Skip to main content

Sveriges största miljöproblem! Vi blir de facto ca 30 miljoner invånare sett till vår konsumtion

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2017 08:25 CET

Ekodesigntekniken har varit nödvändig - Är Kina är ett föregångsland?

En hållbar utveckling är en hållbar utveckling från början till slut

Miljöproblemet känns för många som något som är de största industriländernas problem och som där måste påbörjas. Så bör det givetvis vara. Det förra inlägget om USA:s koldioxidkonsumtion om man kan använda de orden besvärar säkert många mindre än Kina som upplevs som de stora miljöförstörar-jätten som inte bryr sig om något annat än utveckling, ekonomiskt framgång och därmed världsmakt. Må hända att alla delar är sanna. Inte desto mindre har Kina börjat göra drastiska förändringar i sin miljöstrategi.

Sverige har mycket kvar att lära. Och göra inom energieffektivisering...

Sveriges miljöpolitik har inte blivit bortglömd. Idag kan man se krafttag från flera olika håll och bland annat så samarbetar över dussinet myndigheter nationellt för att komma till rätta med delar av handel och vandel som fortfarande är stora miljöbovar. Strängare energimärkningskrav tillsammans med förbudet mot miljöfarliga elprodukter är ett steg som kanske lämnar lite väl mycket över till fantasin. Förverkligandet är trots det ett naturligt steg i EU:s miljöpolitik som vi svenskar knappast hamnar utanför på något sätt. Alla beslut som tar av den Europeiska unionen är beslut som berör oss här i Sverige. Det brukar räcka att titta sig omkring och kolla in elförbrukningen på den elektriska apparatur som finns i var mans hem så kan man möjligen se el-element på 2000-watt, glödlampor som hänger sig kvar på 150-watt, kyl- och frys på över 1000-watt och andra energislösande produkter som finns lite varstans i hemmet och som inte bytts ut i någon större omfattning. Vi konsumerar - inte bara i Sverige - i västvärlden mellan 3-4 jordklot om året, som om vi inte hade planerat att leva särskilt länge och då överleva vår egen tid och möjligen också den närmsta "istada"-kommande en generationen i rakt nedstigande arvsled.

Försurning av sjöar, minskade bidrag till förnybar energi etc.

De svenska sjöarna försuras fortfarande, stora passagerarbåtar släpper ut avföring i Östersjön och vi använder fortfarande fossila bränslen i en alarmerande takt trots existensen utav förnybara energikällor. Tanken på att svänga om till ett hundra procent förnybart inom en generation är en omställning av historiska mått som rimligheten i i denna framställning lämnas till läsaren att själv avgöra. Att sia om politikernas beslut trots den situation vi befinner oss i ter sig tämligen ovetenskaplig och blir mest en spekulation eller en förhoppning om framtidens energipolitik och bevarandet av den svenska miljön och gammelskogen. 

Med lite god vilja, kan man då säga att hela världen kraftsamlas för miljön?

I en mening börjar även maktfullkomliga röster höjas för att öka miljömedvetenheten och komma till ett konsensus kring miljöfrågan. Samtidigt förnekar starka röster att den ens skulle finnas någon miljöproblem. Det är ganska naivt att tro något dylikt, men förmodligen handlar det snarare om politik än falska fakta som som sprids och andra agendor som ligger bakom uttalanden av denna sort. Klimatmötet i Paris var en milstolpe i de globala samtalen kring miljön och Parisavtalet får sägas vara det närmsta vi kommit en global samverkan mot klimathotet. 

Kina stänger fabriker på löpande band och höjer ribban rejält?

Kina har som vi nämnts ovan stramat åt sin miljöpolitik väsentligt. Kinas motsvarighet till Energimyndigheten, på engelska, China Environmental Protection Inspectorate, har börjat verkställa miljöbestämmelser på ett sätt som fått många kinesiska företag att gå omkull pga. bristande ekodesign. Ekodesign tål att åter förtydligas och kan något förenklat sägas vara ett produktionssätt med ett långsiktigt miljö- och hållbarhetstänk i fokus där man redan i produktionsutveckling och framställning har ett livscykelkostnadsperspektiv i beaktande. Ekodesign är ett Europeiskt begrepp med juridiska förtecken som kommer bli allt vanligare i framtiden. Tillbaka till Kina så har man alltså stängt ner de fabriker och tillverkare som inte följer gällande miljökrav och det är allt från tillverkare av elprodukter, råmaterial och annan tillverkning. Men gnäller gärna på Kina och målar upp dem som den stora miljöboven och det ter sig enkelt att peka fingern på ett land med den population som Kina har. Allt är givetvis relativt och beräkningen hade för tio år sedan varit mycket snedvriden och även idag får den ses som relativt i förhållande till andra faktorer såsom nämnts befolkningsmängden. 

Höjd levnadsstandard och en ny konsumtions-era

Kina är förmodligen det land som upplevt en klassresa av historiska mått där en stor del av arbetarklassen numera tillhör medelklassen och börjar få en levnadsnivå som liknar den vi har i väst. Man äger sin egen bil och det förekommer även två bilar per familj. Man konsumerar lyxprodukter och ny teknik och lever efter den västerländska kulturen. Man brukar säga att när arbetaren har råd att köpa den produkt han tillverkar på det löpande bandet - då måste produktionen flytta till nästa land där utvecklingen inte nått till införskaffandet av den produkt - som - man i varje fall av kapitalet är tänkt att producera. I Kinas fall börjar detta stämma mer än väl. Priserna på de produkter som tidigare varit billiga att införskaffa ökar successivt men samtidigt minskas produktionskostnaderna när produktionen automatiseras och effektiviseras så ökningen inte blir så dramatisk. Att kapitalägaren - produktionen -  redan börjat se sig om efter ersättningsländer där proletären är redo för det nya förtrycket är ett faktum. Att tro någonting annat vore både dumt och naivt. 

Hur ser det ut i Sverige? Har vi lyckats bättre än någon annan!?

Bland annat så har våra koldioxidutsläpp varit tämligen statiska de senaste 25 åren. Industrin står för en tredjedel men fortfarande är det konsumenterna, dvs. var och en, som står för den största delen av utsläppen och växthuspåverkan. Det gäller inte bara konsumtion i form av produkter utan även vad vi äter och köttindustrin som ofta lämnas utanför diskussionen av någon outgrundlig anledning. Vi har knappast kommit längre i utvecklingen än något annat land som vi var jämlika med tidigare. Norge - som inte ens berörs av EU-lagarna och trots sin oljereserv - är ett av de länder i Europa som kommit längst vad avser förnybar energi och energieffektivisering. Sverige är knappast ett föregångsland i skrivande stund. 

Belysning och elprodukter uppfyller inte gällande krav

Utfasningen av elprodukter som pågått sedan år 2005 ungefär har inte gått särskilt snabbt. Stora tillverkare av elprodukter och belysning kommer även de kommande åren att satsa på den utfasade belysning bland annat där sodiumlamporna och lysrören kommer följa med en bra bit till innan det sätts ett mer definitivt stopp även för dessa. Belysningen vi ser idag på gator och torg är fortfarande gul och lyser halogen långväga.  Punktvis kan man skymta vita ljus som är LED men de är snarare undantag från regeln än regeln i sig. Gatubelysningen är dock något som bör premieras på grund av den omfattande energiförbrukning som kommer därutav. 

Belysning och elprodukter uppfyller inte gällande krav

Bara lysrörsmarknaden kommer bli ett problem för många aktörer. Om vi leker med tanken att Europa endast bytt ca 2 procent utav sina miljöfarliga lysrör till LED så återstår ca 98 procent. Frågan om vem som ska hinna tillverka LED-rör i samma omfattning verkar bara kineserna oroa sig inför. De företag som blir tvingade och genom viten att byta belysningen kommer förstå omfattningen av problemet. Ett alternativ till lysrören är givetvis LED-paneler vilket också gör beräkningen något trubbig då man utan att sticka ut hakan för mycket kan förutsätta att många redan nu byter sina fluorescerande lysrör till LED-paneler istället för till LED-rör eller LED-lysrör. Vi har fortfarande mycket kvar att lära och framförallt utföra i form av energieffektiviseringar. 

Hur vet du att du är en energibov? Titta upp i taket!

Hur vet man att man inte följer krav på ekodesign och energieffektivitet? Det är idag svårt att veta vad som gäller med en snårskog av krav och myndigheter som bestämmer hur du ska konsumera din energi. Ofta räcker det med att titta upp i taket så ser man källan till oro. Dessutom har man då också redan öppnat dörren för tanken som sedermera ska leda till en belysningskonvertering från de traditionella och miljöfarliga lamporna som hänger i tak och sitter på armaturer. Februari 2017 ca 12 år efter ekodesigndirektivet trädde i kraft lämnas fortfarande mycket till fantasin men förändringen kommer komma snabbare än någon kunnat tro. Mest pga. att man inväntat deadline för omvandlingen till sista sekunden. Efterfrågan kommer definitivt att finnas men kommer tillgången att göra det? 

Eco By Sweden - Från glödtråd till leddiod... 

Eco By Sweden för en hållbar utveckling är ett ekoorienterat företag som verkar för en hållbar utveckling. Både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Energieffektivitet är ett av våra ledord och nollvisionen om ett hållbart samhälle där vi inte lämnar några ekologiska avtryck i naturen är vår vision. Vi har börjat med solcellsdrivna gatuarmaturer som varken kräver el eller sladdar och är helt självförsörjande. Samtidigt planterar vi träd i Afrika och försöker minimera vårt eget ekologiska avtryck i bästa möjliga mån. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera