Skip to main content

EasyPark och SAS Group i Nordiskt samarbete

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 09:47 CET

EasyPark och SAS Group har ingått avtal som ger SAS bilburna medarbetare i Norden tillgång till den snabbväxande tjänsten telefonparkering. Genom EasyPark startar bilisten enkelt parkeringen via mobiltelefonen.

Möjligheten när man parkerar med mobilen är att på förhand definiera sluttid alternativt erhålls en påminnelse via SMS. EasyParks tjänst omfattar idag flexibla betalformer mot både kontokort (alla på marknaden förekommande, såsom bensinkort, VISA och MasterCard), samt faktura.

Smidigt, enkelt samt tids- och kostnadsbesparande är nyckelord med vilka kunderna brukar beskriva tjänsten, som innebär att man ej behöver lösa någon fysisk biljett då EasyPark är en ”Virtuell P-automat”.

I samarbete med EasyPark har en lösning arbetats fram för SAS:s anställda där tjänsten möjliggör att tjänsterelaterade parkeringskostnader samlas för hela enheter, samfaktureras och sedan kostnadsförs enligt den struktur SAS definierat. För den anställde innebär detta en ökad frihet att koncentrera sig på kund och inte behöva spilla tid på att oroa sig för parkeringsbetalning eller p-böter. Den tunga administrationen med att efterbearbeta de anställdas parkeringsutlägg försvinner på detta sätt helt, samtidigt som SAS får en mycket effektiv överblick över relaterade parkeringskostnader.

“För oss på SAS innebär EasyParks tjänst en stor administrativ besparing då våra samlade parkerings-kostnader nu blir samfakturerade per enhet. Sammantaget bra för vår administration och en stor lättnad för vår personal på fältet vars uppgift är att fokusera sin tid på våra kunder och lösa deras behov.Vi ser också mycket positivt på att EasyPark etablerat tjänsten i Sverige, Norge och Danmark.”  Säger Larissa Ullberg, SAS Group.

”Vi har idag god erfarenhet att arbeta mot större serviceorganisationer där bilen utgör ett viktigt arbetsverktyg. Vår tjänst bidrar till en enkelhet för den anställde att fokusera på det enskilda uppdraget utan att behöva oroa sig för p-böter eller onödig tidskrävande administration. Samarbetet med SAS är värdefullt för oss och ytterligare är ett bevis på att vår tjänst är uppskattad och fyller en stor affärsnytta för företagsmarknaden. Det är extra trevligt att EasyPark i detta fall kan erbjuda en lösning som täcker behov i Sverige, Norge och Danmark” Säger Anders Bäck, VD EasyPark AB.

Om du har frågor, vänligen kontakta:

Larissa Ullberg, Purchasing Manager, Scandinavian Airlines System
+46 8 797 00 00, Mobil: +46 709 97 35 46 | larissa.ullberg@sas.se

Anders Bäck, VD EasyPark Sverige
+46 8 545 691 00, Mobil: +46 733 25 40 36 | anders.back@easypark.se

 

EasyPark erbjuder tjänster som gör parkering mer bekvämt, effektivt och ekonomiskt - för bilister, företagen de arbetar påoch för parkingsoperatörer - detta genom egen verksamhet eller via partners. EasyPark har 85 anställda på kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland. För mer information, besök www.easypark.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera