award 2013 – Yandex

Best IPO Award 2013 – Kcell

Discovery of the Year Award 2013 – NIS

Best Corporate Governance Award 2013M.Video

Kontaktinformation:
Vesna Lucca, kommunikationschef, East Capital
070 601 92 20
vesna.lucca@eastcapital.com

East Capital är specialist på tillväxtmarknader. Bolaget, som grundades 1997, baserar investeringsstrategin på ingående kunskap om marknaden, fundamental analys och täta företagsbesök av investeringsteamen. East Capital förvaltar aktivt 31 miljarder SEK i noterade och onoterade aktier, samt fastigheter. Bolaget har huvudkontor i Stockholm, samt kontor i Hongkong, Kiev, Luxemburg, Moskva, Oslo, Paris och Tallinn.

. www.eastcapital.se

Läs vidare »
Media-no-image

East Capital förenklar genom etablering av master-feeder-struktur

Pressmeddelanden   •   2013-08-28 09:00 CEST

East Capital etablerar en så kallad master-feeder-struktur och tar tillvara på möjligheterna som finns i UCITS IV-lagstiftningen. Med en master-feeder-struktur kan East Capital effektivisera och förbättra den internationella distributionen av fonder. Förändringen möjliggör för investerare i East Capitals Luxemburg-baserade SICAV-fonder att investera i tre tidigare inte tillgängliga fonder; East Capital Baltikumfonden, East Capital Balkanfonden och East Capital Turkietfonden.

”Vi ser hur UCITS IV-regelverket gör att Europa växer fram som en gemensam, enhetlig fondmarknad, men regelkraven leder också till ökade legala och administrativa kostnader. Men UCITS IV möjliggör även för fondförvaltare att konsolidera och samla fondadministrationen till en plats och på så sätt uppnå skalfördelar. Detta är bra för investerarna eftersom vi kan möta kostnadstrycket med administrativ effektivisering”, säger Albin Rosengren, partner och VD för East Capital.

East Capitals fem svenska UCITS-fonder kommer att bli feeder-fonder som investerar genom motsvarande fonder i East Capitals befintliga SICAV-paraply i Luxemburg. Feeder-fonderna förvaltas av East Capitals förvaltningsbolag i Luxemburg – East Capital Asset Management SA.

Kontaktinformation: Vesna Lucca, kommunikationschef, East Capital
+46 70 601 92 20 vesna.lucca@eastcapital.com

Om East CapitalEast Capital är specialist på tillväxtmarknader. Bolaget, som grundades 1997, baserar investeringsstrategin på ingående kunskap om marknaden, fundamental analys och täta företagsbesök av investeringsteamen. East Capital förvaltar aktivt 32 miljarder SEK i noterade och onoterade aktier, samt fastigheter. Bolaget har huvudkontor i Stockholm, samt kontor i Hongkong, Kiev, Luxemburg, Moskva, Oslo, Paris och Tallinn.
www.eastcapital.se

Läs vidare »
Media-no-image

East Capital förstärker sin Asienbas i Hongkong

Pressmeddelanden   •   2013-08-16 10:30 CEST

East Capitals asiatiska verksamhet koncentreras till Hongkong där Karine Hirn, partner och medgrundare av East Capital, blir ansvarig för att leda investeringsteamet. East Capital etablerade sig i regionen  med ett Hongkong-kontor 20och 2010 öppnades ett andra kontor i Shanghai.   

East Capitals Asien-team, som investerar i Kina och andra delar av Asien,  består av sex personer, som arbetar tillsammans från Hongkong och Stockholm. Senior Advisors Dmitriy Vlasov, Adrian Pop samt Karine Hirn kommer nu att stationeras i Hongkong. Chief investment officer Peter Elam Håkansson, Kristina Sandklef, makroekonom med fokus på Asien, och analytikern Huizi Zeng har Stockholmskontoret som bas. Karine Hirn är också ordförande för East Capitals Asia Advisory Committee. Där ingår även Peking-baserade rådgivaren Christer Ljungwall och Johan Björkstén, verksam från Shanghai.

Portföljförvaltare Gustav Rhenman lämnar East Capital den 31 augusti i år. Teamet som investerar i Asien arbetar vidare enligt samma investeringsfilosofi och strategi.   

– Att för tre år sedan låta Shanghai vara den ursprungliga basen för Asien-teamet var viktigt för att bygga en förståelse för det kinesiska fastlandet, och för att bygga upp ett nätverk av kontakter, som vi kommer att behålla och utveckla vidare. Genom att koncentrera verksamheten till Hongkong kan vi nu på ett effektivt sätt bibehålla och fördjupa vår analys av Kina och övriga tillväxtmarknader i Asien. Gustav har på ett värdefullt sätt bidragit till vår utveckling och våra framgångar i Asien.  Vi önskar honom nu lycka till, säger Karine Hirn.

– Efter att jag under åtta år förvaltat East Capitals Asien-fonder och bidragit till uppbyggnaden av ett investeringsteam inriktat på Asien lämnar jag nu. Jag delar East Capitals syn på hur investeringar ska göras i tillväxtmarknader och lämnar över ansvaret för fonderna till ett starkt team, säger Gustav Rhenman.

Kontaktinformation:
Karine Hirn, Partner, East Capital +86 136 1174 7125 karine.hirn@eastcapital.com

Vesna Lucca, Head of Communications, East Capital, 070 601 92 20 vesna.lucca@eastcapital.com

Om East Capital
East Capital är specialist på tillväxtmarknader. Bolaget, som grundades 1997, baserar investeringsstrategin på ingående kunskap om marknaden, fundamental analys och täta företagsbesök av investeringsteamen. East Capital förvaltar aktivt 32 miljarder SEK i noterade och onoterade aktier, samt fastigheter. Bolaget har huvudkontor i Stockholm, samt kontor i Hongkong, Kiev, Luxemburg, Moskva, Oslo, Paris, Shanghai och Tallinn.

www.eastcapital.se

Läs vidare »
Media-no-image

East Capital Real Estate köper fastighet i Riga

Pressmeddelanden   •   2013-05-08 08:30 CEST

East Capital Baltic Property Fund II har i dag förvärvat en detaljhandelsfastighet i Riga. Fastigheten är långtidsuthyrd till Prisma Hypermarket och är belägen strax öster om Riga i ett tätbefolkat bostadsområde.

Den nybyggda fastigheten har en hög standard och ytan uppgår till 20 000 kvadratmeter, vilket också inkluderar 650 parkeringsplatser. Säljare är VCA Baltic Retail Fund, en finländsk fastighetsfond med fokus på utvecklingsprojekt, som förvaltas av Vicus Capital Advisors.
Prisma – som hyr hela fastigheten – öppnade sin stormarknad där i oktober 2012.

– Den lettiska detaljhandelssektorn har överraskat med sin fortsatt starka utveckling. Stora livsmedelskedjor fortsätter att tillhöra de mest aktiva aktörerna när det gäller att utveckla detaljhandeln. Som ett resultat av detta ser vi en bra möjlighet i en ny, modern och bra belägen detaljhandelsfastighet där vi också har en bra hyresgäst i Prisma Hypermarket, sägerBiljana Pehrsson, Head of East Capital Real Estate.

East Capital Baltic Property Fund II riktar sig till institutionella och professionella investerare. Fonden har en sjuårig investeringshorisont med möjlighet till en treårig förlängning. Målet är att ha ett eget kapital motsvarande 50 miljoner euro.

Kontaktinformation:
Biljana Pehrsson, Head of Real Estate and Deputy CEO East Capital Private Equity AB
+46 70 601 24 54 biljana.pehrsson@eastcapital.com
Vesna Lucca, Head of Communications, East Capital
+46 70 601 92 20 vesna.lucca@eastcapital.com

Om East CapitalEast Capital är den ledande oberoende kapitalförvaltaren specialiserad på tillväxtmarknaderna i Östeuropa och Kina. Bolaget, som grundades 1997, baserar investeringsstrategin på ingående kunskap om marknaden, fundamental analys och täta företagsbesök av investeringsteamen. East Capital förvaltar aktivt 33 miljarder SEK i noterade och onoterade aktier, samt fastigheter. Bolaget har huvudkontor i Stockholm, samt kontor i Hongkong, Kiev, Luxemburg, Moskva, Oslo, Paris, Shanghai och Tallinn. 

www.eastcapital.se

Läs vidare »
Media-no-image

H&M väljer köpcentret Gedimino 9 i Vilnius för sin nya butik

Pressmeddelanden   •   2013-05-07 08:30 CEST

Hennes & Mauritz (H&M) har tecknat ett hyresavtal med East Capital Real Estate för sin nya butik  i Gedimino 9, som är Vilnius mest kända köpcentra, beläget i de centrala delarna av huvudstaden. Den nya butiken öppnar våren 2014.

East Capital Baltic Property Fund II förvärvade Gedimino 9 i december i fjol. Omedelbart därefter inleddes ombyggnationer och förbättringar av shoppingcentrat för att skapa det bästa köpcentrat och mötesplatsen i Vilnius. Öppnandet av H&M:s butik blir en av de viktigaste och mest efterlängtade händelserna i den pågående utvecklingen av centrat.  

– Vi siktar på att Gedimino 9 ska bli det populäraste och mest levande köpcentrat bland kosmopolitiska och moderna människor i Vilnius, säger Biljana Pehrsson, ansvarig för fastighetsinvesteringar på East Capital. 

Gedimino 9 öppnade 2008 efter en total ombyggnation av den historiska byggnaden, som tidigare huserat Vilnius kommun. Köpcentrat har bästa läget på Gedimino Avenue, som dagligen har över 15 000 besökare. Viktiga hyresgäster är butikskedjan Rimi, modekedjan Lindex, exklusiva parfymeriet Douglas och de mycket populära restaurangerna Studio 9 samt Carre.

East Capital Baltic Property Fund II kommer att investera i ombyggnationer av Gedimino 9, som inleds i maj och sedan kommer att genomföras i omgångar med en storstilad nypremiär våren 2014.

–  H&M:s beslut att välja Gedimino 9 för sin butik är ett viktigt första steg i att utveckla och skapa intresse för köpcentrat. Det kommer att vara öppet under hela tiden för ombyggnationen och vi välkomnar kunder och andra besökare att på nära håll följa och vara en del av utvecklingen av köpcentrat, säger Biljana Pehrsson.

Kontaktinformation:
Biljana Pehrsson, Head of Real Estate and Deputy CEO East Capital Private Equity AB
070 601 24 54 biljana.pehrsson@eastcapital.com

Vesna Lucca, Head of Communications, East Capital
070 601 92 20      vesna.lucca@eastcapital.com

Om East CapitalEast Capital är den ledande oberoende kapitalförvaltaren specialiserad på tillväxtmarknaderna i Östeuropa och Kina. Bolaget, som grundades 1997, baserar investeringsstrategin på ingående kunskap om marknaden, fundamental analys och täta företagsbesök av investeringsteamen. East Capital förvaltar aktivt 33 miljarder SEK i noterade och onoterade aktier, samt fastigheter. Bolaget har huvudkontor i Stockholm, samt kontor i Hongkong, Kiev, Luxemburg, Moskva, Oslo, Paris, Shanghai och Tallinn.

www.eastcapital.se

Läs vidare »
Media-no-image

East Capital Financials Fund säljer innehavet i Bank of Georgia

Pressmeddelanden   •   2013-03-12 08:30 CET

East Capital Financials Fund har i dag sålt sin 10,17-procentiga andel i Bank of Georgia Holdings PLC (BGEO), marknadsnoterat på London Stock Exchange. Fonden erhöll cirka 57 miljoner euro för aktierna i BGEO vilket, inklusive utdelningar under innehavstiden, motsvarar en total avkastning på 65% procent på investerat kontant belopp beräknat i euro. Försäljningen motsvarar cirka en femtedel av fondens totala substansvärde (NAV) per slutet av januari.

East Capital Financials Fund är en private equity-fond som startades 2006 med en livslängd på sju år, plus tre möjliga ett-års-förlängningar. Då fondens första förlängningsperiod redan har påbörjats fokuserar fondens team på avyttringar. Sedan den ursprungliga investeringen i Bank of Georgia gjordes 2006 har fonden haft en ledamot i bankens styrelse och aktivt arbetat tillsammans med bankens ledning för att utveckla verksamheten. Banken har de senaste sju åren utvecklats till den ledande banken i Georgien, med över 30 procent i marknadsandel, starka finansiella resultat och operationell effektivitet, samt årliga utdelningar till aktieägarna. Noteringen av bolagets aktier på London Stock Exchange i februari 2012 följt av inkludering i FTSE 250-index i juni var kulmen på många års arbete med att både expandera verksamheten och göra aktien tillgänglig för en bred investerarbas. Fondens förvaltningsteam ser fortfarande stor potential i bolaget. 

