Skip to main content

Framtidens jurister behöver kunskap om barnrättsfrågor

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2012 08:25 CET

Sverige fick hösten 2011 hård kritik av FN:s Barnrättskommitté för bland annat betydande brister i utbildning och kunskap om barns rättigheter.

Kommittén rekommenderar Sverige att garantera att alla personer som arbetar för och med barn tillhandahålls adekvat, systematisk och kontinuerlig utbildning och kunskapsutveckling om barns rättigheter. Det gäller domare, advokater, lagtillämpande tjänstemän, stats-, regerings-, och polistjänsteman, lärare, socialarbetare, sjukvårdspersonal och inte minst barnen själva. Ett exempel där barns rättigheter försummas är att brotten köp av sexuell handling av barn och utnyttjande av barn för sexuell posering anses vara ”mindre allvarliga sexualbrott mot barn” och därmed nedprioriteras.

ECPAT Sverige och ELSA, en studentorganisation för jurister, lanserar därför en kampanj med målet att varje juristutbildning i Sverige upptar ämnet kommersiell sexuell exploatering av barn, och barnrätt i allmänhet, i större omfattning än i dagsläget. Vi måste kunna garantera att framtidens jurister förses med den kunskap som idag efterlyses av FN:s Barnrättskommitté.

Barnrätt är idag inte en del av den obligatoriska grundutbildningen utan förekommer endast i mindre utsträckning inom till exempel familjerättsliga, straff- och processrättsliga grundkurserna inom landets juristutbildningar. Med denna kampanj vill vi understryka att alla blivande jurister är i behov av kunskap i barnrättsfrågor inom ramen för grundutbildningen.

Med bättre kunskaper skapar vi ett säkrare skydd för barn. Läs mer om kampanjen på https://www.facebook.com/Juristkampanjen 

För ytterligare information:
Thomas Andersson, pressekreterare ECPAT Sverige, 08-611 99 34

ECPAT Sverige arbetar med att förebygga och stoppa all form av barnsexhandel. Organisationens arbete motverkar spridning av barnpornografi, sätter fokus på barnsexturism och försvårar för människohandlare som förser sexmarknaden med unga offer. ECPAT-organisationer finns i 84 länder.

Läs mer på www.ecpat.se eller www.ecpat.se/blogg.

ECPAT International: www.ecpat.net.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy