Skip to main content

​Nya mynt sätter fart på kommuners digitalisering

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 10:55 CEST

3 oktober introduceras nya 1-, 2- och 5-kronor. Bild från Riksbanken.

Just nu är många av Sveriges kommuner i full färd med att bygga om sina parkeringsautomater inför att nya mynt införs idag, 3 oktober. Att bygga om p-automaterna är en kostsam historia samtidigt som en stor andel av kommunerna är i full färd med att digitalisera sin parkering.

I en kartläggning där EasyPark frågat de kommuner i Sverige som tar betalt för parkering, uppger nära två av tre kommuner att de måste bygga om sina p-automater i samband med att att de nya mynten introduceras. För över hälften av dem kostar detta mellan 3000 och 5000 kronor per automat. För en medelstor stad med 150-200 automater kostar detta med andra ord över en halv miljon kronor.

Arbetet med att bygga om automaterna är något som just nu sysselsätter kommunerna. Merparten har redan börjat, men nära var femte hade inte satt igång innan sommaren.

Digitalisering högt upp på agendan
I kommunerna har de nya mynten föranlett diskussioner om hur man tar betalt för parkering. Över 60 procent av kommunerna har diskuterat att ta bort mynten helt och hållet, medan nära 45 procent pratar om att istället satsa mer resurser på digitalisering av parkering.

– Med digitalisering finns mycket att vinna. Förutom den uppenbara nyttan för konsumenten med att kunna använda samma app i flera städer är kommunerna den stora vinnaren på digitaliseringen. Vi utvecklar tjänster där biliserna guidas till en ledig parkeringsplats, vilket ger mindre trafikträngsel och mindre miljöpåverkan, säger Anders Bäck, vd för EasyPark Sverige.

Mynten kvar i parkeringsautomaterna
Mynten används fortfarande som betalmedel i kommuner som tar betalt för parkering. Över 18 procent av kommunerna uppger att mer än 40 procent av alla parkeringar som görs fortfarande betalas med mynt. Över hälften av kommunerna vill avskaffa mynten helt, drygt 15 procent har redan gjort det, medan drygt 30 procent kommer att ha kvar mynten så länge det finns en efterfrågan.

Även om de nya mynten satt fart på digitaliseringen hos kommunerna uppger 15 procent att mynten blir kvar året ut, medan 21 procent uppger att de blir kvar ytterligare 2-4 år.

För mer information:
Anders Bäck, VD EasyPark Sverige: 073-325 40 36

Se mer påwww.easypark.se

Bildmaterial:http://www.mynewsdesk.com/se/easypark-ab/latest_media

Om undersökningen
Undersökningen har skickats till kommunens ansvarige för parkering (eller det kommunala parkeringsbolaget) i de kommuner som tar betalt för parkering. Av 68 respondenter har 37 svarat på enkäten.

SAMMANFATTNING AV ENKÄTUNDERSÖKNINGEN

Kommer ni att behöva ändra era p-automater i samband med att de nya mynten introduceras?
Nej: 16.67%
Ja: 63.89%
Ja, det är redan gjort: 19.44%

När påbörjade ni arbetet med att förbereda era p-automater för de nya mynten?
För över ett år sedan: 14.81%
För ett år sedan: 11.11%
För ett halvår sedan: 37.04
Vi började i somras: 11.11%
Vi har inte börjat än: 18.52% 5
Vi behöver inte göra något: 7.41%

Vilken kostnad uppskattar du att det kostar kommunen att ändra automaterna för att de ska fungera med de nya mynten?
Under 3000 kr per automat: 25.93%
3001-5000 kr per automat: 51.85%
7001- 10000 kr per automat: 3.70%
10001-15000 kr per automat
Kan ej ange: 18.52%

Med anledning av att de nya mynten kan påverka parkeringsautomaterna, har ni inom kommunen diskuterat något av följande (flera alternativ möjliga)?
Att ta bort mynt som betalmedel helt: 62.96%
Byta ut parkeringsautomaterna: 18.52%
Att satsa mer på digitala tjänster inom parkering: 44.44%
Inget av ovanstående: 25.93%

Hur stor andel av all parkering betalas med mynt idag?
0 procent: 9.09%
1-10 procent: 24.24%
11-20 procent: 21.21%
21-40 procent: 27.27%
Över 41 procent: 18.18% 6

Varför erbjuder ni mynt som betalmetod?
Vi erbjuder inte mynt som betalmetod: 15.63%
Så länge det finns en efterfrågan kommer vi att erbjuda mynt som betalmetod: 31.25%
Vi vill avskaffa mynten: 53.13%

Hur länge kommer ni att erbjuda mynt som betalmetod?
Vi har redan avskaffat mynt: 15.15%
Året ut: 15.15%
Ytterligare 1-2 år: 9.09% 3
Ytterligare 2-4 år: 21.21%
Kan ej bedöma: 39.39%

Erbjuder ni mobil betalning för parkering?
Ja: 96.97%
Nej: 3.03% 

I 400 städer över 9 marknader, hjälper EasyPark förare att hitta och betala för parkering. Genom att använda avancerad teknik och data ansluter vi smarta städer för att styra trafiken, förbättra städernas tillgänglighet och sänka kostnaderna för parkeringsverksamheten. EasyParks prisbelönta app har sparat konsumenternas tid och pengar sedan 2001. Läs mer om oss på www.easyparkgroup.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.