Elvaco, Ecopilot och NODA bildar gemensam enhet inom Bemsiq – blir heltäckande internationell leverantör av intelligenta energitjänster

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 10:01 CEST

Sammanslagningen av Elvaco, Ecopilot och NODA är en del av Bemsiqs långsiktiga strategi att ta en ledande position på den europeiska marknaden för byggnadsautomation, mätdatainsamling och energieffektivisering.

Självlärande algoritmer och högupplöst data gör nya Ecopilot ännu mer effektiv vid energioptimering av fastigheter

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2018 08:05 CET

Den helt nya versionen av Ecopilot, programvarutjänsten för energioptimering av fastigheter, har fått ett antal nya funktioner och ännu högre prestanda. Nya Ecopilot använder bland annat självlärande algoritmer och högupplöst data som gör det möjligt att göra ännu effektivare beräkningar. Den nya versionen erbjuder även standardiserade integrationer och ett mer intuitivt gränssnitt.

Bemsiq-bolagen ställer ut i gemensam monter på Nordbygg 2018

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 08:30 CET

För första gången ställer bolagen i Bemsiq ut i en gemensam monter på Nordbygg. Bastec, Ecopilot, Elvaco, NODA och Produal kommer att stå sida vid sida och presentera ett flertal innovativa produktnyheter.

Ecopilot flyttar fram positionen i Mellansverige – tecknar samarbetsavtal med Invent

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 07:50 CET

Ecopilot AB och Invent i Falun AB har tecknat ett partneravtal som innebär att Invent blir återförsäljare och installatör av Ecopilots programvarutjänster för energioptimering av fastigheter. Det nya avtalet ger Ecopilot en större närvaro i Mellansverige och är ytterligare ett steg i strategin att bygga upp ett partnernätverk som gör Ecopilot mer tillgängligt både i Sverige och internationellt.

Ecopilot tecknar partneravtal med Nordomatic - stärker närvaron på den nordiska marknaden

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 07:40 CET

Ecopilot AB och Nordomatic AB har tecknat ett nytt partneravtal som innebär att Nordomatic blir återförsäljare och installatör av Ecopilots programvarutjänster för energioptimering av fastigheter. Det nya avtalet ger Ecopilot en större närvaro i Norden samtidigt som Nordomatic får tillgång till ett verktyg som gör företagets erbjudande inom energieffektivisering av fastigheter ännu starkare.

Ecopilot framgångsrika i brittisk innovationstävling

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 09:21 CEST

Svenska Ecopilot har efter en noggrann urvalsprocess kvalificerat sig till att ingå som en del av ”Wates Sustainable Technology Services Marketplace”. Wates Sustainable Technology Services är en brittisk teknikmäklare som inriktar sig på att välja ut och föra fram innovativ teknik som kan bidra till ökad hållbarhet och energibesparingar.

Ecopilot tecknar samarbetsavtal med brittiska Global Associates

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 07:30 CEST

Ecopilot AB har tecknat ett nytt partneravtal som innebär att företaget Global Associates säljer och distribuerar Ecopilots mjukvarutjänster för energioptimering i fastigheter. Det nya avtalet omfattar den brittiska marknaden och är en del i Ecopilots strategi att växa på en internationell marknad med mycket stora behov av energieffektivisering och förbättrat inomhusklimat.

Ecopilot och Ventab tecknar samarbetsavtal

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 08:05 CEST

Ecopilot AB och Ventab Styr AB har tecknat ett partneravtal som innebär att Ventab blir återförsäljare och installatör av Ecopilots programvarutjänster för energioptimering av fastigheter. Det nya avtalet är ett viktigt steg i Ecopilots arbete och strategi att bygga upp ett partnernätverk som gör Ecopilot mer tillgängligt både i Sverige och internationellt.

Kallhyra bromsar energieffektiviseringen av fastigheter

Blogginlägg   •   Jun 21, 2017 09:00 CEST

Fastigheter står idag för cirka 40 procent av Europas koldioxidutsläpp. Enligt EU:s målsättning ska växthusgasutsläppen reduceras med 20 procent till år 2020 och 50 procent till 2050. Vilket är en helt nödvändig målsättning. Vårt samhälle och sätt att leva måste bli mer hållbart. Likväl saknar en stor del av landets fastighetsägare ekonomiska incitament att göra sina fastigheter mer energieffektiva.


Visst finns det undantag och aktörer som aktivt arbetar med hållbarhet som ledstjärna, men för flertalet ligger fokus fortfarande på kostnadsbesparingar snarare än isbjörnar och smältande havsisar.

Nu behöver det ena inte utesluta det andra, tvärtom. Men så länge majoriteten av kontor och affärslokaler tillämpar kallhyra blir det hyresgästen som har ekonomisk vinning av en minskad energianvändning. Vän av ordning kan här påpeka att detta är helt i linje med det EU-direktiv som finns angående individuell mätning och debitering. Problemet är att den nuvarande tillämpningen av kallhyra inte bidrar till en ökad energieffektivisering. Fastighetsägaren är den som behöver agera och arbeta med införande av ny teknik, material och lösningar samt se byggnaden som en helhet som kan energieffektivisera. Men varför prioritera det arbetet när det ändå är hyresgästen som tar notan för att värma sin lokal?


Kallhyra – incitamenten saknas
I teorin innebär kallhyra att hyresgästen blir mer intresserad av frågor som rör uppvärmning, el och vatten. Det skulle i sin tur innebära en minskad energianvändning och därmed minskad miljöbelastning. Ett flertal undersökningar pekar dock i motsatt riktning.


Låt oss anta att ett företag hyr en kontorslokal. Låt oss också anta att lokalen är relativt lågt utnyttjad och att varje medarbetare disponerar 20 kvadratmeter. Om vi vidare antar att medellönen är 30 000 kronor blir lönekostnaden per år cirka 500 000 kronor per anställd. Vidare kan vi räkna med en kostnad om 1 000 kronor per kvadratmeter i hyra och 100 kronor per kvadratmeter för värme, kyla och ventilation.


Företagets kostnader per kvadratmeter och år blir då 100 kronor för energi, 1 000 kronor för hyra och 25 000 kronor för löner, det vill säga totalt 26 100 kronor.

Ur ett företagsekonomiskt perspektiv är det därför tämligen irrelevant om kostnaden för energi är 50, 100 eller 150 kronor. Dessutom blir alla större investeringar såsom byte av fönster eller uppvärmningssystem nästan helt omöjliga att genomföra då dessa är fastighetsägarens egendom. Kvar blir bara möjligheten att “snåla in” på värme, ventilation och kyla vilket absolut inte är bra för välmåendet och produktiviteten hos de anställda. Det gynnar varken hyresgäst eller AB Sverige. Bättre då om man genom att ”slösa” på energi kan få fler nöjda medarbetare. Resultatet ett icke hållbart och miljövänligt förhållningssätt och agerande.


Varmhyra – effektivisering gör skillnad
För ett fastighetsbolag som tillämpar varmhyra är kostnaden för värme, ventilation och kyla normalt den tredje största, efter underhåll och kapital. I exemplet ovan står energikostnaden för 10 procent av omsättningen vilket i dag är lågt räknat för de flesta byggnader i Sverige.

Tillsammans med direktavkastning är driftnetto fastigägarens viktigaste nyckeltal. Driftnetto definieras som”Årligt överskott som står till förfogande för förräntning av totalt fastighetskapital sedan utbetalningar för drift och underhåll dragits från bruttoinbetalningarna.” Varje enskild energibesparande åtgärd som fastighetsägaren gör ger ett ökat driftnetto, vilket resulterar i ett förbättrat resultat och ökat värde på fastigheten.

Därmed finns det ekonomisk vinning och rimligt intresse för effektivisering i denna grupp, till skillnad från i fallet med kallhyra.


Att mäta och debitera energianvändning som i är huvudsak beteendeberoende såsom tappvarmvatten och el för verksamheten torde förmodligen bara vara av godo. Däremot lär inte detsamma gälla för värme då värmeförlusterna i en byggnad primärt är beroende av utomhustemperaturen. Kvar för hyresgästen återstår möjligheten att sänka sin inomhustemperatur men samtidigt ställa sig frågan: Ska jag betala 10 200 kronor per månad i hyra och trivas eller 10 000 kr och frysa? På den frågan svarar nog flertalet det förstnämnda alternativet. Sen är det frustrerande att se fönster på glänt mitt i vintern, men det är en annan historia.


Nya användbara hyresmodeller måste utvecklas
Frågan om kallhyra kontra varmhyra kopplat till energieffektivisering är inte ny. Ändå händer det väldigt lite som för utvecklingen framåt. Särskilt om vi vill nå de uppsatta miljömålen. Just därför behöver också frågan vara ännu högre upp på dagordningen. Politiker, fastighetsbransch, intresseorganisationer och experter inom energieffektivisering behöver i större utsträckning arbeta med en gemensam målbild och effektiva lösningar som är enkla att förstå och som skapar verklig nytta för hyresgäster, hyresvärdar och vår gemensamma miljö.

Förutom fler goda exempel behöver incitamentsmodeller utvecklas som gör energieffektivisering intressant i alla led. Det kommer även i framtiden finnas fastigheter där kallhyra behöver tillämpas men att vi idag inte har en större andel hyresavtal som använder varmhyra är ett stort problem.


Vill man spetsa till det lite kan man fråga sig varför kallhyra i en stor andel av landets fastigheter ens är lagligt?


Peter Wegdell, vd, Ecopilot AB

Pär Arvidsson, vd, Bemsiq AB,

Björn Lundberg, fristående konsult, tidigare utvecklingschef och innovatör av Ecopilot


Referenser:

Hans Lind, Fastighetsnytt 2, 2012

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 5-6, 2015

Boverket, Analys av delade incitament för energieffektivisering, 2013

Institutet för värdering av fastigheter (medarbetare) & ASPECT,Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt – Fastighetsnomenklatur, 2011

Ovan artikel är publicerad i Aktuell Hållbarhet 170621.

Fastigheter står idag för cirka 40 procent av Europas koldioxidutsläpp. Enligt EU:s målsättning ska växthusgasutsläppen reduceras med 20 procent till år 2020 och 50 procent till 2050. Vilket är en helt nödvändig målsättning. Vårt samhälle och sätt att leva måste bli mer hållbart. Ändå saknar en stor del av landets fastighetsägare incitament att göra sina fastigheter mer energieffektiva.

Läs vidare »

Om Elvaco

Vi ser värde i varje mätning

Våra produkter och tjänster används för energieffektivisering, fakturering och statistik av tusentals företag runt om i världen inom fjärrvärme-, vatten-, fastighets- el- och gasbranschen.

Elvaco erbjuder öppna helhetslösningar för energimätning som hjälper våra kunder att utveckla sin verksamhet på ett hållbart sätt. Vi är specialiserade inom kommunikationslösningar och infrastruktur, allt från mätare och sensorer till molnbaserade system och tjänster.

Adress

  • Elvaco
  • J A Wettergrens gata 7
  • BOX 336, 401 25 Göteborg
  • Sverige