Skip to main content

​Eaton och AES undertecknar alliansavtal för att sälja energilagringslösningen Advancion i Europa, Mellanöstern och Afrika

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 09:30 CET

Kraftförsörjningsföretaget Eaton (NYSE: ETN) och AES Corporation (NYSE: AES), genom sitt dotterbolag, AES Energy Storage, tillkännagav i dag undertecknandet av ett alliansavtal inom vars ram Eaton kommer att erbjuda AES energilagringsplattformen Advancion® som kärnan i sina elnätsanpassade, integrerade energilagringssystem till stöd för att hantera stabiliteten i elnät samt tillfälliga toppbelastningar.

Avtalet är en del av ett initiativ från AES med utvalda ledande företag för att se till att den prisbelönta energilagringsplattformen Advancion blir tillgänglig globalt. Eaton kommer att leverera energilagringssystemen, tillhandahålla support och säkerställa långvarig drift direkt till allmännyttiga företag, industri- och affärskunder, oberoende kraftproducenter och kraftsystemoperatörer i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA).

De ambitiösa målsättningar som fastslagits av många länder, i synnerhet i Europeiska unionen, och vilka bekräftades vid klimatkonferensen i Paris 2015 (COP21), påkallar en allt större roll för förnybara energikällor inom kraftförsörjningen, och europeiska länder leder denna förändring.

Energilagring har blivit en nyckelfaktor både när det gäller att hjälpa länder med hantering av elnätens stabilitet, i och med att förnybara energikällor integreras i elnät, samt tillfälliga toppbelastingar, vilket minskar behovet att bygga särskilda kraftstationer för att hantera toppbelastningar och minimerar CO2-utsläpp. Marknaden för energilagring går följaktligen in i en ny tillväxtfas och Navigant Research förutspår att vid 2020 kommer energilagringskapacitet på mer än 11 GW att installeras årligen i 22 länder.

– Med mer än 50 års erfarenhet av att hjälpa kunder hantera energi och att ge support till allmännyttiga företag i Europa, Mellanöstern och Afrika, har Eaton omfattande vana av att arbeta med sina kunder för att automatisera, skydda och optimera säkra, kostnadseffektiva elnät, säger Cyrille Brisson, Vice President of Marketing för Eatons elverksamhet i EMEA.

– Tillsammans kommer Eaton och AES att kunna ha stort inflytande på energimarknaden i EMEA. Genom att erbjuda marknadsledande, innovativa energilagringssystem till affärs- och industrikunder samt allmännyttiga företag kommer vi att kunna minska de investeringar som krävs för infrastruktur för stor efterfrågan, liksom avgifterna och utsläppen till följd därav. Det utbredda utnyttjandet av system som möjliggör toppkapacitet, flexibel alstring och elnätstjänster kommer i kombination med den enkla förbrukningen av förnybara energikällor att hjälpa ett smartare elnät att uppfylla miljömål, tillägger Brisson.

– Vi ser energilagring som nyckeln till ett rent, oförstörbart elnät som är utrustat för att leverera energi från de mest effektiva och kostnadseffektiva källorna. Att arbeta med ledande företag som Eaton röjer vägen för att energilagring snabbt kan antas på viktiga globala marknader, säger John Zahurancik, chef för AES Energy Storage.

AES tillhandahåller hållbara energilösningar till överkomliga priser genom sin varierade portfölj med distributionsverksamheter och alstringsanläggningar. AES har integrerat energilagring på åtta olika energimarknader och AES energilagringslösningar utgör världens största avancerade energilagringsbestånd med 116 MW i drift samt levererade tjänster motsvarande tre miljoner megawattimmar. Advancion leder nu också det största avancerade energilagringsbeståndet i Europa i och med slutförandet av två Advancion-system i Nederländerna och Nordirland.

Advancion är den mest beprövade energilagringslösningen som finns tillgänglig och Advancion 4, den senaste versionen som lanserades i november 2015, har ett branschledande kompakt fotavtryck, optimerad design och ett patenterat distribuerat styrsystem som gör det möjligt för kunder att maximera vinsten, sänka driftkostnaderna och uppnå de högsta nivåerna för tillförlitlighet hos system.

Om du vill ha mer information kontaktar du EnergyStorage@Eaton.com eller Advancion@AES.com.

###

Om AES Energy Storage

AES är ett ledande företag inom kommersiella energilagringslösningar som förbättrar energisystemets flexibilitet och tillförlitlighet och ger kunder ett komplett alternativ till traditionella kraftstationer för hög efterfrågan. Företagets energilagringslösning Advancion® 4 finns till försäljning för ledande allmännyttiga företag, energimarknader och oberoende kraftproducenter och AES kan hantera installationer från koncept till drift med en lösning som testats på marknaden och som integrerar branschens bästa batteri- och kraftkonverteringstekniker. AES lanserade den första avancerade batteribaserade energilagringslösningen för elnät i kommersiell drift 2008 och driver det största beståndet av batteribaserade lagringstillgångar som är i bruk i dag. AES har sammanlagt 384 MW sammanlänkad energilagring – motsvarande 768 MW flexibla resurser – som är i drift, under uppförande eller i slutskedet av utvecklingen i sex länder. Gå till www.aesenergystorage.com eller @aes_es på Twitter om du vill veta mer.

Om AES

AES Corporation (NYSE: AES) är ett globalt energibolag som finns med på tidskriften Fortunes lista över USA:s 200 största företag. Vi tillhandahåller hållbar energi till överkomliga priser till 17 länder genom vår varierade portfölj med distributionsverksamheter och anläggningar för såväl termisk som förnybar alstring. Vår personal på 18 500 personer är engagerad när det gäller drift av första klass och att uppfylla världens föränderliga energibehov. 2014 var vår vinst 17 miljarder USD och vi äger och förvaltar sammanlagda tillgångar på 39 miljarder USD. Gå till www.aes.com om du vill veta mer. Följ AES på Twitter @TheAESCorp.

AES Safe Harbor-medgivande

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande uttalanden inom ramen för betydelsen i Securities Act från 1933 och Securities Exchange Act från 1934. Sådana framåtsyftande uttalanden inbegriper, men är inte begränsade till, sådant som hör ihop med framtida intäkter, tillväxt samt ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat. Framåtsyftande uttalanden är inte avsedda att utgöra någon garanti om framtida resultat, utan utgör i stället AES nuvarande förväntningar på basis av rimliga antaganden. Förutsagd ekonomisk information bygger på vissa materiella antaganden. Dessa antaganden inbegriper, men är inte begränsade till, våra korrekta förutsägelser om framtida räntor, råvarupriser och utländska valutakurser, fortsatta normala nivåer på driftprestanda och elektricitetsvolym hos våra distributionsföretag samt driftprestanda hos våra alstringsföretag i överensstämmelse med historiska nivåer, samt uppnående av planerade produktivitetsförbättringar och tillkommande investeringar för tillväxt på normala investeringsnivåer och avkastning i överensstämmelse med tidigare erfarenheter.

Faktiska resultat kan avvika avsevärt från dem som förutsägs i våra framåtsyftande uttalanden p.g.a. risker, ovissheter och andra faktorer. Viktiga faktorer som skulle kunna påverka faktiska resultat diskuteras i AES rapporter till Securities and Exchange Commission (”SEC”, börskommittén), inbegripet, men ej begränsat till, riskerna som diskuteras i punkt 1A ”Risk factors” (Riskfaktorer) och punkt 7: Management’s Discussion & Analysis in AES’ 2014 Annual Report on Form 10-K (Ledningens diskussion och analys i AES årsrapport 2014 på formulär 10-K) och i följande rapporter som lämnats till SEC. Läsare rekommenderas att läsa AES rapporter för få mer kunskap om de riskfaktorer som är förknippade med AES verksamhet. AES åtar sig ingen förpliktelse att uppdatera eller revidera några framåtsyftande uttalanden, varken till följd av ny information, framtida händelser eller annat.

Alla aktieägare som önskar ett exemplar av företagets årsrapport för 2014 på formulär 10-K, daterad den 25 februari 2015 eller däromkring, och som inlämnats till SEC, kan erhålla ett exemplar (undantaget bilagor) kostnadsfritt genom att skicka en begäran till bolagsjuristens kontor på adressen: Office of the Corporate Secretary, The AES Corporation, 4300 Wilson Boulevard, Arlington, Virginia 22203, USA. Bilagor kan också begäras, men en avgift motsvarande kopieringskostnaden kommet att debiteras. Ett exemplar av formuläret 10-K kan erhållas via ett besök på företagets webbplats på www.aes.com.

Om Eaton

Eatons elverksamhet är globalt ledande med expertis inom kraftdistribution och kretsskydd, avbrottsfri kraft, styrning och automatisering, belysning och säkerhet, konstruktionslösningar och kopplingsenheter, lösningar för tuffa och farliga miljöer samt tekniska tjänster. Företaget är genom sina globala lösningar utrustat för att svara på de viktigaste utmaningar inom strömhantering vi har i dag.

Eaton är verksamt inom krafthantering och hade en omsättning på 20.9 miljarder dollar 2015. Vi levererar energisparande lösningar som hjälper våra kunder att hantera elektrisk, hydraulisk och mekanisk kraft på ett mer effektivt, säkert och hållbart sätt. Bolaget har cirka 97 000 anställda och bedriver försäljning i över 175 länder. Mer information finns på www.eaton.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy