Skip to main content

Econova uppmärksammar Earth Overshoot Day med klimatåtagande

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2017 08:00 CEST

Vid sidan av ett nytt klimatåtagande uppmärksammar Econovas miljöambassadörer uppropet #movethedate. Från vänster: Caroline Gillström, Johan Eriksson, Sarah Lantz, Anna Källström, Camilla Nyrén, Pär Rolin och Bruno Kocman.

I år infaller Overshoot Day rekordtidigt, den 2 augusti. För att markera allvaret väljer Econova att tydliggöra sin klimatambition. Målsättningen är att ta fram ett klimatmål som minst motsvarar tvågradersmålet i Parisavtalet och som även ska granskas externt.

Sedan tidigare köper Econova grön el, det egna åkeriet kör fossilfritt och i våras skärpte företaget sin bilpolicy. Vd Johan Rydberg är dock övertygad om vinsterna med att vässa klimatarbetet ytterligare.

− Vi är en transportberoende verksamhet och redan i dag känner vi av kundkrav när det gäller hållbarhet. Jag är övertygad om att vi har mycket att vinna på att fortsätta anpassa verksamheten efter morgondagens krav. Initiativet ”Science Based Targets” kommer hjälpa oss att skärpa vår ambition på klimatområdet, säger Rydberg.

Att sätta ett mål som är vetenskapligt baserat innebär att sätta mål för utsläppsminskningar som är i linje med vad dagens klimatforskning visar är nödvändigt.

Inspiration från uppropet #movethedate

Enligt Global Footprint Network, initiativtagare till Overshoot Day, skulle en halvering av de globala koldioxidutsläppen innebära att datumet för dagen skulle kunna flyttas bakåt med närmare tre månader. Ytterligare ansträngningar för att fortsätta minska utsläppen av växthusgaser är därför högst önskvärt, men Econova jobbar på flera fronter för att vässa hållbarhetsarbetet.

I samband med Overshoot Day hörsammar man uppropet #movethedate. Idén är att inspirera medarbetarna till att bidra till att flytta datum för Overshoot Day bakåt. Företagets miljöambassadörer utmanar alla kollegor att göra ett personligt åtagande för att förändra det egna köpbeteendet i en för planeten positiv riktning. Kollegorna kan välja ambitionsnivå utifrån fem olika åtaganden som tar fasta på köpstopp, återanvändning eller att undvika impulsköp. Hållbarhetschef Tove Olsson tar täten och åtar sig ett köpstopp fram till årsskiftet och passar samtidigt på att utmana vd.

− I grunden handlar det om att öka medvetenheten om att vi alla kan bidra till en hållbar livsstil, men också att ha roligt längs vägen. Ett bra medarbetarengagemang ger ökad förståelse för Econovas hålbarhetsarbete över tid, säger Tove Olsson.

Econova skapar hållbara affärer inom återvinning och trädgård. Vår styrka bygger på kunskap om behandling och förädling av restprodukter som går att återföra som resurser i kretsloppet. I rollen som ”miljöintegratör” bidrar vi till att sammanföra olika aktörer och skapa förutsättningar för en branschöverskridande samverkan kring material- och energiflöden på regional nivå. På koncernnivå är vi 130 anställda som tillsammans omsätter cirka 500 MSEK .

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.