Skip to main content

Taggar

Vår hållbarhetsredovisning 2016

Vår hållbarhetsredovisning 2016

Dokument   •   2017-05-24 11:57 CEST

Vår första hållbarhetsredovisning visar vår intention att utveckla ett transparent hållbarhetsarbete som ska skapa värde för våra intressenter och oss själva. Vi har valt att redovisa i linje med Global Reporting Initiative G4 Core.

Gröna affärer för bättre resursutnyttjande

I projektet "Gröna affärer genom bättre resursutnyttjande" har tagit fasta på att kartlägga industriella produktionsprocesser som har överskott på energi och restmaterial. Projektet har tittat närmare på om det finns praktiska möjligheter att ställa om från ett linjärt synsätt, till ett mer cirkulärt tänkande avseende de resurser som förbrukas.

Symbios, magasinet om miljöintegration och ekonomi från Econova

Econova främjar hållbarhet genom att sammanföra material- och energiflöden från olika aktörer till en helhet, en symbios. I vår tidning synliggör vi möjligheter, utmaningar och potentiella vinster med industriell symbios ur ett miljö- och affärsperspektiv.