Skip to main content

De flexibla och kompakta gasfläktarna RadiMix

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2018 10:17 CET

Foto: Gernot Walter

Utvecklingen inom området gasapplikationer har gått snabbt de senaste åren. Kraven ökar på fläktlösningar med allt högre effekt samtidigt som de ska vara energieffektiva och även bidra till mer miljövänliga gasapplikationer med lägre koldioxidutsläpp. Med mindre gaspannor med högre effekt är det idag möjligt att decentralisera lösningarna för lokal värmeförsörjning. Fördelarna är stora jämfört med centrala fjärrvärmeanläggningar som ställer krav på omfattande distributionsnät med långa rörsystem som ofta ger betydande värmeförluster. ebm-papst startade för några år sedan ett intensivt tekniskt utvecklingsarbete för att ta fram högeffektiva fläktar för mindre gaspannor. Resultatet är fläktkonceptet RadiMix och Frank Schlopakowski, ansvarig för designavdelningen på R&D hos ebm-papst, berättar här mer om fördelarna med RadiMix.

Vad är det speciella med RadiMix?
”RadiMix är en serie med gasfläktar som finns i storlekarna VG 71, VG 100 samt VG 108, och en fjärde version är under utveckling. Gemensamt för samtliga storlekar är att fläktarna har en ovanligt hög flexibilitet när det gäller effektområdet och att de möjliggör modulering inom ett brett område. Fläktarna har också en högre verkningsgrad och effekt jämfört med andra gasfläktar på marknaden. Viktiga fördelar är även att de är väldigt kompakta, tysta och miljövänliga”.

Var används gasfläktarna?
”Gasfläktarna är idealiska för de gaskondenserande värmepannor som används för uppvärmning av moderna bostadshus. Dessa pannor levererar snabbt värmeenergi när det behövs, och effekten dras sedan ner när behovet av uppvärmning minskar. Ett exempel är när hela familjer i ett bostadshus behöver hett vatten för att duscha på morgonen. Då måste värmepannorna snabbt ställa om för att klara behovet och på natten minskar sedan värmesystemet produktionen. Detta är bra för miljön samtidigt som uppvärmningskostnaderna kan reduceras. Med de möjligheter till modulering som RadiMix-fläktarna ger är de perfekta för denna typ av moderna applikationer för uppvärmning”.

Vilka andra fördelar har RadiMix?
”Med en bättre aerodynamik och en ny och effektivare motor har det blivit möjligt att göra RadiMix-fläktarna mycket kompakta. Det innebär att våra kunder, som ofta är tillverkare av gaskondenserande värmepannor, kan erbjuda mindre enheter utan att äventyra prestanda och effektivitet. Våra nya gasfläktar är inte bara flexibla när det gäller anpassningen till ett brett spektrum av prestandakrav, de kan också anpassas till många olika installations- och applikationskrav. Ett exempel på det är att sidopanelen är tillverkad av plåt i stället för det vanligtvis gjutna aluminiumhöljet. Det möjliggör en anpassad och alltid optimal positionering av de elektriska anslutningarna på motorsidan. Gasblandaren, den så kallade venturiblandaren, kan också anpassas efter kundens krav. Dessutom är de nya gasfläktarna betydligt tystare än sina föregångare”.

Hur har det varit möjligt att göra fläktarna så tysta?
”Förutom att göra aerodynamiska förbättringar som reducerar det luftburna ljudet så fokuserade vi på att minska vibrationerna. Med hjälp av moderna utvecklingsverktyg kunde vi exempelvis optimera isoleringen från vibrationer. Det robusta motorhöljet, som är frikopplat från motorenheten, bidrar också till en låg ljudnivå”.

Hur väl passar RadiMix ihop med konceptet smarta bostäder?
”Vi har arbetat intensivt med att utveckla elektroniken och detta har gjort det möjligt att integrera RadiMix i digitala system med hjälp av valfria bussgränssnitt. På detta sätt blir det enkelt att analysera och styra parametrar som till exempel temperatur och driftstatus. Den lagrade informationen öppnar också helt nya möjligheter till förebyggande underhåll och felsökning via distansövervakning. Även här bidrar RadiMix till en kostnadseffektivisering och en stor förenkling för våra kunder”.

ebm-papst är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av energieffektiva fläktar och elmotorer. Spetskompetens inom avancerad motorteknologi, smart elektronik och aerodynamik har banat väg för det framgångsrika fläkt- och motorsortimentet. Kunderna finns bland annat inom ventilation, kyla, värme, telekommunikation, elektronikindustri och fordonsindustri. Företagets GreenTech strategi innebär ett kontinuerligt arbete för hållbar utveckling och i november 2013 utsågs ebm-papst till Tysklands mest hållbara företag då företaget vann den prestigefyllda utmärkelsen The German Sustainability Award.