Skip to main content

White paper om ErP-direktivet: Optimera energieffektiviteten med rätt drivlösning


Pressmeddelande   •   Feb 17, 2014 13:00 CET

Krafthanteringsföretaget Eaton erbjuder sina kunder ett nytt white paper som beskriver de utmaningar som omfattar alla aspekter av energieffektivitet och visar på möjliga besparingar.

Europa är frågan om energieffektivitet ett stort problem i nuläget för de flesta producerande företag. Med introduktionen av ErP-direktivet 2009/125/EG från EU, står dessa företag inför utmaningen att ytterligare minska sin energiförbrukning och därmed även CO2-utsläppen inom industrin.


Med över två tredjedelar av den förbrukade elen står de elektriska drivsystemen för den största delen av energiåtgången vid industriell tillverkning. Betydande energibesparingar är därför fortfarande möjliga, i synnerhet vad gäller elektrisk drivteknik. Detta kan effektivt utnyttjas genom intelligent användning av automatisering i kombination med motorstartare eller drivenheter med variabel frekvensomformare. Den viktigaste faktorn här är att hitta rätt lösning för gällande tillämpning.


I sitt 12-sidiga white paper ”Successful Implementation of the ErP Directive”, pekar Dipl. Ing. Heribert Joachim, som är Senior Project Manager för drivsystem på Eaton, på dessa potentiella besparingar inom elektrisk drivteknik. Författaren förklarar tydligt och illustrerar de senaste frågorna genom att visa på besparingspotentialen kring konkreta exempel och presentera olika tekniska lösningar. Publikationen ger även praktisk hjälp för att avgöra den mest lämpliga optimeringsstrategin för en viss tillämpning.


Intresserade läsare som vill veta mer om hur man kan öka energieffektiviteten och minska driftskostnaderna kan få detta white paper som en gratis pdf-nedladdning efter en enkel registrering på www.eaton.eu/publications

Eatons elverksamhet är globalt ledande med expertis inom distribution av ström och kretsskydd, reserveffektskydd, styrning och automatisering, ljus och säkerhet, konstruktionslösningar och kopplingsenheter, lösningar för tuffa och farliga miljöer samt tekniska tjänster. Eaton är genom sina globala lösningar utrustad för att svara på de viktigaste utmaningar inom strömhantering vi har i dag.

Eaton är ett krafthanteringsföretag som levererar energieffektiva lösningar som hjälper kunder att effektivt hantera elektrisk, hydraulisk och mekanisk kraft. Eaton är ett tekniskt ledande företag på den globala marknaden och förvärvade Cooper Industries plc under 2012. På proformabasis hade företagen en kombinerad intäkt på 21,8 miljarder dollar 2012. Eaton har cirka 102 000 anställda och bedriver försäljning i över 175 länder. Mer information finns på www.eaton.eu.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera