Edelman Stockholm fyller på med mer jävlar anamma

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2012 15:10 CET

Edelman växer på corporatesidan och stärker upp med Åsa Söderén som ny Account Director Corporate och ansvarig för det nordiska nätverket till Stockholmskontoret. Åsa som tidigare arbetat på Hill&Knowlton kommer senast från Spotlight PR där hon arbetade som kundansvarig för flera av byråns större B2B-kunder.

-       Efter dryga sex månader sedan nystarten är Edelman Stockholm på banan och nästa steg är helt klart att omskapa den nordiska verksamheten precis som vi nu gjort med den svenska. Åsa kommer in som en otroligt viktig person för det arbetet men också för att stärka upp på corporatesidan där flera av våra nya uppdrag finns. Jag har aldrig fått så många personliga rekommendationer om en och samma person från olika håll – jag ser fram emot 1 mars. Ännu mer jävlar anamma, säger Linda Waxin, VD Edelman Stockholm.  Med Åsa på plats kommer jag att kunna fokusera ännu mer på att bygga upp vårt konsumenterbjudande, där vi senaste veckorna gjort några viktiga genombrott, fyller Linda i.

Edelman har fått ett flertal nya kunder sedan årsskiftet, däribland LinkedIn och Motorola. Ytterligare minst en rekrytering kommer att göras under våren. Linda Waxin har sedan hon tog över som VD den 1 augusti 2011 handplockat tre konsulter och en ekonomiansvarig till Stockholmsteamet.  Edelman Stockholm består idag av elva personer varav en är mammaledig.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Linda Waxin, VD Edelman Stockholm
linda.waxin@edelman.com
, 070-768 55 51

Edelman Stockholm ingår i det familjeägda globala byrånätverket Edelman med 3 000 anställda i 51 kontor i alla världsdelar. Stockholmskontoret är också centrum för det nordiska nätverket Nordic Hub som täcker Norden och Baltikum.

Edelman växer på corporatesidan och stärker upp med Åsa Söderén som ny Account Director Corporate och ansvarig för det nordiska nätverket till Stockholmskontoret. Åsa som tidigare arbetat på Hill&Knowlton kommer senast från Spotlight PR där hon arbetade som kundansvarig för flera av byråns större B2B-kunder.

Läs vidare »

Förtroenderas för NGO:er och förtroendeboost för gammelmedia

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2012 08:15 CET

Resultaten från Edelman Trust Barometer visar att svenskarnas förtroende rasar för ett flertal branscher och institutioner under 2011. Men vissa har också klarat sig enastående väl genom förtroendekrisåret.

Förtroendet för svenska NGO:er, ideella och icke-statliga organisationer, har rasat med tolv procentenheter* under året som gått. Idag är det endast 25 procent av svenskarna som uppger att de har förtroende för NGO:erna, de globala siffrorna visar på det dubbla. I Europa är det bara Ryssland som har lägre förtroende än i Sverige.

 Såväl offentlig sektor som företag ligger relativt still i förtroendemätningen jämfört med året innan*. Trots det har offentlig sektor sänkt sitt förtroende med två procentenheter samtidigt som företagen ökat med samma siffra vilket gör att företagen, med 54 procent förtroendestöd, närmar sig den offentliga sektorns siffra på 62 procent.

Även medier som institution har gått svagt uppåt* under 2011, sett till hela befolkningen är det nu 30 procent av svenskarna som anger att de har förtroende. Förtroendet är däremot fortfarande lågt mot det globala genomsnittet, som ligger på 53 procent.

 Förtroendet för energibranschen rasar i Sverige. Skillnaden mot året innan är hisnande 18 procentenheter* bland välutbildade svenskar, vilket ett flertal nationella kriser tros ligga bakom. Helena Olssén, el- och samhällsanalytiker på Svensk Energi, är inte förvånad.

 -       Det nuvarande opinionsläget för elbranschen är liknande och beror på ett flertal faktorer, till exempel de kalla vintrarna, kärnkraften som stod still och politiska beslut. Oavsett vad har vi i branschen ett jobb att göra. Bland annat måste vi förändra vårt sätt att kommunicera. Vi har nämligen gjort en undersökning som visar att många kunder känner att de är beroende av el och samtidigt inte vet hur de kan påverka sina kostnader för den. Dessutom använder vi i branschen begreppet kilowattimme som bärande i vår kommunikation vilket det är få kunder som kan relatera till; vad den kostar och vad man kan använda den till? Därför har vi startat ett långsiktigt projekt som syftar till att förändra vår kommunikation och hjälpa våra kunder att bli medvetna elanvändare.

Den svenska bilbranschen genomgår även den en förtroendekris. Bland välutbildade svenskar uppger nu endast 52 procent att de har förtroende för branschen, ett tapp på nio procentenheter* sedan 2011.

 Livsmedelsbranschen är årets stora förtroendevinnare, en bransch som ökat med tolv procentenheter* under året som gått. Peter Wannding, kommunikationsansvarig på Livsmedelsföretagen, tror att livsmedelsindustrins lyhördhet för de senaste årens intensiva matdebatt är en viktig förklaring till det ökade förtroendet.

-          Företagen har blivit öppnare och tydligare med saker som varifrån råvarorna kommer, hur produktionen går till och användningen av tillsatser. Den ökade insynen tror jag har fått till följd att många konsumenter tycker att kritiken mot livsmedelsindustrin varit överdriven.

Resultaten från Edelman Trust Barometer visar dessutom att svenskars förtroende för traditionella medier som informationskälla om företag har ökat med 21 procent-enheter* på ett år. Störst förtroende bland befolkningen har radio, TV, dagstidningar samt tidskrifter och affärsmagasin. Tydligast är förtroendeökningen bland etermedier, där radio (60 procent) och TV (56 procent) ökat med 27 respektive 28 procentenheter under 2011. Tätt därefter återfinns dagstidningar och tidskrifter/ affärsmagasin (42 procent) vars förtroende bland svenskar ökat med 14 procentenheter under samma period. I botten återfinns bloggar (4 procent) och mikrobloggar (4 procent) som båda dessutom tappat förtroende jämfört med föregående år.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Linda Waxin, VD Edelman Stockholm
linda.waxin@edelman.com, 070-768 55 51

Om Edelman Trust Barometer
Edelman Trust Barometer är en global, årlig undersökning som handlar om förtroende för företag, branscher och organisationer. Nu presenteras den för tolfte året i rad och bygger på 30 000 respondenter i 25 länder runt om i världen, med 1 200 respondenter i Sverige. Undersökningen genomfördes av StrategyOne och bygger på online-intervjuer som genomfördes i slutet av 2011.

Globalt 25 deltagande marknader: Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Hong Kong, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Polen, Ryssland, Singapore, Sydkorea, Spanien, Sverige, UAE, U.K. och USA.

 *Undersökningen bygger på svar från 1 000 personer (”General Population”, 18+ år) samt 200 personer (”Informed Public”, 25-64 år, höginkomsttagare, högskole-/universitetsexamen, konsumerar nyhetsmedia flera gånger i veckan och följer debatten löpande). Alla jämförande resultat bygger på svar från ”Informed Public”.  

Edelman Stockholm ingår i det familjeägda globala byrånätverket Edelman med 3 000 anställda i 51 kontor i alla världsdelar. Stockholmskontoret är också centrum för det nordiska nätverket Nordic Hub som täcker Norden och Baltikum.

Resultaten från Edelman Trust Barometer visar att svenskarnas förtroende rasar för ett flertal branscher och institutioner under 2011. Men vissa har också klarat sig enastående väl genom förtroendekrisåret.

Läs vidare »

Traditionella medier toppar förtroendelistan

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2012 08:00 CET

Resultaten från Edelman Trust Barometer visar att svenskars förtroende för traditionella medier som informationskälla om företag har ökat med 21 procentenheter på ett år. Störst förtroende bland befolkningen har radio, TV, dagstidningar och tidskrifter/affärsmagasin.

Tydligast är förtroendeökningen bland etermedier, där radio och TV ökat med 27 respektive 28 procentenheter under 2011. Tätt därefter återfinns dagstidningar och tidskrifter/affärsmagasin vars förtroende bland svenskar ökat med 14 procentenheter under samma period. I botten återfinns bloggar och mikrobloggar som båda dessutom tappat förtroende jämfört med föregående år.

Välutbildade svenskar har högre förtroende för medier överlag än vad den samlade svenska befolkningen har. Svenskarnas förtroende ligger vidare betydligt lägre än både det globala och det europeiska genomsnittet som ligger på 46 respektive 40 procent.

-       I spåren av 2011, förtroendekrisåret som påverkat både politik och näringsliv, vänder sig människor istället till den tredje statsmakten. När det dessutom levereras bra och samhällsförbättrande grävjobb blir resultatet en förtroende-boost för hela industrin. Det är tydligt att det är de traditionella medierna som möter svenskarnas behov i stormiga tider och som nu tar hem förtroende-loppet, säger Linda Waxin VD Edelman Stockholm.

Undersökningen visar vidare att VD:n har tappat trovärdigheten som talesperson till förmån för ”den vanliga medarbetaren” och ”en person som du själv”, vilka 58 respektive 69 procent uppger sig ha förtroende för. Det är ökningar med mer än 20 procentenheter, samtidigt som VD:n har tappat förtroendet med nio procentenheter till 36 procent. 

-       Medarbetarna blir hela tiden viktigare. De här siffrorna visar att personer utanför företagets murar för första gången lägger mer värde i information som kommer från medarbetarna än från cheferna. Att genuint satsa på internkommunikation borde bli det nya svarta, kommenterar Linda Waxin.

En fragmentiserad mediebild och en tid av skepsis gör att personer känner ett behov av repetition. Sex procent säger sig tro på ett budskap om ett företag om de hör det en gång, 63 procent säger att de måste höra samma budskap tre till fem gånger för att tro på att det är sant.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Linda Waxin, VD Edelman Stockholm
linda.waxin@edelman.com, 070-768 55 51

Om Edelman Trust Barometer
Edelman Trust Barometer är en global, årlig undersökning som handlar om förtroende för företag, branscher och organisationer. Nu presenteras den för tolfte året i rad och bygger på 30 000 respondenter i 25 länder runt om i världen, med 1 200 respondenter i Sverige. Undersökningen genomfördes av StrategyOne och bygger på online-intervjuer som genomfördes i slutet av 2011.

Globalt 25 deltagande marknader: Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Hong Kong, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Polen, Ryssland, Singapore, Sydkorea, Spanien, Sverige, UAE, U.K. och USA.

Edelman Stockholm ingår i det familjeägda globala byrånätverket Edelman med 3 000 anställda i 51 kontor i alla världsdelar. Stockholmskontoret är också centrum för det nordiska nätverket Nordic Hub som täcker Norden och Baltikum.

Resultaten från Edelman Trust Barometer visar att svenskars förtroende för traditionella medier som informationskälla om företag har ökat med 21 procentenheter på ett år. Störst förtroende bland befolkningen har radio, TV, dagstidningar och tidskrifter/affärsmagasin.

Läs vidare »

Linda Waxin ny VD på Edelman Sverige - tillträder den 1 augusti

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2011 10:00 CEST

Edelman, världens största oberoende PR-byrå, annonserar idag sin rekrytering av Linda Waxin. Linda, som idag arbetar på Jung Relations, tillträder som ny VD för Edelman Sverige den 1 augusti.

Linda Waxin har arbetat på ledningsnivå hos två av Sveriges mest framstående PR-byråer. Först hos Spotlight PR som Creative & Digital Director samt nu senast på Jung Relations som affärsområdesansvarig för PR. Linda började sin konsultbana på Axicom PR & Information, en specialistbyrå inom teknik, och utvecklade sedan en bredare corporate communications och marknads-PR profil på JMW Kommunikation.

- Edelman är en av världens mest framgångsrika byråer som driver utvecklingen av PR och kommunikation på en global nivå. Edelmans entreprenöriella, innovativa anda som möjliggörs av deras oberoende profil passar mig perfekt och jag ser fram emot att leda Edelman Sverige till samma framgång här som byrån står för internationellt. Med mitt driv, hela teamets passion och en stor portion jävlar anamma ska vi göra skillnad för våra kunder och ta Edelman till den position på den svenska marknaden som byrån förtjänar.

Linda Waxin har rekryterats av Cornelia Kunze, ansvarig för den tyska, nordiska och polska marknaden. Linda kommer att rapportera till Cornelia, som förutom sitt regionansvar också sitter på nyckelposter i både den europeiska och globala styrelsen för Edelman.

- Vi är mycket glada att Linda kliver ombord som ny VD för Edelman Sverige. Det är ett stort och viktigt steg för en ny framtid för vår byrå på den nordiska marknaden. Lindas gedigna PR-bakgrund samt starka kreativa och digitala profil gör henne till den perfekta kandidaten att förvalta Edelmans globala ledarskap inom just marknads-PR och som digital spjutspets. Dessutom står Linda inte bara för en ny generation inom PR utan är också känd för sitt ledarskap och sin kompromisslösa vilja att leverera resultat - såväl för kunderna som för byrån, säger Cornelia Kunze.

Fotografier på Linda Waxin:

http://www.flickr.com/photos/62510174@N08/sets/72157626512592069/

 

Kontakt:

Roland-Philippe Kretzschmar, tf VD

Edelman Sverige

roland.kretzschmar@edelman.com

tel. 0708-888 598

Cornelia Kunze, regionansvarig

Edelman Tyskland, Norden och Polen

cornelia.kunze@edelman.com

tel. +49 40 374798 28

Om Edelman

Edelman är världens största oberoende PR-byrå med helägda kontor i 53 städer och med över 3700 anställda. Edelman blev nyligen utsedd till årtiondets PR-byrå av Advertising Age och även till en av tidningen ”2010 A-list agencies” och dessutom “2010 Best Places to Work”. Även PR-week har uppmärksammat byrån med utmärkelserna “2011 Large PR Agency of the Year” och “2009 Agency of the Year”. Edelman har också blivit utsedd till European Excellence Awards “2010 Agency of the Year;” Holmes Reports “Agency of the Decade” och “2009 Asia Pacific Consultancy of the Year” och har av Glassdoor utsetts till topp 5 “2011 Best Places to Work.” Edelman äger specilistbyråerna Blue (reklam), StrategyOne (research), Ruth (integrerad marknadsföring), DJE Science (utbildning och publicistverksamhet inom medicin), och MATTER (sport, sponsring och underhållning). Läs mer på www.edelman.com.

Edelman Sverige är kända för sin kreativitet och har vunnit flertalet priser genom åren. Expertisen på Sverigekontoret finns inom marknads-PR, teknik-PR, digital rådgivning och ett starkt erbjudande inom hälsa och läkemedel. Stockholmkontoret är nordisk hubb och knytpunkt för de partners som Edelman Sverige samarbetar med i Norge, Danmark och Finland. Bland kunderna hos Edelman Sverige återfinns bland annat HP, Motorola, Columbia Sportswear, Betsson, Quest, Bose, eBay samt ett antal marknadsledande företag inom hälsa och läkemedel.

 

Edelman, världens största oberoende PR-byrå, annonserar idag sin rekrytering av Linda Waxin. Linda, som idag arbetar på Jung Relations, tillträder som ny VD för Edelman Sverige den 1 augusti.

Läs vidare »

Edelman blir PR-byrå för Estland och Tallinn- Europas kulturhuvudstad 2011

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2011 16:19 CEST


Under 2011 är Tallinn inte bara Estlands huvudstad utan också hela Europas kulturhuvudstad. På uppdrag av Estlands turistråd kommer Edelman hantera kommunikationen mot den svenska marknaden.

- Att representera den estniska turistbyrån i Sverige är en ära och ett stort ansvar för oss. Det innebär inte bara att stötta Estland och Tallinn som Europas kulturhuvudstad utan även att stärka utvecklingen av den europeiska kulturen. Förutom att kommunicera viktiga nyheter och sköta förfrågningar om Estland och Tallinn från media, företag och allmänhet är vårt uppdrag att stärka bandet mellan Sverige och Estland samt att bana väg för en framtida utveckling av affärer, resor och kulturindustrin säger Roland-Philippe Kretzschmar, tf VD Edelman Stockholm.

Under Tallinns år som Europeisk kulturhuvudstad kommer Edelman att utföra alla aktiva kommunikations och PR-aktiviteter i samarbete med den estniska turistbyrån. Edelman kommer att vara den primära kontakten och länken mellan Estland och den svenska marknaden samt sköta alla förfrågningar, förslag och idéer i samband med Estland och Tallinn 2011.


- Efter forskning och rekommendationer från partners valde vi Edelman som vår officiella representant i Sverige, de har en stark meritlista och tidigare visat att de framgångsrikt kan genomföra utmanande uppdrag. Vi ser fram emot ömsesidigt givande och fördelaktigt samarbete med Edelman som från och med nu hanterar vår kommunikation i Sverige säger Tarmo Mutso, globalchef för estniska turistrådet.

Historiskt sett är kulturhuvudstaden Tallinn Estlands största kulturella evenemang. Året som europeisk kulturhuvudstad innebär att några av världens mest kända personer besöker Tallinn och under 2011 kommer något speciellt hända i staden varje dag. Även flera festivaler kommer att arrangeras, däribland Tallinn Maraton och Maritime-dagar samt utställningar, musikevenemang med mera.

Nyhetsuppdateringar och information om Estland hittar du här: http://www.visitestonia.com

Ytterligare uppgifter:
Programmet "Främjande av Estland som turistmål" sponsras av EUs regionala utvecklingsfond.

För mer information kontakta:
Roland-Philippe Kretzschmar, Edelman Stockholm
Telefon: 08 54 54 55 75, e-mail: roland.kretzschmar@edelman.com

Henrik Göthlin, turistchef i Sverige för Estonian Tourist Board
Telefon: 08 23 60 18, e-mail: henrik.gothlin@eas.ee

Edelman Stockholm ingår i det familjeägda globala byrånätverket Edelman med 3 000 anställda i 51 kontor i alla världsdelar. Stockholmskontoret är också centrum för det nordiska nätverket Nordic Hub som täcker Norden och Baltikum.

Under 2011 är Tallinn inte bara Estlands huvudstad utan också hela Europas kulturhuvudstad. På uppdrag av Estlands turistråd kommer Edelman hantera kommunikationen mot den svenska marknaden.

Läs vidare »

Edelman värvar från Bindefeld

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2010 16:17 CEST

Alexander Westrup är ny Account Manager på Edelman Stockholm. Han kommer närmast från en projektledarroll på Micael Bindefeld AB.

Sveriges profil i Edelman Trust Barometer 2008: Det enda landet där förtroendet för företag sjunker

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2008 13:44 CET

Sverige är det enda av de undersökta länderna i Europa där förtroendet för företag minskar, visar bland annat den nionde upplagan av Edelman Trust Barometer som presenteras i Stockholm idag. Samtidigt är Sverige det land, jämte Holland och Kina, där statsförvaltningen är den institution som möter högst förtroende. Sverige toppar också i förtroende för statstjänstemän.

Edelman Trust Barometer är en årlig global undersökning i 18 länder, däribland Sverige.

På global nivå visar undersökningen att företag jämte NGO:er (intresseorganisationer) möter det största förtroendet, i 14 av 18 länder är förtroendet för företag större än för staten. Den visar också att traditionella nyhetsmedia stärker sin position vad gäller förtroende. Som talespersoner är det”någon som jag själv” som, jämte akademiker och experter, åtnjuter störst förtroende.

• I Europa är förtroendet för företag detsamma som i fjol – utom i Sverige där det sjunker. Sannolikt till följd av en rad företagsskandaler.
• Samtidigt som svenska opinionsledare tappar förtroende för företag möter företag med huvudkontor i Sverige på global nivå störst förtroende av alla (tätt följda av företag i Tyskland och Kanada). Lägst förtroende får de med huvudkontor i Ryssland.
• Företag är den institution man har störst förtroende för i Ryssland och Polen. I Sverige och Holland är det staten. Med nya regeringar har förtroendet för statsförvaltningen växt i Storbritannien och Frankrike.
• NGO:er är de institutioner man har störst förtroende för i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Irland, Spanien och Italien. I Sverige hamnar de först på fjärde plats.
• Av alla undersökta länder får bloggare lägst förtroende i Sverige.
• Finansiella resultat är en mindre viktig faktor för att vinna förtroende i Sverige än i något annat undersökt land.
• Förtroendet för kyrkan sjönk i hela Europa, utom i Irland där det steg 8 procent. Föga överraskande är det allra lägst i Sverige.

Däremot ökar i Sverige förtroendet för en mängd institutioner och talespersoner, som NGO-representanter, statstjänstemän, akademiker, analytiker, företagsanställda och ”någon som jag själv”.

I Sverige anger svarspersonerna högt förtroende för: statsförvaltningen 63 % (57 % i fjol) följd av företag 39 % (56 %), media 36 % (29 %), NGO 30 % (29 %). Kyrkan får 18 % (21 %), klart lägst i Europa. I övriga Europa toppar annars NGO:er med över 50% högt förtroende.
Förtroendet för traditionella media ökar genom hela undersökningen, påtagligt så i Sverige. Högt förtroende för radio (nyheter) ges av hela 65 % av de tillfrågade (49 % i fjol), affärstidskrifter får 63 % (53 %), TV 57 % (48 %), samtal med vänner och jämlikar 53 % (43 %) och, störst skillnad, artiklar i dagstidningar 47 % (29 %).

Signifikant för årets upplaga av Trust Barometer är att förtroendenivåerna överlag ökar. Det gäller även graden av förtroende för talespersoner i Sverige. Högst förtroende har ”någon som jag själv” med 69 % högt förtroende (53 % i fjol), därpå följer finans- och branschanalytiker 56 % (45 %), myndighetsrepresentant 56 % (31 %), NGO-representant 48 % (39 %), akademiker 47 % (33 %), företagsanställd 40 % (30 %), VD 37 % (24 %).
Trust Barometer är en årlig telefonundersökning där opinionsledare ger sin syn på i vilken grad de har förtroende för olika institutioner. Undersökningen omfattar 18 länder och 3 100 svarspersoner i åldrarna 35-64 år och (nytt för i år) 675 i åldrarna 25-34 år.

För ytterligare information, se www.edelman.se, www.edelman.com/trust eller kontakta
Marianne Bäärnhielm, vd Edelman Stockholm
08 545 455 75; marianne.baarnhielm@edelman.com
www.edelman.com; www.edelman.se

Edelman Stockholm ingår i det familjeägda globala byrånätverket Edelman med 3 000 anställda i 51 kontor i alla världsdelar. Stockholmskontoret är också centrum för det nordiska nätverket Nordic Hub som täcker Norden och Baltikum.Läs vidare »

Edelman Stockholm vinner EM i PR

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2007 16:47 CEST

Edelman Stockholm belönades med Sabre för andra året

I går kväll, vid den stora Sabre Awards-galan i Barcelona, belönades Edelman Stockholm med en utmärkelse för andra året i rad. Årets pris är i kategorin Bästa integrerade kampanj, för Batteriinsamlingen med Naturvårdsverket som kund.

Sabre är en tävling för Europas alla PR-byråer, ett inofficiellt europamästerskap i PR . Kampanjen för batteriinsamlingen var även en av fem nominerade till Bästa kampanj i Europa, alla kategorier.

”Vi är naturligtvis oerhört glada och inte så lite stolta över att vi kunnat vara med och hävda oss i den yppersta Europaeliten i år igen”, säger byråns VD Marianne Bäärnhielm. ”Att vi fått pris för andra året i rad visar att det inte var någon lycklig slump i fjol utan att detta är den nivå vi håller.”

Sabre delas ut av the Holmes Report, ett globalt konsultföretag som verkar för PR-branschens utveckling. Genom åren har det utvecklats till ett inofficiellt EM i PR och hundratals PR-byråer över hela Europa skickar in sina vassaste kampanjer till tävlingen.

”Fantastiskt kul att vinna i så hård konkurrens”, säger Cathrine Winblad, Batteriinsamlingen och byråns uppdragsgivare. ”Men så har det varit en väldigt framgångsrik kampanj med insamlingsrekord. Vi har ju fått hjälp av Electric Banana Band som höjt uppmärksamheten ytterligare och som skrivit en speciell låt till insamlingen. Den ska de bland annat framträda med i Allsång på Skansen och på Storsjöyran och lära svenska folket att lämna in batterier – så många av kampanjens höjdpunkter återstår.”

Edelmans byråer i Hamburg, Frankfurt och Milano tog också hem var sin guld-Sabre. Svenska JKL tog i år hem kategorin Bästa nordiska byrå. Edelman i Europa hade 15 nomineringar, svenska Prime en.

För ytterligare information, kontakta Anna Romboli, projektansvarig på Edelman Stockholm; 08-545 455 73, eller Terese Zetterman, Naturvårdsverket, tel 0703-29 24 10.
Se även www.holmesreport.com eller www.batteriinsamlingen.se

Om Edelman Stockholm – Sveriges ledande kreativa PR-byrå
Som en del av Edelmans globala nätverk erbjuder Edelman Stockholm ett omfattande utbud PR-tjänster. Vi fokuserar på konsument- och hälsovårdsinriktad kommuniktion samt B2B och har stor erfarenhet från branscher som mat & dryck, läkemedel, IT och elektronik.

Med denna fullservicekompetens som grund skärper Edelman Stockholm oavbrutet sin kreativa egg. Det innebär att vi arbetar varje dag med att skaffa nya insikter om det ständigt föränderliga kommunikationslandskapet och omvandlar dem till kreativa lösningar för våra kunder.
Edelman Stockholm är också lead agency inom Edelman Nordic Hub, där vi arbetar tätt tillsammans med Edelmans affilierade byråer i Norge (Dinamo PR), Danmark (Plus PR), Island (APPR), Finland (Evia) Estland (Corpore), Lettland (Kommunikāciju Ağentūra) och Litauen (PR Service).
www.edelman.se, www.edelman.com

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • VD
  • lignnda.aqhjwaxiucn@edvlelmwitmazrvogyn.mucom
  • +46 (0) 70 768 55 51
  • +46 (0) 8 54 54 55 70

Om Edelman Stockholm

Edelman är världens största oberoende PR-byrå-nätverk.

Edelman Stockholm etablerades 2002. Byrån är navet i Edelmans nordiska verksamhet. Tillsammans med våra samarbetspartners i de nordiska och baltiska länderna samordnar vi pr-uppdrag i regionen. Vårt oberoende innebär en möjlighet att välja egna vägar – ett signum för Edelman. Att välja de lösningar som är bäst för våra uppdragsgivare. Det ger mod att utmana och möjlighet att genomföra.

Adress

  • Edelman Stockholm
  • Brunnsgatan 21 B
  • 111 38 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar