Vår hållbarhetsredovisning 2016

Nyheter   •   Maj 24, 2017 12:29 CEST

I dag firar vi en viktig milstolpe i Econovas 57-åriga historia - vår första hållbarhetsredovisning! Med en baslinje i linje med GRI G4 Core vill vi visa vår intention att utveckla ett transparent hållbarhetsarbete som ska skapa värde för våra intressenter och oss själva.

Econova uppmärksammar Earth Overshoot Day med klimatåtagande

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2017 08:00 CEST

I år infaller Earth Overshoot Day rekordtidigt, den 2 augusti. För att markera allvaret med dagen tydliggör Econova sin klimatambition. Målsättningen är att ta fram ett klimatmål som motsvarar 2°C-målet i Parisavtalet. Sedan tidigare köper man grön el, det egna åkeriet kör fossilfritt och företaget har skärpt sin bilpolicy, men vd Johan Rydberg vill fortsätta utveckla klimatarbetet.

Förändrade ägarförhållanden i Econova AB och Nordic Garden AS

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2016 14:25 CET

Den 16 december 2016 träffades en överenskommelse som i korthet innebär att Econova AB och Grönt AS är eniga om att upplösa korsägandet mellan bolagen per den 21 december 2016

Econova AB äger genom Econova Garden AB 35,47 procent av aktierna i Nordic Garden AS, vars majoritetsägare är Grönt AS. Grönt AS äger 15 procent av aktierna i Econova AB.

  • Såväl styrelse som ledning i Econova och Grönt anser att det bästa för båda bolagen är att lösa upp korsägandet, för att på så sätt ge båda bolagen bästa möjliga förutsättningar att utveckla sina respektive verksamheter på den nordiska marknaden.
  • För Econova innebär detta att Nordic Garden fortsatt kommer vara en viktig samarbetspartner för att nå våra kunder på den norska marknaden. Under 2017 kommer Econova att utöka sin egen verksamhet i Norge bla för att tillgodose kravet från kedjekunder gällande konsoliderade nordiska inköp, säger Johan Rydberg vd i Econova.

Anställda i Econova påverkas inte av de förändrade ägarförhållandena. I och med denna förändring äger Familjerna Göran och Lennart Andersson, genom Familjen A Invest AB 99,2 procent av Econova AB.

För mer information:
Johan Rydberg, vd, Econova AB
Telefon: +46 708 19 97 80
E-mail: johan.rydberg@econova.se

Roy Bonnegolt, direktør, Grønt AS
Telefon: +47 901 75 119
E-mail: roy.bonnegolt@felleskjopet.no

Econova skapar hållbara affärer inom återvinning och trädgård. Vår styrka bygger på kunskap om behandling och förädling av restprodukter som går att återföra som resurser i kretsloppet. I rollen som ”miljöintegratör” bidrar vi till att sammanföra olika aktörer och skapa förutsättningar för en branschöverskridande samverkan kring material- och energiflöden på regional nivå. På koncernnivå är vi 140 anställda som tillsammans omsätter cirka 700 MSEK .

Den 16 december 2016 träffades en överenskommelse som i korthet innebär att Econova AB och Grönt AS är eniga om att upplösa korsägandet mellan bolagen per den 21 december 2016.

Läs vidare »

Johan Rydberg utsedd till vd i Econova

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2016 14:25 CEST

Econovas styrelse har utsett Johan Rydberg till vd. Johan kommer att leda företaget in i en ny tillväxtfas och tillträder uppdraget omgående.

Econova ställer om för en fossilfri transportflotta

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2015 07:00 CET

Fossilfritt i tanken är det som gäller på Econovas åkeri sedan ett par månader tillbaka. Beslutet fattades efter att både fordonstillverkare och försäkringsbolag godkänt biobränslet HVO100. Det första steget handlar om två lastbilar, men i siktet finns en helt fossilfri transportflotta senast 2020.

Om Econova

Econova är en innovativ aktör inom återvinning och biobränsle samt med varumärket Weibulls i spetsen det ledande trädgårdsföretaget i Norden.

Econova omhändertar material som traditionellt ansetts vara avfall och omvandlar det till nya råvaror. Vår kunskap inom återvinning sträcker sig över flera olika branscher. Bland våra kunder finns skogsindustrier, energiproducenter, trädgårdsnäring och kommuner. I koncernen omsätter vi i dag 500 MSEK och är cirka 120 anställda.

Econovas styrka bygger på kunskap om behandling och förädling av restprodukter som går att återföra som resurser i kretsloppet. Det är genom att ersätta ändliga resurser med återvunnet material som vi ger vårt mest betydande bidrag till en minskad miljöpåverkan.

I rollen som ”miljöintegratör” bidrar vi till att sammanföra olika aktörer i resurseffektiva lösningar och skapa förutsättningar för en branschöverskridande samverkan kring material- och energiflöden på regional nivå. Genom att se helheten genererar Econova ömsesidig affärsnytta och miljötjänster för samhället i stort.

Adress

  • Econova
  • Box 90
  • 616 21 Åby
  • Sverige