Skip to main content

Så skiljer sig bilisterna i Norden

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 08:00 CET

Stor nordisk undersökning av bilister visar att:
- Svenskarna besväras inte av trafikstockningar
- Norrmän irriteras av cyklister
- Finländarna sämst på att parkera med app
- Danskarna kan minst om parkeringsregler

Mobilparkeringsföretaget EasyPark har undersökt hur finska, svenska, norska och danska bilister skiljer sig åt. Undersökningen visar flera skillnader i attityden till trafikstockningar cyklister och fotgängare. Användandet av mobila tjänster och kunskaper om parkeringsregler är också något som skiljer grannländerna åt. EasyPark har genomfört en undersökning bland bilister i Norge, Sverige, Finland och Danmark där drygt 1000 respondenter per land svarade på frågor om beteenden i trafiken.

En fråga som engagerar är trafikstockningar. Även om alla avskyr dem är svenskarna de som har en mest avslappnad attityd till att sitta fast i bilen - bara en av fyra svenskar känner sig irriterade i en trafikstockning. Finländarna däremot har ett mycket högre stresspåslag - 43 procent uppger att trafikstockningen är något som på testar deras nerver. Danskar och norrmän upplever liknande frustration i rusningstrafik där 39 procent av danskarna och 38 procent av norrmännen uppger att det är något som får dem att koka över.

– Trafikstockningar orsakar inte glädje någonstans. I samtliga fyra länder är bilisterna överens om att trafikstockningar tar upp för mycket tid i deras liv. Men det är intressant att svenskarna har en så pass avslappnad attityd till skillnad från finnarna, säger Anders Bäck, vd för EasyPark Sverige.Finländarna kommer bäst överens med cyklister

Var tredje norrman och var fjärde svensk uttrycker sin ilska mot cyklister i trafiken. I Finland däremot, har både bilister och cyklister ett harmoniskt förhållande till varandra. Endast 15 procent av finländarna är besväras av cyklister i trafiken.

Fotgängare skapar däremot inte någon större irritation i något av de undersökta länderna. I Finland, Sverige och Norge, är endast var tionde bilist irriterad av fotgängare. I Danmark är siffran ännu lägre; 6 procent.

Var tredje svensk vill fler parkeringsplatser
Jämfört med andra länder har Sverige och Finland den bästa situationen i fråga om parkeringsplatser - var tredje bilist önskar det skulle finnas fler parkeringsplatser. I Norge och Danmark är situationen klart sämre. I dessa länder upplever varannan bilist av brist på parkeringsplatser.

– Alla upplever mer eller mindre brist på parkeringsplatser. Därför är det viktigt att kommuner och parkeringsoperatörer samverkar för att leda trafiken dit där det finns lediga parkeringsplatser. Det tjänar både bilister, parkeringsoperatörer och miljön på. Att utveckla tjänster som därmed stödjer att leda bilisten till en ledig parkeringsplats är en mycket prioriterad sak för oss, ett fokusområde där vi investerar enormt mycket säger Anders Bäck, vd för EasyPark Sverige.

Finländarna på efterkälken när det gäller användningen av mobila tjänster
Endast en av tio finländare använder mobilen för att betala för parkering. I Sverige och Norge gör en femtedel av de tillfrågade detta. I Danmark ligger man i nivå med Finland - 14 procent betalar parkeringen med sin smartphone.

– Mobila betalningar ökar snabbt både ute i Europa och i Sverige. Vi ser dessutom att kommunerna skyndar på digitaliseringen av parkeringslandskapet nu, framförallt pådrivet av att vi fått nya mynt som gör det dyrt att bygga om parkeringsautomaterna, säger Anders Bäck.

Svenskar överbetalar för att vara på säkra sidan
En annan orsak till den snabba tillväxten för mobila parkeringstjänster i alla undersökta länder är det faktum att många som betalar med kort och mynt ofta överbetalar för att vara på säkra sidan. Något man slipper om man använder en app. Svenskarna överbetalar mest jämfört med grannländerna; 42 procent av dem som använder mynt och kort betalar mer än vad de behöver för att vara på säkra sidan att slippa en p-bot om de inte hinner tillbaka i tid.

Danskar sämst på parkeringsregler
Bilisterna tillfrågades även hur väl de tycker sig känna till parkeringsreglerna. Här finns en klar förbättringspotential i samtliga länder. I Finland uppger nästan en av fyra säger att de inte känner till reglerna ordentligt. Danskarna var värst i denna kategori, 44 procent säger att de inte känner till alla regler. I Sverige är situationen inte mycket bättre, 37 procent. I Norge ifrågasätter en av tre sina egna parkeringskunskaper.

– Om det har gått många år eller till och med decennier sedan man tog sitt körkort är det klart att mycket kunskaper fallit i glömska. Jag tror inte att det här bara gäller parkeringsregler. Det har skett en hel del förändringar i andra trafikregler och bland skyltar. Det här skulle kunna vara ett bra tillfälle för ett spelbolag för att öka och uppdatera bilisternas kunskap om trafik- och parkeringsregler, säger Anders Bäck.

För mer information:
Anders Bäck, VD EasyPark Sverige: 073-325 40 36

Se mer påwww.easypark.se
Bildmaterial:http://www.mynewsdesk.com/se/easypark-ab/latest_media

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget Opeepl samtidigt i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Undersökningen omfattar de svarande på mer än 1000 personer med körkort i åldern 18-80 år från varje land.

I 500 städer över 10 marknader, hjälper EasyPark förare att hitta och betala för parkering. Genom att använda avancerad teknik och data ansluter vi smarta städer för att styra trafiken, förbättra städernas tillgänglighet och sänka kostnaderna för parkeringsverksamheten. EasyParks prisbelönta app har sparat konsumenternas tid och pengar sedan 2001.
Läs mer om oss på www.easyparkgroup.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy