Skip to main content

ebm-papst fläktar AxiCool kyler nytt distributionscenter i Kapstaden

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2019 10:43 CEST

Foto: ebm-papst

2 700 livsmedelsbutiker i 15 länder och närmare 150 000 medarbetare gör Shoprite till den största matkedjan i Afrika. Kraven är mycket höga på att exempelvis kött, grönsaker, ägg och mejeriprodukter i butikerna är fräscht. Varje dag besöker 35 miljoner människor någon av kedjans butiker och det är nog inte många som tänker på varifrån alla varor levereras och hur de kan vara så fräscha. Hemligen är ett nybyggt distributionscenter, Cilmor Distribution Centre (DC), som ligger alldeles utanför Kapstaden. Distributionscentret, som invigdes 2018, har en yta på 144 x 123 meter för och här hanteras och lagras varor från cirka 500 av Shop Rites leverantörer. Distributionscentret är inte bara imponerande säger Steven Friedmann, försäljningschef för ebm-papst i Sydafrika. "De ansvariga hos Shoprite ville att det skulle vara den mest progressiva och energieffektiva distributionsanläggningen i sitt slag."

Indelning i tre kylzoner
På den högsta punkten är distributionscentrets välvda tak 22 meter och här döljs också ett intelligent kylsystem. Tidigare lagrade Shoprite varorna i olika distributionscentra på grund av varierande temperaturbehov. För att rationalisera och effektivisera logistikflödet byggdes det nya centret med kravet att alla varor skulle kunna lagras under ett tak. Det har man också lyckats med genom att dela in lagerytan i tre kylzoner. Två av dessa zoner har frysar med en yta på 4 500 kvadratmeter och en temperatur på -28 ° C. Den tredje kylzonen har en yta på 12 000 kvadratmeter och här är temperaturen 1 ° C.

”Företag som bygger denna typ av distributionsanläggningar ställ inför en rad utmaningar. En av dessa är buller”. Det säger Hannes Steyn, chef för GEA Refrigeration Africa (Pty) Ltd., som är det företag som ansvarat för hela kylsystemet vid Cilmor DC. Steyn förklarade att det på grund av mycket reflekterande ytorna och många fläktar lätt kan uppstå en ljudnivå som gör det obehagligt att arbeta i ett stort distributionscenter för färska och kylda varor. Regionen är också känd för snabbt stigande energikostnader vilket gör att det ställs extrema krav på att anläggningar av den här typen verkligen är energieffektiva. "Som en konsekvens av att det inte investerats i nya kraftverk med högre effekt är efterfrågan på el på denna tillväxtmarknad större än utbudet. Man kan inte heller får en garanti för en konstant och säker strömförsörjning”, säger Steven Friedmann.

Låg ljudnivå ett viktigt arbetsmiljökrav
För att möta dessa utmaningar och tillgodose kraven angav GEA Refrigeration Africa de kriterier som fläktarna till förångarna i distributionscentret måste uppfylla. De skulle vara effektiva och ha en högsta ljudnivå på 48 dB (A) - inte högre än en lugn natt i en storstad - och ha en räckvidd för luftflödet på minst 28 meter. Man krävde också att fläktarna skulle kunna styras mycket exakt. Lösningen blev att man valde 176 stycken av ebm-papst axialfläktar AxiCool med EC-motor och diametern 800 mm. Ett mycket effektivt luftflöde kombineras hos dessa fläktar med en låg ljudnivå tack vare den aerodynamiska designen av ingående komponenter som till exempel fläktbladen.

"Fläktarna körs normalt med reducerad hastighet. Det har en betydande inverkan på ljudnivån och givetvis även energiförbrukningen. När det gäller luftflöde överträffar axialfläktarna våra förväntningar. Fläktarnas hastighet styrs av lufttemperaturen. När den önskade temperaturen uppnåtts sänks hastigheten. För ett stort distributionscenter där all lagerkapacitet inte alltid utnyttjas innebär det stora möjligheter till energibesparingar. Att AxiCool-fläktar har en steglös hastighetsreglering är därför en mycket stor fördel. De är dessutom lätta att installera vilket också bidrar till att vi är mycket nöjda med fläktvalet”, avslutar Hannes Steyn.

ebm-papst är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av energieffektiva fläktar och elmotorer. Spetskompetens inom avancerad motorteknologi, smart elektronik och aerodynamik har banat väg för det framgångsrika fläkt- och motorsortimentet. Kunderna finns bland annat inom ventilation, kyla, värme, telekommunikation, elektronikindustri och fordonsindustri. Företagets GreenTech strategi innebär ett kontinuerligt arbete för hållbar utveckling och i november 2013 utsågs ebm-papst till Tysklands mest hållbara företag då företaget vann den prestigefyllda utmärkelsen The German Sustainability Award.