Skip to main content

Höga hållbarhetskrav bäddade för Ebabs nya uppdrag åt Mannersons Fastigheter i Södra Värtan

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2016 06:15 CET

Höga hållbarhetsmål i projektet i Södra Värtan.

Ebab Fastighetsutveckling har fått i uppdrag att leda detaljplanearbetet i ett nytt kvarter i Södra Värtan. Det mest spännande och utvecklande med projektet är de höga målen inom bland annat energi, mobilitet och grönska.

Södra Värtan, en del av Norra Djurgårdsstaden, är ett av norra Europas största stadsutvecklingsprojekt. Nu har Ebab Fastighetsutveckling fått uppdraget att utveckla en del av nytt kvarter med cirka 50 bostäder och 170 kvadratmeter butiks- och cafélokaler.

-Utmaningarna ligger främst i stadens tuffa krav på ekologisk hållbarhet, men även en del krav gällande sociala värden. Det är otroligt viktig att se vilka konsekvenser de föreslagna lösningarna får på den färdiga produkten och arbeta med ett helhetsperspektiv från dag ett, säger Anna-Maja Jöhnemark, hållbarhetsstrateg på Ebab Fastighetsutveckling.

Byggnaderna utformas av Vera arkitekter som vann ett parallellt uppdrag utlyst av byggherren Mannersons Fastigheter AB. Ebab Fastighetsutvecklings kompetens inom hållbar bostadsutveckling fick Mannersons att välja Ebab som partner i det fortsatta arbetet. De höga målen inom bland annat energi på 45 kwh/kvm, ett mobilitetsindex på minst 65 % samt en grönytefaktor på 0,6 ställer höga krav på den fortsatta projekteringen.

-Ebab Fastighetsutveckling har stor kunskap inom hållbar stads- och fastighetsutveckling. Det kommer hjälpa oss och arkitekterna när vi nu antar utmaningen att bygga hållbara bostäder i Södra Värtan, säger Carl- Fredrik Grönhagen, VD på Mannersons Fastighets AB.

Byggstart för kvarteret är planerad till 2019.

Ebab-koncernen är en grupp konsultbolag som utvecklar fastigheter och driver värdeskapande projekt från idé till verklighet. Med en bred bas av tjänster inom fastighets- och projektutveckling samt spetskompetens inom miljö- och energilösningar får kunderna största affärsnytta.
Ebab genomför och driver kundprojekt för ca 10 miljarder kronor och sysselsätter ca 250 personer.

Våra kunder är investerare eller stora statliga fastighetsägare, börsnoterade fastighetsbolag, allmännyttiga bostadsföretag eller kunder som bedriver sin egen verksamhet i sina lokaler.