”Vi är mycket nöjda med den starka utvecklingen i Bank of Georgia och avkastningen som innehavet har bidragit till fonden. Tiden har dock kommit att träda ur detta innehav då East Capital Financials Fund är i en avvecklingsfas. Vi tror fortfarande starkt på bolaget och dess ledning. Intresset för aktien som vi sett under denna försäljning bekräftar vår syn på bolaget”, säger Kestutis Sasnauskas, VD för East Capital Private Equity.

Kontaktuppgifter:

Kestutis Sasnauskas, VD för East Capital Private Equity

Moskva +7 495 380 1510

Stockholm +46 8 505 88 520 

private.equity@eastcapital.com

Om East Capital
East Capital är den ledande oberoende kapitalförvaltaren specialiserad på tillväxtmarknaderna i Östeuropa och Kina. Bolaget, som grundades 1997, baserar investeringsstrategin på ingående kunskap om marknaden, fundamental analys och täta företagsbesök av investeringsteamen. East Capital förvaltar aktivt 34 miljarder SEK i noterade och onoterade aktier, samt fastigheter. Bolaget har huvudkontor i Stockholm och kontor i Hongkong, Kiev, Moskva, Oslo, Paris, Shanghai och Tallinn.
East Capital Financials Fund är en private equity-fond med 500 miljoner euro under förvaltning som investerar i företag inom den finansiella sektorn i Östeuropa.

www.eastcapital.se

Läs vidare »
Media-no-image

East Capital Turkietfonden bästa svenskregistrerade fond 2012

Pressmeddelanden   •   2013-01-10 08:30 CET

East Capital Turkietfonden hade högst avkastning bland de svenskregistrerade fonderna under 2012*. Värdestegringen var 53,9 procent under året, vilket kan jämföras med den genomsnittliga svenskregistrerade fonden som ökade 16 procent.

Sammantaget utvecklades den turkiska aktiemarknaden näst bäst i världen med en uppgång på 52 procent, endast börsen i Venezuela utvecklades bättre. En stabil makroekonomisk utveckling i Turkiet och stigande bankaktier låg bakom den kraftiga börsuppgången i Turkiet i fjol.

– Turkietfondens starka utveckling beror till stor del på att vi haft en stark tilltro till turkiska banker. Även framgångsrika investeringar i bland annat Turkish Airlines, några gruvbolag och ett par konsumentvaruföretag har bidragit till fondens värdetillväxt, säger Emre Akcakmak, ansvarig förvaltare för East Capitals Turkietfond, och fortsätter:

– Vi spenderade mycket tid på plats i Turkiet under 2012, vilket gjorde att vi tidigt såg den relativa styrkan i den lokala ekonomin och att den skulle gynna landets företag. Vår närvaro på plats gjorde dessutom att vi tidigt la märke till den tilltagande optimismen hos lokala företagsledare.

East Capital Turkietfonden investerar i aktier i turkiska företag som är exponerade mot den lokala ekonomins utveckling och den gynnsamma demografiska situationen.

*(källa Morningstar)

Kontaktuppgifter:

Emre Akcakmak, ansvarig förvaltare East Capital Turkietfonden, 070 601 13 68

Vesna Lucca, kommunikationschef, East Capital, 070 601 92 20 vesna.lucca@eastcapital.com

Om East Capital 
East Capital är den ledande oberoende kapitalförvaltaren specialiserad på tillväxtmarknaderna i Östeuropa och Kina. Bolaget, som grundades 1997, baserar investeringsstrategin på ingående kunskap om marknaden, fundamental analys och täta företagsbesök av investeringsteamen. East Capital förvaltar aktivt 34 miljarder SEK i noterade och onoterade aktier, samt fastigheter. Bolaget har huvudkontor i Stockholm, samt kontor i Hongkong, Kiev, Moskva, Oslo, Paris, Shanghai och Tallinn. www.eastcapital.se

Läs vidare »
Media-no-image

East Capital säljer innehavet i lettiska ELKO Grupa AS – avkastningen uppgår till 107 procent

Pressmeddelanden   •   2013-01-09 09:30 CET

East Capital har genom tre av sina fonder (East Capital Bering New Europe Fund, East Capital Bering Russia Fund och East Capital Bering Ukraine Fund) sålt hela innehavet i ELKO Grupa AS (ELKO). ELKO är en ledande distributör av IT-komponenter och IT-lösningar i Östeuropa och ett av Lettlands största bolag med över 90 procent av sin omsättning utanför de baltiska länderna, framför allt i Ryssland och Ukraina. East Capitals 8,8 procent av aktierna såldes till befintliga aktieägare i ELKO.

