We8m47cpcgllkzwixb60

Nya siffror från ECPAT: Antalet tips om barnsexhandel har tredubblats på tre år

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 07:52 CEST

Antalet inkomna tips om sexuell exploatering av barn till ECPAT Hotline fortsätter att öka. Tipsen har mer än tredubblats på tre år. Det visar en ny rapport från barnrättsorganisationen ECPAT Sverige som arbetar med att stoppa sexuell exploatering av barn.

Fevudyui8hpphgbolz0s

Pressinbjudan: Konferens om sexuella övergrepp på barn

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 09:52 CEST

Den 5 oktober arrangerar ECPAT Sverige tillsammans med NetClean en konferens på Stockholm Waterfront om lösningar för att stoppa sexuella övergrepp mot barn. Konferensen fördjupar kunskapen om sexuella övergrepp mot barn och spridning av sexuellt övergreppsmaterial på barn. Media är välkomna! Programmet för dagen finns här: www.skillnadpariktigt.se

Wfxsnk5grokuzfk50kkv

ECPAT i Almedalen: Hur kan sexuell exploatering av barn på nätet stoppas?

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 11:18 CEST

Under politikerveckan i Almedalen leder ECPAT Sverige måndagen den 3 juli tre seminarier som från olika vinklar belyser arbetet mot sexuell exploatering av barn på nätet.

Blc55fukycjeqne4ctxa

ECPAT i Almedalen: Sexualundervisning 2.0 – så kan vi förebygga sexuella övergrepp på barn

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 10:51 CEST

Under politikerveckan i Almedalen leder ECPAT Sverige ett seminarium rörande vikten av modern, enhetlig och likvärdig sexualundervisning i svensk skola – och vägen dit.

J3pavuo8wjlaaebbosgn

Kent Persson ny ordförande för ECPAT Sverige

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 12:45 CEST

Kent Persson valdes i tisdags till ny styrelseordförande för ECPAT Sverige.

Media no image

Ny forskningsrapport visar på brister i barnpornografilagstiftningen

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2017 06:30 CET

En ny forskningsrapport, som ECPAT lanserar idag på Internationella Brottsofferdagen, visar på en rad brister i barnpornografilagstiftningen.
Rapporten är framtagen av Anna Kaldal, docent i processrätt, och Malou Andersson, juris doktor i straffrätt, vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet, och gjord på uppdrag av ECPAT Sverige. Syftet var att se över barnpornografibrottet utifrån ett barnrättsperspektiv, och utreda förutsättningarna för bland annat en flytt av brottet till 6:e kapitlet i brottsbalken om sexualbrott.

- Brottet ligger idag under brottsbalkens 16:e kapitel och ses därmed som ett brott mot staten. Detta har ECPAT länge velat ändra på. Barnpornografibrottet är i själva verket ett dokumenterat sexuellt övergrepp och borde därför flyttas till 6:e kapitlet brottsbalken som reglerar sexualbrott, säger Anders Pettersson, generalsekreterare på ECPAT Sverige.

Rapporten visar ett starkt samband mellan barnpornografibrott och sexuella övergrepp mot barn. I nästan hälften av de domar som rapporten omfattar har de personer som dömts för barnpornografibrott också dömts för sexualbrott mot barn.
Dokumenterade sexuella övergrepp på barn sprids på nätet i stor omfattning. Ny forskning har visat att det psykologiska lidandet för ett barn som exploaterats på internet till och med kan vara större än de svåraste fysiska övergreppen utanför internet. Forskningsrapporten belyser problematiken i själva konstruktionen av barnpornografibestämmelsen som inte idag - i den mån den bör – beaktar lidandet i brottet spridning av övergreppsmaterial.

Forskningsrapporten visar också att en flytt av brottet till 6:e kapitlet i brottsbalken skulle leda till större förutsättningar för barnet att få målsägandestatus -vilket är en förutsättning för att barnet ska få ett målsägandebiträde som bevakar barnets rättigheter och för talan om bl.a. skadestånd. Anna Kaldal skriver att ”en flytt av brottet skulle medföra ett starkt signalvärde och ett erkännande av den kränkning av det avbildade barnets personliga och sexuella integritet som brottet faktiskt innebär”. Detta gäller oberoende av om barnet i övergreppsmaterialet är identifierat eller ej.

- ECPAT kommer fortsätta driva och nagelfara frågan om en ändrad barnpornografilagstiftning som kommit till en översyn på regeringsnivå. Vi kräver en effektiv lagstiftning som på ett tydligt sätt speglar brottets allvar genom att dels synliggöra det enskilda barnet i övergreppsmaterialet, dels markerar att barn i allmänhet aldrig får uppfattas som ”tillåtna” sexualobjekt, säger Anders Pettersson, generalsekreterare på ECPAT Sverige.

ECPAT Sverige arbetar med att förebygga och stoppa all form av barnsexhandel. Organisationens arbete motverkar produktion och spridning av dokumenterade sexuella övergrepp på barn (sk barnpornografi), människohandel med barn för sexuella ändamål och förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt. ECPAT-organisationer finns i fler än 80 länder.

Läs mer på www.ecpat.se eller www.ecpat.se/blogg.
Följ ECPAT Sverige på Facebook och Twitter.

ECPAT International: www.ecpat.org.

En ny forskningsrapport, som ECPAT lanserar idag på Internationella Brottsofferdagen, visar på en rad brister i barnpornografilagstiftningen.

Läs vidare »
Hu7xll1ppqrm4dvpqzby

ECPAT lanserar podcasten ECPOD - om kampen mot barnsexhandel

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2017 07:00 CET

ECPAT Sverige lanserar idag barnrättspodden ”ECPOD – om kampen mot barnsexhandel”, i samarbete med journalisten och författaren Caroline Engvall.

X99arkj8brk3qs4q48ks

Sexuella övergrepp på barn – en växande handelsvara

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 07:00 CET

Sexuell exploatering av barn är inte bara något som sker långt borta. Det sker här i Sverige, varje dag, varje timme. Därför startar nu ECPAT Sverige kampanjen #stoppanäthandeln.

Media no image

Pressinbjudan: Nordiskt Forum mot sexuell exploatering av barn på nätet

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2016 13:00 CET

Den 16 och 17 november arrangerar ECPAT Sverige tillsammans med Sveriges regering Nordiskt Forum mot sexuell exploatering av barn på nätet på Münchenbryggeriet i Stockholm. Deltagarna är polis och andra myndigheter, ideella organisationer, universitet och företag, från Sverige och Europa. Syftet är att ta ett gemensamt steg framåt i kampen mot barnsexhandeln. Pressinbjudan gäller den 16 november från kl 13.15 och hela torsdagen den 17 november.

Onsdagen den 16 november kommer deltagarna att arbeta i workshops kring utvalda utmaningar i arbetet mot barnsexhandel: #ECPATchallanges.
Kl 13.15 – 16.15 kommer dessa att presenteras och diskuteras i en panel bestående av Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister, Susie Hargreaves, Executive Director Internet Watch Foundation och Susan Bissell, Director, the Global Partnership to End Violence against Children.

Torsdagen den 17 november sker fördjupande samtal om arbetet mot barnsexhandel. För hela schemat, alla deltagare och anmälan, se eventets sida.

Bland torsdagens deltagare finns:

Åsa Regnér, Barn, äldre och jämställdhetsminister
Dan Eliasson, rikspolischef
Patrik Hofbauer, VD Telenor Sverige
Marie Trogstam, Hållbarhetschef Telia Company
Elaine Weidman-Grunewald, Senior Vice President, Ericsson
Niklas Adalberth, grundare Norrsken och Klarna
Veronica Donoso, Executive Director, INHOPE
Bjørn-Erik Ludvigsen, KRIPOS Norge
Anette Paavilainen, European Cybercrime Centre, Europol
John Carr, Senior Technical Advisor, ECPAT International
Dorothy Rozga, Executive Director, ECPAT International
Anders L Pettersson, generalsekreterare ECPAT Sverige
Maria Schillaci, programchef, ECPAT Sverige
Anders Kompass, Ämnesråd Utrikesdepartementet


Nordiskt Forum kan följas i ECPATs sociala media:

Twitter: @ECPATSverige
Facebook: www.facebook.com/EcpatSverige/
Instagram: www.instagram.com/ecpatsverige/
#nordicforum #ecpatchallenge
För ytterligare information:
Thomas Andersson, pressekreterare ECPAT Sverige, thomas.andersson@ecpat.se, 0723-895641

ECPAT Sverige arbetar med att förebygga och stoppa all form av barnsexhandel. Organisationens arbete motverkar produktion och spridning av dokumenterade sexuella övergrepp på barn (sk barnpornografi), människohandel med barn för sexuella ändamål och förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt. ECPAT-organisationer finns i fler än 80 länder.

Läs mer på www.ecpat.se eller www.ecpat.se/blogg.
Följ ECPAT Sverige på Facebook och Twitter.

ECPAT International: www.ecpat.org.

Den 16 och 17 november arrangerar ECPAT Sverige tillsammans med Sveriges regering Nordiskt Forum mot sexuell exploatering av barn på nätet. Press bjuds in den 16 november från kl 13.15 och hela torsdagen den 17 november.

Läs vidare »
Media no image

Nordiskt Forum mot sexuell exploatering av barn på nätet

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2016 13:00 CET

Den sexuella exploateringen av barn på internet är en omfattande brottslighet som vuxit fram under de senaste tjugo åren. Det rör sig om allvarliga sexualbrott mot barn där förövarna utnyttjar alla möjligheter som teknologin erbjuder. För att motverka denna brottslighet krävs en stark samverkan mellan civila samhället, myndigheter och näringsliv. Inom ramen för FN:s Agenda 2030 och hållbarhetsmålen arrangerar därför ECPAT Sverige tillsammans med Sveriges regering ”ECPAT Sverige Nordiskt Forum mot sexuell exploatering av barn på nätet” i Stockholm den 16 och 17 november. Deltagarna är polis och andra myndigheter, ideella organisationer, universitet och företag, från Sverige och Europa. Syftet är att ta ett gemensamt steg framåt i kampen mot barnsexhandeln.

– Möjligheterna att sprida alster som visar verkliga övergrepp på barn ser helt annorlunda ut i dag än för några år sedan. För att effektivt kunna motarbeta den sexuella exploateringen av barn krävs en uppslutning från hela samhället och att samverkan mellan de olika delarna stärks. Norden ligger i framkant när det gäller IT-utveckling vilket utgör en möjlighet att inta en ledande roll i detta arbete. Målsättningen måste vara att inte ett enda barn i framtiden ska behöva utsättas för den förnedring som sexuell exploatering innebär, säger Inger Davidson, Styrelseordförande för ECPAT Sverige.

1996 var ECPAT Sverige med och arrangerade den första Världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn, där 122 regeringar deltog och gemensamt antog en aktionsplan.

– I ljuset av de nya utmaningar som samhället står inför när det gäller barnets rättigheter behöver nya metoder och samarbeten etableras. Bilder och filmer som skildrar sexuell exploatering av barn produceras och sprids på nätet i ofattbar omfattning, varje dag både i Sverige och andra länder. Brottsligheten pågår framför våra ögon. Vi har inget val, utan måste hitta en gemensam väg fram för att motverka detta. Barnets rätt att inte exploateras sexuellt är inte förhandlingsbar, allas engagemang och arbete utöver de krav som idag ställs behövs, säger Anders L Pettersson, generalsekreterare på ECPAT Sverige.

För ytterligare information:
Thomas Andersson, pressekreterare ECPAT Sverige, thomas.andersson@ecpat.se, 0723-895641

ECPAT Sverige arbetar med att förebygga och stoppa all form av barnsexhandel. Organisationens arbete motverkar produktion och spridning av dokumenterade sexuella övergrepp på barn (sk barnpornografi), människohandel med barn för sexuella ändamål och förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt. ECPAT-organisationer finns i fler än 80 länder.

Läs mer på www.ecpat.se eller www.ecpat.se/blogg.
Följ ECPAT Sverige på Facebook och Twitter.

ECPAT International: www.ecpat.org.

Den sexuella exploateringen av barn på internet är en omfattande brottslighet där förövarna utnyttjar alla möjligheter som teknologin erbjuder. För att motverka brottsligheten krävs en stark samverkan mellan civila samhället, myndigheter och näringsliv. ECPAT Sverige tillsammans med Sveriges regering arrangerar ett nordiskt forum mot sexuell exploatering av barn på nätet den 16 och 17 november.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Frida Ekberg är presskontakt för ECPAT Sverige.

Om ECPAT Sverige

För barns rättigheter och mot kommersiell sexuell exploatering av barn

ECPAT Sverige är en ideell organisation som arbetar för att förebygga och stoppa all form av barnsexhandel:

• Dokumenterade sexuella övergrepp på barn (sk barnpornografi)
• Människohandel med barn för sexuella ändamål och utnyttjande av barn för köp av sexuell handling
• Förövare som reser i syfte att exploatera barn sexuellt

Det görs genom informationsverksamhet, opinionsbildning, påverkansarbete och samverkan med olika samhällsaktörer.

ECPAT Sverige ingår i ECPAT Internationals nätverk med med över 80 organisationer i fler än 70 länder.

Adress

  • ECPAT Sverige
  • Sankt Göransgatan 66
  • 112 33 Stockholm
  • Vår hemsida