East Capital gjorde sin första investering i ELKO 2005 genom ett kapitaltillskott som bidrog till bolagets framgångsrika utveckling. Därefter har East Capital ytterligare stöttat bolaget med lån under finanskrisen 2008 och 2009 då bankernas utlåning var begränsad.

I och med försäljningen av innehavet i ELKO har East Capital genererat en total avkastning på
107 procent och en årlig avkastning (IRR) på 11 procent. Under samma period har det baltiska jämförelseindexet legat stilla, vilket inneburit att investeringen avkastat (alfa) 80 procent exklusive utdelningar. East Capitals försäljning av innehavet i ELKO gjordes 36 procent över det bokförda värdet, som i sin tur skedde efter en uppjustering av det bokförda värdet med 15 procent i oktober 2012. 

– Den här transaktionen understryker vårt track-record när det gäller att hitta och arbeta med mycket skickliga ledningar, som ELKOs, för att bygga och snabba på tillväxten, och för att skapa hög avkastning för våra investerare, säger Aivaras Abromavicius, senior rådgivare och partner på East Capital.

– Trots den svåra ekonomiska situationen som har rått runt om i världen har ELKOs omsättning ökat drygt 150 procent. Vi erbjuder i dag mer än dubbelt så många produkter, vi har skapat en stark portfölj av kunder och tillverkare, vilket ytterligare stärkt vår ledande position i regionen, säger Egons Mednis, koncernchef för ELKO Grupa AS.

– Vår erfarenhet sedan 1998 som aktiv investerare i de baltiska länderna har bidragit till att uppnå positiv avkastning trots att Lettland var ett av de länder i EU som drabbades hårdast mätt i BNP-fall under finanskrisen. Den här försäljningen låg väl i tiden då vi ser andra attraktiva möjligheter för private equity-investeringar i Baltikum, säger Gert Tiivas, ansvarig för East Capitals private equity-investeringar i Baltikum.

Kontaktinformation:
Gert Tiivas, ansvarig för East Capital Private Equity Baltikum

+372 517 7579  gert.tiivas@eastcapital.com

Vesna Lucca, kommunikationschef East Capital
070 601 92 20 vesna.lucca@eastcapital.com

Om ELKO Group
ELKO Group grundades 1993 och är en av de största grossisterna av IT-produkter i Östeuropa. Den huvudsakliga inriktningen är handel med IT- och elektroniska produkter i Baltikum, Central- och Östeuropa och medlemsländer i OSS. ELKO Group representerar mer än 80 tillverkare och säljer sina produkter till mer än 5 600 återförsäljare, lokala IT-producenter och systemintegratörer. ELKO Group erbjuder mer än 15 000 produkter från de mest kända leverantörerna – Acer, AMD, Asus, HGST, Intel, Lenovo, Microsoft, Seagate, Sony, Western Digital med flera. 340 personer är anställda inom ELKO Group. ELKO Group ägs av flera juridiska personer och investeringsfonden Amber Trust. www.elkogroup.com

Om East Capital
East Capital är den ledande oberoende kapitalförvaltaren specialiserad på tillväxtmarknaderna i Östeuropa och Kina. Bolaget, som grundades 1997, baserar investeringsstrategin på ingående kunskap om marknaden, fundamental analys och täta företagsbesök av investeringsteamen. East Capital förvaltar aktivt 32 miljarder SEK i noterade och onoterade aktier, samt fastigheter. Bolaget har huvudkontor i Stockholm, samt kontor i Hongkong, Kiev, Moskva, Oslo, Paris, Shanghai och Tallinn. www.eastcapital.se

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Head of Communications
  • Ansvarig för kommunikation och marknadsföring
  • vesnomjva.lupvvtcca@eastcrjsrkcazhpital.com
  • 08 - 505 886 93

Om East Capital

Ledande kapitalförvaltare specialiserad på Östeuropa och Kina

East Capital är en ledande kapitalförvaltare specialiserad på finansmarknaderna i Östeuropa och Kina. Bolaget, som grundades 1997, baserar investeringsstrategin på ingående kunskap om marknaden, fundamental analys och täta företagsbesök av investeringsteamen. East Capital förvaltar aktivt 37 miljarder SEK i noterade och onoterade aktier, samt fastigheter. Bolaget har huvudkontor i Stockholm, samt kontor i Hongkong, Kiev, Moskva, Oslo, Paris, Shanghai och Tallinn.

Adress

Länkar